Serviciu de Poştă Electronică Securizată Nerepudiabilă cu valoare legală – SPENS

Proiect “SPENS - Serviciu de Poştă Electronică Securizată Nerepudiabilă cu valoare legală”

Date despre proiect

 • Contract - acest proiect este realizat prin contractul de finanţare pentru execuţie proiecte numărul 139/2008.
 • Finanţarea proiectului - este făcută prin bugetul de Stat - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului - programul INOVARE
 • Tipul proiectului: CDI - orientate
 • Categoria proiectului: PDS
 • Numărul proiectului: 1542

Echipa proiectului

 • certSIGN - cordonatorul proiectului
 • Academia Tehnică Militară (ATM) - partener academic
 • Universitatea Politehnică Bucureşti - partener academic .

Perioada desfăşurării proiectului

Proiectul a început în anul 2008 şi are termen de finalizare în data 15.07 2011.

Identificarea problemei - vulnerabilităţile poştei electronice 

Dezvoltarea corespondenţei în mediul electronic implică necesitatea securizării transmisiilor şi comunicaţiilor din cadrul reţelelor de calculatoare.

Vulnerabilităţile majore ale poştei eletronice sunt:

 • Securitatea transmiterei mesajelor electronice de la expeditor către destinatar
 • Dovada recepţionării mesajelor transmise prin mijloace electronice.

Obiectivele proiectului

Funcţionalităţile SPENS:

 • Proiectarea, dezvoltarea, testarea, implementarea şi punerea în funcţiune a SPENS (Serviciu de Poştă Electronică Securizată Nerepudiabilă cu valoare legală).
  • Implementa mecanismelor de nerepudiere pentru mesajele transmise prin poştă electronicaă astfel încât expeditorul să nu poată nega trimiterea unui mesaj, iar destinatarul să nu poată nega primirea acestuia
  • Garantarea momentelor trimiterii şi primirii mesajelor, arhivarea acestora
  • Garantarea autenticităţii, integrităţii şi confidenţialităţii mesajelor
 • Auditarea şi acreditarea serviciului dezvoltat, prin Autoritatea de Poştă Electronică
 • Promovarea rezultatelor cercetării prin diferite canale (apariţii în presa de specialitate, articole pe site-ul oficial certSIGN, participarea la conferinţe ştiinţifice, organizarea workshop-uri, etc).

Pentru a afla mai multe informaţii despre acest proiect, puteţi să accesaţi descrierea proiectului SPENS (pdf)