Semnătura electronică în construcţii, arhitectură şi urbanism

DE CE?

Documentele elaborate de specialiştii din domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism (arhitecţi, auditori energetici, diriginți de șantier etc.), care se transmit autorităţilor şi instituţiilor competente în emiterea de avize, acorduri, aprobări şi autorizaţii, pot fi semnate cu un certificat calificat de semnătură electronică, în locul formatului fizic (pe hârtie) cu semnătură olografă şi ştampilă sau parafă profesională.

Măsura, reglementată prin OUG nr. 140/2020 şi normele de aplicare în vigoare din ianuarie 2021, mai stabileşte că documentele elaborate și prezentate în format electronic autorităților și instituțiilor trebuie să fie semnate de către toți specialiștii cu semnătură electronică calificată eliberată de un prestator de servicii de încredere calificat.

CE? SEMNĂTURA ELECTRONICĂ certSIGN

certSIGN, Prestator de servicii de încredere calificat conform Regulamentului UE eIDAS nr. 910/2014, pune la dispoziţia specialiştilor din domeniile construcții, arhitectură și urbanism certificate calificate emise în conformitate cu reglementările naţionale şi europene, pentru semnături electronice calificate cu valoare legală.

OFERTĂ KIT SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ CERTSIGN

Kit de semnătură electronică certSIGN (1 an)

47 Euro fără TVA

• Certificat calificat pentru semnătură electronică, valabil 1 an
• Dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificate (token)
• Aplicaţia clickSIGN
Kit de semnătură electronică certSIGN (2 ani)

73 Euro fără TVA

• Certificat calificat pentru semnătură electronică, valabil 2 ani
• Dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificate (token)
• Aplicaţia clickSIGN
Kit de semnătură electronică certSIGN (3 ani)

96 Euro fără TVA

• Certificat calificat pentru semnătură electronică, valabil 3 ani
• Dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificate (token)
• Aplicaţia clickSIGN

Informaţii şi resurse utile

IMPORTANT! Pentru obţinerea unui certificat calificat de semnătură electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism este necesară înscrierea unor atribute specifice reglementate prin legislaţie (vezi secţiunea “Informaţii şi resurse utile”). În acest sens, vă informăm că emiterea certificatelor se realizează în baza unor cereri individuale, prin contactarea directă certSIGN.
Ghid Semnătura electronică în construcţii, arhitectură şi urbanism
Cum semnez electronic un PDF? (Adobe Reader DC)
Cum semnez electronic un PDF? (Adobe Reader XI)

Puteţi obţine certificatul calificat de semnătură electronică pentru semnarea documentelor din domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism direct de la certSIGN, Prestator de servicii de încredere calificat conform Regulamentului UE eIDAS nr. 910/2014.

Deoarece reglementările legislative în vigoare impun înscrierea unor atribute specifice în funcţie de calitatea profesională şi autoritatea competentă care a acordat dreptul de semnătură sau de practică, kit-urile de semnătură electronică calificată certSIGN (certificat calificat, dispozitiv criptografic – token şi aplicaţia de semnare clickSIGN) destinate specialiştilor din aceste domenii pot fi obţinute prin:

 • transmiterea unui e-mail la adresa office@certsign.ro
 • completarea formularului de contact din această pagină.

În cazul în care deţineţi deja un certificat calificat de semnătură electronică şi doriţi reemiterea acestuia cu înscrierea atributelor, vă rugăm să ne contactaţi printr-un e-mail la adresa ra@certsign.ro .

Pe scurt, se poate semna electronic foarte simplu utilizând aplicaţia gratuită Adobe Acrobat Reader, urmând următorii paşi:

 • se deschide documentul cu Adobe Acrobat Reader şi se dă click pe Tools iar în fereastra apărută se selectează opțiunea Certificates;
 • se dă click pe Digital Sign iar apoi pe butonul OK din următorul mesaj;
 • se trasează un dreptunghi în locul unde se doreşte aplicarea semnăturii iar în fereastra apărută ulterior se selectează certificatul digital dorit și se dă click pe butonul Continue;
 • în fereastra următoare, se dă click pe butonul Sign pentru a continua semnarea documentului;
 • se salvează documentul şi se introduce PIN-ul de la token-ul pe care se află certificatul;
 • după introducerea PIN-ului, pe document va apărea semnătura în locul în care a fost desenat dreptunghiul de semnare.

