Certificate simple

Certificatul digital simplu emis de certSIGN este „cartea de identitate virtuală a posesorului” şi protejează informaţiile transmise în format electronic împotriva vizualizării neautorizate şi compromiterii acestora.

Certificatul digital simplu emis de certSIGN trebuie utilizat atunci când este nevoie de :
  • Garanţia integrităţii datelor – identitatea semnatarului unui document nu este importantă atât timp cât documentul nu este compromis
  • Autentificare într-un grup închis – pe baza existenţei şi a altor garanţii de securitate
  • Criptarea informaţilor şi protejarea lor împotriva vizualizării neautorizate.
Beneficii:
  • Identificarea în stabilirea unei relaţii contractuale cu partenerii de afaceri
  • Eficientizarea comunicării de afaceri, prin eliminarea consumului inutil de timp şi de reurse umane
  • Protejarea informaţiei electronice prin semnare şi criptare.
Certificatele simple de la certSIGN pot fi emise atât persoanelor fizice, cât şi angajaţilor persoanelor juridice.
Emiterea certificatelor pentru persoanele fizice se poate face nominal sau nenominal.
Emiterea unui astfel de certificat presupune doar prezentarea unei copii după un act de identitate.
Pentru mai multe informaţii, contactaţi un consultant certSIGN.