CONSILIUL ŞTIINŢIFIC

Consiliul Științific al certSIGN realizează strategia de cercetare și inovare a companiei și supervizează activitățile de cercetare. Consiliul Științific are preocupări privind:

colaborarea cu mediul academic și alte instituții de cercetare;

realizarea transferului tehnologic, din zona de cercetare către produse;

identificarea modalităților de susținere a activității de cercetare.

 

Consiliul este format din următorii membri:

George Gugulea, Director Cercetare şi Inovare

Licențiat în Informatică și absolvent al unui Master în Managementul Securității Informațiilor, George Gugulea este directorul Departamentului de Cercetare și Inovare al certSIGN. Acesta are o experiență de peste 10 ani în cercetarea și dezvoltarea în domeniul securității informațiilor și în dezvoltarea și implementarea proiectelor de criptografie aplicată și protocoale de securitate a rețelelor.   

Mihai Togan, Prof. Dr. Ing.

Mihai Togan are un doctorat în criptografie, domeniile sau de interes incluzând semnătura electronică, criptarea homomorfica, criptografie aplicată și interoperabilitatea PKI. Este autor a peste 20 de articole publicate la conferințe și în reviste internaționale. A proiectat și implementat aplicații software pentru criptarea datelor, servicii PKI, servicii de validare a certificatelor digitale, servicii de marcare temporală etc. 

Valentin Necoară, Director Dezvoltare Tehnologică 

Valentin Necoară este licenţiat în Informatică și absolvent al unui Master în Managementul Securității Informațiilor. A fost implicat în dezvoltarea și implementarea soluțiilor certSIGN de securitate IT (semnătură, criptarea, PKI, IdAM), a lucrat în echipa de cercetare și dezvoltare și apoi a coordonat integrarea și implementarea soluțiilor de securitate ale certSIGN. Face parte din echipa de bază care a dezvoltat primele aplicații criptografice din România folosind criptografia cu chei publice.

Adrian Floarea, Director General

Adrian Floarea, absolvent al Facultății de Matematică, deținând un doctorat în algoritmi criptografici, este un susținător puternic al activității de Cercetare-Inovare în domeniul identității și securității informatice, prin abordări aplicate și inovative ale proiectelor în care este implicat. Este Directorul General al companiei certSIGN și sprijina echipa de proiect oferind sfaturi pe baza experienței sale extinse. Cu o experiență tehnică de peste 18 ani în acest domeniu și cu o experiență de peste 10 ani în management, dl. Floarea are o viziune inovatoare și o abordare exhaustivă în ceea ce privește mijloacele de consolidare a activităților companiei, dar și noile direcții de dezvoltare impuse de evoluția pieței și noile provocări tehnologice.

Constantin Burdun, Director General Adjunct

Constantin Burdun este Director General Adjunct în cadrul certSIGN, având doctoratul în Informatică (cu tema “Contribuţii referitoare la securitatea mesajelor în internet”). Domeniile sale de interes includ scheme avansate de semnătură electronică, terți de încredere, aspecte ale semnăturii electronice legate de interoperabilitatea PKI, respectiv legale.