ICDSE - Dezvoltarea infrastructurii pentru cercetarea–dezvoltarea de noi servicii electronice de încredere, bazate pe infrastructurii de chei publice (PKI), marcare temporală, criptografie şi dispozitive criptografice

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională


Obiectivele proiectului: 

Obiectivul principal al proiectului derulat de certSIGN a fost reprezentatde dezvoltarea capacității de cercetare a întreprinderii prin dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare în domeniul serviciilor electronice de încredere., în scopul creșterii nivelului de inovare și de competitivitate pe piață a companiei. 

Obiectivele strategice avute în vedere de certSIGN prin realizarea proiectului sunt următoarele:

 • adăugarea la portofoliul de servicii deja oferite (servicii de certificare, OCSP, timestamp, personalizare de carduri tahografice) a noi servicii electronice,
 • dezvoltarea de noi produse și sisteme de securitate a informației și promovarea acestora pe piață,
 • întărirea echipei de cercetare-dezvoltare cu tineri valoroși, a căror formare a început încă din perioada studiilor universitare, inclusiv prin schimbul de experiență în domeniul cercetării cu mediul academic.
 • dezvoltarea infrastructurii de Cercetare – Dezvoltare (CD) în vederea testării conformității produselor software înraport cu normativele naționale și europene pentru alinierea produselor dezvoltate de companie la standardele europene.

Realizarea proiectului a condus la îmbunătăţirea activităţii certSIGN, prin:

 • îmbunătăţirea capacităţii şi modernizarea infrastructurii de de cercetare - dezvoltare prin dotarea cu echipamente și aplicații software performante care să permită firmei situarea în avangarda cercetărilor din domeniul serviciilor electronice, prin posibilitatea simulării condițiilor de funcționare dintr-un mediu operațional real;
 • obţinerea rapidă a unor rezultate de cercetare ce pot fi trecute în mediul comercial real care să permită atât îmbunătăţirea performanţelor şi a calității serviciilor comerciale de încredere oferite în prezent, cât şi crearea premiselor pentru lansarea de noi servicii electronice pentru societatea românească de tip eHealth, eGovernment (declarații fiscale, colectare și returnare TVA, plata impozitelor), eBanking, eVoting, eInvoicing;
 • creşterea eficienței afacerilor, reducerea costurilor şi finanţarea liniilor de afaceri destinate direcţiei cercetare-dezvoltare din valorificarea proiectelor proprii;
 • potenţarea structurilor departamentale în domeniul marketingului şi al dezvoltării afacerilor pentru a asigura prezenţa pe segmentele de piaţă vizate;
 • asigurarea unui nivel optim al motivației profesionale a angajaților din cercetare și dezvoltare;
 • atragerea de tineri specialiști de înaltă calificare și păstrarea celor existenți;
 • îmbunătăţirea transferului de cunoștinte dinspre mediul academic spre mediul comercial prin atragerea de cadre universitare și studenți capabili să lucreze cu noua infrastructură.

Crearea laboratorului de cercetare-dezvoltare pentru serviciile electronice propus prin proiect răspunde unei nevoi majore existente pe piaţă în ceea ce privește:

 • asigurarea unei infrastructuri de cercetare și dezvoltare cât mai apropiate de cerințele unui mediu operațional modern pentru furnizarea de servicii electronice de încredere comerciale;
 • crearea de algoritmi, rutine, proceduri, scripturi, componente sau aplicații software gândite într-o manieră unitarăși integrată;
 • concentrarea activităţii într-un singur punct şi crearea unui centru de excelenţă. Laboratorul va acoperi o nevoie crucială reprezentată de lipsa de colaborare dintre mediul academic şi industrie, asigurând astfel fructificarea eforturilor didactice în activităţi cu rezultat precis, identificate împreună;
 • păstrarea specialiștilor capabili și atragerea de noi specialiști tineri de foarte înaltă calificare;
 • crearea cadrului tehnologic şi a expertizei necesare pentru implicarea în proiecte de cercetare naţionale și internaţionale;
 • îmbunătățirea și actualizarea permanentă a serviciilor electronice oferite în prezent pentru a răspunde nevoilor în creștere ale societății informaționale din România;
 • motivarea altor companii din domeniul IT şi a mediului academic să se alăture activităţii laboratorului sau să se implice în iniţiative similare.

