Raportare CNAS

În conformitate cu Ordinul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) nr. 974 din 03.12.2010, începând cu 01 aprilie 2011, este obligatoriu ca deconturile în relaţia cu CNAS să se realizeze în format electronic, utilizând semnătura electronică cu valoare legală în Justiţie.

Crearea semnăturilor electronice şi accesul la Sistem Informatic Unic Integrat (SIUI) sunt permise numai utilizând certificate digitale calificate, emise de un Furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică.

certSIGN emite certificate digitale calificate într-o ofertă specială pentru medicii şi farmaciştii care realizează deconturile cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) în format electronic:
  • Emitere rapidă, de la primirea tuturor documentelor completate corect şi a dovezii de plată a facturii proforma
  • Ghid on-line şi suport tehnic telefonic pentru utilizarea certificatului digital
  • Înregistrare on-line a datelor pentru emiterea certificatului, generarea automată a documentelor şi transmiterea prin e-mail, la adresa https://emitere.certsign.ro
  • GRATUIT:
    • livrarea certificatelor oriunde în România

Informaţii suplimentare

Cu certificatul digital calificat emis de certSIGN puteţi semna documente electronice cu aceeaşi valoare ca şi un document tipărit pe hârtie şi semnat olograf. certSIGN, companie a grupului UTI, asigură soluţia completă pentru utilizarea semnăturii electronice cu valoare legală pentru:
  • Relaţia cu instuţiile din sectorul guvernamental, ca de exemplu: Autorităţi de Administrare Fiscală (ANAF), Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM), Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM), Monitorul Oficial, etc.
  • Relaţia cu operatorii economici contractanţi din cadrul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) – puteţi solicita trimiterea documentelor pentru verificarea propunerii financiare, pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de selecţie sau pentru verificarea conformităţii propunerii tehnice cu caietul de sarcini în format electronic, semnate electronic.
  • Transmiterea în format electronic, în condiţii de securitate şi având costuri minime, a documentelor în interiorul organizaţiei şi către partenerii de afaceri.

Pentru obţinerea unui certificat calificat înregistraţi-vă on-line sau contactaţi unul dintre reprezentanţii certSIGN, în Bucureşti şi în sediile partenerilor BRD - Groupe Societe Generale, Raiffeisen Bank, Alpha Bank si OTP Bank din țară.