Semnarea electronică a documentelor folosind clickSIGN

Înainte de a putea semna electronic un document, dispozitivul criptografic (token-ul) și aplicaţia clickSIGN pentru semnarea electronică trebuie instalate, iar tokenul trebuie conectat la calculator.

Cum instalez dispozitivul criptografic (token-ul).

Pentru a semna electronic un document, se procedează astfel:

Ghid video: Verificarea documentelor semnate electronic 1. Se introduce dispozitivul criptografic (token) în calculator

 2. Se face un click de dreapta pe documentul vizat și se alege clickSIGN,

 3. În fereastra care apare se bifează căsuţa Digital Signature și se apasă Next,

 4. În câmpul Private Key Passphrase se introduce codul PIN (format din opt cifre),

 5. Se bifează căsuţa din stânga butonului SIGN și se apasă butonul SIGN,
 6. În fereastră va fi afișat mesajul "Signature created!". Se apasă Next,
 7. În ultima fereastră:  a. Bifând casuţa Send to e-mail, documentul semnat va fi atașat în clientul de email,  b. Sau, apăsând butonul Finish, va fi creat un fișier nou cu același nume, dar cu extensia .p7s.
Cum verific un document semnat electronic