Încadrul proiectului au fost achiziționate 10 platforme ce conțin active corporale și necorporale, după cum urmează: 
 

DESCRIERE CANTITATE PREȚ UNITAR
(fără TVA)
PREȚ TOTAL
(fără TVA)
I .Platforma Certificate Digitale 1 896,293 896,293.00
Active corporale 1 256,125 256,125
Active necorporale 1 640,168 640,168
II. Platforma baza de date 1 1,018,482 1,018,482.00
Active corporale 1 338,315 338,315
Active necorporale 1 680,167 680,167
III. Platforma Time Stamping   276,443.00 276,443.00
Active corporale 1 276,443 276,443
Active necorporale 1 0 0
IV. Platforma eInvoicing 1 231,167 231,167.00
Active corporale 1 220,574 220,574
Active necorporale 1 10,593 10,593
V. Platforma eArchiving 1 267,338 267,338.00
Active corporale 1 136,562 136,562
Active necorporale 1 130,776 130,776
VI. Platforma personalizare carduri 1 675,884 675,884.00
Active corporale 1 666,990 666,990
Active necorporale 1 8,894 8,894
VII. Platforma email Sigur 1 226,309 226,309.00
Active corporale 1 221,964 221,964
Active necorporale 1 4,345 4,345
VIII. Platforma Web & eMail   107,883 107,883.00
Active corporale 1 103,583 103,583
Active necorporale 1 4,300 4,300
IX. Platforma email Sigur 1 72,768 72,768.00
Active corporale 1 72,088 72,088
Active necorporale 1 680 680
X. Platforma dezvoltare aplicatii pentru mobile (iPhone, Android, Windows Mobile) 1 39,728 39,728.00
Active corporale 1 39,728 39,728
    Corporale 2.332.372
    Necorporale 1.479.923
    Total 3.812.295Deasemenea, a fost achiziționat mobilier pentru laboratorul e cercetare dezvoltare: 
 

DESCRIERE CANTITATE PREȚ UNITAR
(fără TVA)
PREȚ TOTAL
(fără TVA)
Set mobilier - birou, scaun, dulap, dulap pentru birou 6 4.485.33 26.911.98Valoarea proiectului 

Valoarea totală a proiectului este de 5.194.079,96 Lei, din care 1.543.831,43 Lei reprezintă asistență financiară nerambursabilă, obținută astfel:

 • 1.281.380,09 Lei – valoarea eligibilă nerambursabilă acordată de FEDR
 • 262.451,34 Lei – valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul național.

Proiectul a fost demarat în luna iunie 2011 și a fost finalizat în iulie 2012. 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • Comunicat de presă pentru începerea proiectului

   certSIGN dezvoltă infrastructura pentru cercetarea-dezvoltarea de servicii electronice de încredere, pe baza de infrastructură cu chei publice, marcare temporală, criptografie şi dispozitive criptografice, prin co-finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" (POS CCE) 

   certSIGN SA, cu sediul în Bucuresti, Şos. Olteniţei nr. 107A, cod poştal 041303, sector 4, derulează, începând cu data de 26 iunie 2011, proiectul "Dezvoltarea infrastructurii pentru cercetarea–dezvoltarea de noi servicii electronice de încredere, bazate pe infrastructurii de chei publice (PKI), marcare temporală, criptografie şi dispozitive criptografice-acronim ICDSE", co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în calitate de Autoritate de Management. Valoarea totală a proiectului este de 5.194.079,96 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.543.831,43 lei (1.281.380,09 lei din FEDR si 262.451,34 lei din bugetul naţional). 

   Proiectul se implementează în Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 107A, cod poştal 041303, sector 4, pe o durată de 12 luni. 

   Obiectivul proiectului îl constituie realizarea de către certSIGN a unei infrastructuri pentru cercetarea-dezvoltarea de servicii electronice de încredere pe bază de infrastructuri cu chei publice. 

   Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
   Nume persoană contact: Irina Grecu
   Funcţie: Manager Comunicare 
   Tel. 021.201.23.19, Fax: 021.201.23.60, e-mail:irina.grecu@uti.eu.com

 • Comunicat de presă - finalizare proiect

   COMUNICAT DE PRESĂ

    

   certSIGN a implementat proiectul "Dezvoltarea infrastructurii pentru cercetarea-dezvoltarea de noi servicii electronice de încredere, bazate pe infrastructuri de chei publice (PKI), marcare temporală, criptografie şi dispozitive criptografice", prin co-finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" (POS CCE)   Bucureşti, 03 august 2012 

   certSIGN SA, cu sediul în Bucuresti, Şos. Olteniţei nr. 107A, cod poştal 041303, sector 4, derulează, începând cu data de 26 iunie 2011, proiectul "Dezvoltarea infrastructurii pentru cercetarea–dezvoltarea de noi servicii electronice de încredere, bazate pe infrastructuri de chei publice (PKI), marcare temporală, criptografie şi dispozitive criptografice-acronim ICDSE", co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în calitate de Autoritate de Management. 

   Valoarea totală realizata a proiectului este de 4.790.847,89 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.535.682,79 (1.274.616,72 lei din FEDR si 261.066,07 lei din bugetul naţional)

   Proiectul a fost implementat în Bucureşti, Bd. Timisoara, Nr 5A, sector 6, pe o durată de 13 luni. 

   Obiectivul proiectului l-a constituit realizarea de către certSIGN a unei infrastructuri pentru cercetarea-dezvoltarea de servicii electronice de încredere pe bază de infrastructuri cu chei publice. 

   Detalii suplimentare puteţi obţine de la: 
   Nume persoană contact: Irina Grecu 
   Funcţie: Manager Comunicare 
   Tel.021.201.23.19, Fax:021.201.23.60, e-mail:irina.grecu@uti.eu.com