Notari publici

Activitatea notarială se bazează din ce în ce mai mult pe folosirea sistemelor informatice, pentru derularea activităţilor curente şi pentru accesul la servicii online oferite de agenţiile partenere.

Pentru securitatea comunicării dintre birourile notariale, clienţi şi parteneri, certSIGN® oferă două tipuri de soluţii:
Protejarea staţiilor de lucru .
Soluţia pentru protecţia staţiilor de lucru este formată din suita shellSAFE® împreună cu un dispozitiv de tip smart card pe care sunt stocate
  • un certificat calificat;
  • un certificat de criptare de încredere.
Ai garanţia confidenţialităţii, autenticităţii şi integrităţii informaţiilor stocate. Oricând este nevoie, certificatul calificat poate fi folosit pentru a crea semnături electronice extinse.

Furnizare servicii coform. legii 589/2004 .
Soluţia pentru oferirea de servicii conform cu legea activităţii electronice notariale este compusă din suita shellSAFE® împreună cu un dispozitiv de tip smart card pe care sunt stocate:
  • un certificat calificat
  • un certificat de criptare de încredere
  • accesul la serviciul de marcare temporală oferit de certSIGN®
Din suita shellSAFE® se remarcă componenta Secure Viewer, care garantează că imaginea documentului afişat pe ecran corespunde cu formatul acestuia salvat pe hard disk. Această componentă transpune documentele într-o formă sigură, astfel încât un atacator nu poate interveni asupra lui pentru a-l modifica înainte momentului semnării.

certSIGN® oferă, în afară de soluţiile descrise, şi servicii de consultanţă pentru a ajuta birourile notariale să-şi implementeze sau să îmbunătăţească sistemul informatic folosit pentru a răspunde cerinţelor de securitate şi bunelor practici.