Consiliul European a adoptat in 23 iulie 2014 un regulament ce stabilește condițiile pentru recunoașterea reciprocă a identificării electronice; stabileste regulile pentru seviciile de incredere, in special tranzactiile electronice, semnaturile electronice calificate si marcile temporale.

Tranzacții transfrontaliere mai sigure și mai simple

Noul regulament pune la dispozitie o platforma comuna pentru interactiunile electronice securizate intre companii, cetateti si autoritatile publice.
Regulamentul vizeaza creșterea eficienței serviciilor online publice și private, a afacerilor electronice și a comerțului electronic în UE și urmareste sporirea încrederii în tranzacțiile electronice pe piața internă.

Sistemul de recunoaștere reciprocă a identificării electronice

Noile reguli impun statelor membre să recunoască, în anumite condiții, mijloacele de identificare electronică a persoanelor fizice și juridice care intră sub incidența sistemului de identificare electronică al unui alt stat membru care a fost notificat Comisiei. Este la latitudinea statelor membre să aleagă dacă doresc să notifice toate, unele sau nici unul dintre sistemele de identificare electronică utilizate la nivel național pentru a avea acces cel puțin la serviciile publice on-line sau anumite servicii specifice.
Aceste reguli se referă numai la aspectele transfrontaliere ale identificării electronice; emiterea de mijloace de identificare electronică rămâne o prerogativă națională.

De la semnatura electronica la servicii de incredere

Regulamentul European extinde aria de acoperire a directivei din 1999, privind semnatura electronica, consolidand in paralel unele aspecte ce erau insuficient definite.

În plus față de consolidarea și extinderea acestor prevederi (rezolvarea unora dintre limitările directivei de transpunere in legislația statelor), noua reglementare introduce, de asemenea, pentru prima dată, normele UE în ceea ce privește serviciile de încredere, cum ar fi generarea certificatelor digitale pentru semnaturile electronice, crearea și verificarea marcilor temporare, serviciile de distribuire a datelor electronice, sau crearea și validarea certificatelor pentru autentificarea site-urilor. Serviciile de încredere care sunt conforme cu regulamentul pot circula liber în cadrul pieței unice. In plus, se va crea o marcă de încredere a UE pentru a identifica serviciile de încredere care îndeplinesc anumite cerințe stricte. Utilizarea mărcii de încredere va fi voluntară.