Procedura de emitere certificate digitale calificate

1. Achiziţionarea unui Certificat calificat profesional se poate face:

a. Prin prezenţa Utilizatorului la sediul certSIGN, următoarele documente fiind necesare:
 • Contract de prestări servicii de certificare – original, în 2 exemplare;
 • „Termeni şi condiţii generale privind furnizarea de servicii de certificare” (pentru fiecare persoană în cazul in care se emit mai multe certificate digitale calificate) – original, în 2 exemplare;
 • Actul de identitate al persoanei fizice pe numele căreia urmează să fie emis certificatul digital calificat.

b. Prin prezenţa Utilizatorului la sediile partenerilor BRD - Groupe Societe Generale, Raiffeisen Bank, Alpha Bank si OTP Bank, următoarele documente fiind necesare:

 • Contract de prestări servicii de certificare – original, în 2 exemplare;
 • „Termeni şi condiţii generale privind furnizarea de servicii de certificare” (pentru fiecare persoană în cazul in care se emit mai multe certificate digitale calificate) – original, în 2 exemplare;
 • Actul de identitate al persoanei fizice pe numele căreia urmează să fie emis certificatul digital calificat.

c. In cazul în care Utilizatorul nu se prezintă la sediul certSIGN sau la sediile partenerilor BRD - Groupe Societe Generale, Raiffeisen Bank, Alpha Bank si OTP Bank, următoarele documente sunt necesare:

 • Contract de prestări servicii de certificare – original, în 2 exemplare;
 • „Termeni şi condiţii generale privind furnizarea de servicii de certificare” (pentru fiecare Utilizator în cazul în care societatea solicită emiterea mai multor certificate digitale calificate) – original, în 2 exemplare;
 • Declaraţie pe proprie răspundere autentificată de către un notar public, în original – 1 exemplar;
 • Copie lizibilă a actului de identitate datată şi semnată de către Utilizator, pe care se va menţiona „Conform cu originalul”.

Certificatul calificat care se eliberează este unul profesional, ceea ce înseamnă că denumirea organizaţiei respective va apărea în semnătura electronică care se va aplica prin intermediul acestuia.
2. Achiziţionarea unui Certificat calificat personal se poate face:

a. Prin prezenţa Utilizatorului la sediul certSIGN, următoarele documente fiind necesare:
 • „Termeni şi condiţii generale privind furnizarea de servicii de certificare” – original, în 2 exemplare;
 • Actul de identitate al persoanei fizice pe numele căreia urmează să fie emis certificatul digital calificat.

b. Prin prezenţa Utilizatorului la sediile partenerilor BRD - Groupe Societe Generale, Raiffeisen Bank, Alpha Bank si OTP Bank, următoarele documente fiind necesare:

 • „Termeni şi condiţii generale privind furnizarea de servicii de certificare” – original, în 2 exemplare;
 • Actul de identitate al persoanei fizice pe numele căreia urmează să fie emis certificatul digital calificat.

c. In cazul în care utilizatorul nu se prezintă la sediul certSIGN, următoarele documente sunt necesare:

 • „Termeni şi condiţii generale privind furnizarea de servicii de certificare” – original, în 2 exemplare;
 • Declaraţie pe proprie răspundere autentificată de către un notar public, în original – 1 exemplar;
 • Copie lizibilă a actului de identitate datată şi semnată de către Utilizator, pe care se va menţiona „Conform cu originalul”.

Certificatul calificat care se eliberează este unul personal, adică, în cadrul semnăturii electronice, nu se vor regăsi decât datele personale ale Utilizatorului.DE REŢINUT!

 • Completarea, semnarea şi ştampilarea tuturor anexelor din contract este obligatorie.
 • Prezentarea actului de identitate este, de asemenea, necesară deoarece certificatul calificat nu se poate elibera fără confruntarea datelor din CI/BI cu cele trecute în contract. Acest proces se numeşte identificarea utilizatorului.
 • Dacă sunt mai mulţi utilizatori, adică se emit mai multe certificate pentru aceeaşi persoană juridică, fiecare dintre ei trebuie să prezinte documentele de mai sus, ÎN AFARĂ DE CONTRACT, care va fi unul singur.
 • In cazul persoanelor juridice, contractul se va semna şi se va ştampila de către reprezentantul legal/administratorul societăţii în dreptul rubricii „BENEFICIAR”, inclusiv în Anexe. În cazul în care contractul urmează a fi semnat prin împuternicit se va prezenta și o copie a documentului care atestă calitatea de împuternicit.
 • Certificatul se va emite în maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului şi furnizarea tuturor documentelor.
 • Există, de asemenea, posibilitatea de a încheia contractul cu o persoană juridică, dar certificatul să fie personal, dacă nu se doreşte includerea denumirii organizaţiei respective în semnătura electronică. Acest lucru se face la cerere.
 • Pentru a intra în posesia certificatului, Utilizatorul poate să:
  • Îl ridice, personal, de la sediul certSIGN
  • Îl ridice, personal, din sediile partenerilor BRD - Groupe Societe Generale, Raiffeisen Bank, Alpha Bank si OTP Bank în care a avut loc înregistrarea cererii de certificat
  • Îl primeasca, prin curier cu confirmare de primire, la adresa de domiciliu sau adresa companiei.