Cum identifici un certificat digital emis 100% în concordanţă cu legea

Certificatul digital calificat funcționează ca o carte de identitate virtuală, cu ajutorul căreia poate fi creată o semnătură electronică cu rolul de a asigura autenticitatea provenienței documentului dar şi integritatea informatiilor transmise.

Ca în orice industrie, şi în acest caz, pot exista neconcordante cu legislatia in vigoare in ceea ce priveste procedura obligatorie care trebuie urmata de catre Furnizor in vederea emiterii certificatului Dvs calificat dar si informatii pe care fiecare certificate digital va trebui sa le contina.

Legea 455/2001 privind semnătura electronică este de asemenea o sursă utilă pentru a verifica dacă un certificat este emis în concordanță. Astfel, el trebuie să cuprindă următoarele mențiuni:

a) Inainte de emiterea certificatului digital calificat, Furnizorul are obligatia de a verifica identitatea persoanei exclusiv pe baza actelor de identitate. In plus, conform legislatiei in vigoare, trebuie asigurata prezenta fizica a viitorului titular in vederea identificarii de catre Furnizor de Servicii de Certificare.
b) indicarea faptului că certificatul a fost eliberat cu titlu de certificat calificat;
c) datele de identificare a furnizorului de servicii de certificare, precum şi cetăţenia acestuia, în cazul persoanelor fizice, respectiv naţionalitatea acestuia, în cazul persoanelor juridice;
d) numele semnatarului sau pseudonimul acestuia, identificat ca atare, precum şi alte atribute specifice ale semnatarului, dacă sunt relevante, în funcţie de scopul pentru care este eliberat certificatul calificat;
e) codul personal de identificare a semnatarului;
f) datele de verificare a semnăturii, care corespund datelor de creare a semnăturii aflate sub controlul exclusiv al semnatarului;
g) indicarea începutului şi sfârşitului perioadei de valabilitate a certificatului calificat;
h) codul de identificare a certificatului calificat;
i) semnătura electronică extinsă a furnizorului de servicii de certificare care eliberează certificatul calificat;
j) dacă este cazul, limitele utilizării certificatului calificat sau limitele valorice ale operaţiunilor pentru care acesta poate fi utilizat;
k) orice alte informaţii stabilite de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

Pentru mai multe detalii privitoare la validitatea certificatelor digitale, poți lua legătura cu un consultant certSIGN.