COMPANII

DIGITALIZARE

Sprijinim companiile să digitalizeze fluxurile de lucru. Procesele de business se bazează pe informații în formă electronică iar acum acestea nu mai trebuie să ajungă tipărite pe hârtie. Semnătura electronică asigură valoare legală documentelor digitale iar prin arhivarea electronică acestea sunt păstrate pe termen lung.

IDENTITATE DIGITALĂ

Garantarea identităților digitale și asocierea lor cu o persoană fizică este o provocare pentru numeroase sectoare: financiar, telecom, utilități etc.. certME este soluția care asigură înrolarea utilizatorilor complet digital, fără a fi necesară interacțiunea fizică între furnizorul serviciului și clienții săi.

SECURITATEA DATELOR

Împreună cu angajații, datele sunt cel mai important asset al unei organizații. certSIGN oferă soluții pentru securitatea datelor indiferent unde se găsesc datele, dacă sunt stocate, utilizate sau în tranzit și servicii CSIRT pentru asigurarea protecției împotriva adversarilor și amenințărilor cibernetice.

INFORMAȚII ÎN SIGURANȚĂ PE TERMEN LUNG

Informațiile se pot afla pe hârtie sau electronic. Sunt importante pentru afacere și există cerințe legale de păstrare a lor pentru perioade de timp prestabilite. Serviciile de arhivare a documentelor, fizice sau electronice, ajută organizațiile să salveze spațiu și le degrevează de activități de organizare a arhivei.