Atestarea capacitatii de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 551/2007 pentru aprobarea Criteriilor şi standardelor, precum şi a Metodologiei de evaluare şi atestare a capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare - dezvoltare de către unităţi şi instituţii care au în obiectul de activitate cercetarea - dezvoltarea şi de acreditare a unităţilor componente ale sistemului de cercetare - dezvoltare de interes naţional, S.C. CERTSIGN S.R.L., companie din cadrul Grupului de firme UTI, a întocmit şi depus la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Raportul de autoevaluare privind atestarea capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare – dezvoltare, care poate fi vizualizat aici.

În urma acestui demers, compania noastră va putea să participe în parteneriat cu unităţile din mediul universitar, ştiinţific şi industrial în cadrul unor proiecte de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice.

Întrucât noile tehnologii reprezintă principala sursă de dezvoltare şi driver-ului ideal pentru promovarea culturii inovării, departamentele de cercetare-dezvoltare din cadrul grupului de firme UTI îşi propun realizarea şi promovarea pe piaţă a unor game largi de produse, sisteme, tehnologii şi servicii inovative.