SERVICII DE ÎNCREDERE EIDAS

SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ

SEMNĂTURĂ LA DISTANŢĂ

CERTIFICATE PSD 2

CERTIFICATE SSL

MARCARE TEMPORALĂ

APLICAȚII

certSIGN - Prestator de servicii de încredere calificat

Prin parcurgerea cu succes a auditului de conformitate în raport cu cerințele Regulamentului UE nr. 910/2014 (eIDAS), certSIGN este recunoscut ca Prestator de servicii de încredere calificat la nivel european, regăsindu-se în European Trusted List (EUTL) cu o serie de servicii conforme cu legislația europeană: 

• Certificate calificate pentru semnătura electronică; 

• Certificate calificate pentru sigiliul electronic; 

• Certificate calificate SSL EV pentru autentificarea unui site Internet. 

• Marcă temporală electronică calificată.

De ce contează certificarea ca Prestator de servicii de încredere calificat? Deoarece astfel ai garanţia că toate procedurile de lucru, sistemele utilizate si elementele de securitate ale serviciilor noastre respectă cerinţele stabilite de reglementările legislative în vigoare. Ai confirmarea nivelului de siguranţă a serviciilor oferite, o garanţie a încrederii pe care o primeşti odată cu solutia tehnologică!