CONDUITĂ ȘI ETICĂ ÎN AFACERI

 

Succesul certSIGN depinde și de angajamentul companiei și al angajaților săi cu privire la implementarea și respectarea celor mai înalte standarde de integritate în afaceri. 

Integritatea este o prioritate pentru certSIGN. 

La certSIGN, a acționa cu integritate înseamnă mai mult decât respectarea legilor și a reglementărilor naționale și internaționale. În relațiile de afaceri ale companiei, acordăm aceeași importanță atât calității impecabile a soluțiilor oferite, cât și celor mai ridicate standarde de integritate și de conformitate, ca elemente cheie ale strategiei noastre de afaceri.

Am dezvoltat și implementat un program pentru a preveni, identifica și soluționa orice suspiciune de încălcare a regulilor de integritate, la care contribuie toți angajații certSIGN pe care managementul companiei îi încurajează să identifice și să raporteze eventuale încălcări. 

Reputația noastră este o resursă importantă și este vital să o protejăm. Credibilitatea companiei noastre, precum și încrederea clienților, a furnizorilor, a partenerilor și a publicului sunt influențate în mod semnificativ de atitudinea onestă a companiei și a fiecărui angajat în parte. 

Codul de Conduită și Etică în Afaceri certSIGN stabilește așteptările de integritate pe care compania le are față de angajați și față de terțe părți care acționează în numele companiei. 

Politica anti-mită și anti-corupție 

certSIGN interzice luarea de mită în orice formă, indiferent dacă este directă sau indirectă, indiferent de valoarea acesteia. Angajații certSIGN trebuie să acționeze în conformitate cu  cele mai înalte standarde de integritate în toate tranzacțiile de afaceri. Reglementările noastre interne reflectă importanța responsabilității individuale a fiecăruia dintre membrii echipei certSIGN. Printre aceste reglementări se numără interdicția de a efectua plăți, de a oferi cadouri, de a acorda sponsorizări și contribuții caritabile cu scopul de a facilita un beneficiu pentru companie, stabilirea unor relații etice cu furnizorii și partenerii, politica de toleranță zero față de orice implicare în acte cu risc de corupție etc. 

certSIGN  se străduiește să atingă cele mai înalte standarde de comportament etic și o face prin combaterea și contracararea mitei în toate țările în care implementează proiecte. 

Raportarea incidentelor de integritate

Orice sesizare referitoare la posibile încălcări ale normelor anti-corupție  poate fi trimisă la compliance@certsign.ro.  

Toate sesizările primite sunt investigate în mod corespunzător și sunt luate măsuri în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu reglementările interne ale companie. 

Descarcă Codul de Conduită și Etică în Afaceri al certSIGN