Pentru mai multe detalii poţi consulta şi aceste resurse – semnarea electronică a unui document PDF în Adobe Acrobat Reader DC (vezi video) şi semnarea electronică a unui document PDF fără câmp de semnătură în Adobe Acrobat Reader XI (vezi paşi).

Verificarea unei semnături electronice calificate se poate face tot în Adobe Acrobat Reader, validitatea ei fiind confirmată printr-o serie de elemente precum:

 • bifa verde și textul „Signed and all signatures are valid” (semnat și toate semnaturile sunt valide);
 • indicarea sursei informațiilor folosite pentru validarea semnăturii: „Source of Trust obtained from the European Union Trusted Lists (EUTL)” (încrederea în semnătură este dată de listele sigure ale Uniunii Europene);
 • marca de încredere a Uniunii Europene (lacătul albastru cu steagul UE) și identificarea semnăturii electronice ca fiind calificată.

Certificatul calificat de semnătură electronică poate fi utilizat în desfăşurarea activităţii de:

  • Auditori energetici
  • Experţi tehnici
  • Verificatori de proiecte
  • Responsabili tehnici cu execuția (RTE)
  • Diriginți de șantier
  • Arhitecți
  • Specialiști în amenajarea teritoriului / urbanism
  • Specialiști, experți și verificatori tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice
  • Ingineri elaboratori ai proiectelor 
  • Persoanele fizice din domeniile conexe construcțiilor, arhitecturii și urbanismului (IGSU, ANCPI)
  • Autoritățile şi instituțiile împuternicite să emită avize, acorduri, autorizații (primării, ISC, AFM, Poliţie, Salubritate, Pompieri, utilităţi)

În domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism pot fi semnate electronic cu un certificat calificat toate documentele în format PDF:

  • Certificate energetice
  • Rapoarte de expertiză tehnică
  • Proiecte de arhitectură / rezistenţă / instalaţii
  • Procese-verbale
  • Dispoziţii de şantier
  • Planuri Urbanistice Zonale (PUZ)
  • Planuri Urbanistice de Detaliu (PUD)
  • Certificate de urbanism
  • Autorizaţii de construcţie
  • Planuri Urbanistice General (PUG)
  • Studii geotehnice / de impact
  • Avize

Atributele solicitate prin OUG nr. 140/2020 şi normele de aplicare, care trebuie înscrise în certificatele calificate de semnătură electronică emise specialiştilor din construcţii, arhitectură şi urbanism sunt următoarele (integral sau parţial, în funcţie de profesie/autoritatea competentă):

  • calitatea profesională;  
  • titlul de calificare; 
  • identificatorul unic al persoanei în raport cu autoritatea competentă care a acordat dreptul de practică; 
  • domeniul sau subdomeniul și specialitatea pentru care are drept de semnătură sau de practică; 
  • calitatea de coordonator sau de elaborator de documentații sau de părţi de documentații; 
  • denumirea autorităţii competențe care a acordat dreptul de semnătură sau de practică titularului semnăturii electronice calificate; 
  • data eliberării certificatului de practică; 
  • data expirării certificatului de practică. 

Potrivit art. 22 alin. (2) din Normele tehnice privind OUG nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism, documentele semnate cu semnătură electronică calificată trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie semnate cu certificat calificat pentru semnătură electronică conform Regulamentului UE nr. 910/2014;

b) formatul fișierelor semnate să fie PDF, iar semnătura să respecte specificațiile semnăturii PDF, așa cum sunt definite de art. 1 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1.506 a Comisiei din 8 septembrie 2015 de stabilire a specificațiilor referitoare la formatele semnăturilor și sigiliilor electronice avansate care trebuie recunoscute de către organismele din sectorul public în temeiul art. 27 alin. (5) și al art. 37 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă;

c) documentele să includă opțiunea LTV definită de standardul ETSI TS 102 778-4 sau versiuni ulterioare ale acestuia care permit validarea pe termen lung a documentului semnat;

d) documentele semnate cu semnătură electronică calificată să fie păstrate în format electronic.

 • OUG nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism;
 • Legea nr. 255/2020 privind aprobarea OUG nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism;
 • Normele tehnice privind aplicarea OUG nr. 140/2020, aprobate prin Ordinul nr. 4134/3875/2020;
 • Regulamentul (UE) nr. 910/2014 eIDAS al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

Lasă-ne un mesaj!

Dacă ai întrebări sau vrei să afli mai multe despre certificatele calificate de semnătură electronică certSIGN, lasă-ne un mesaj iar specialiştii noştri te vor contacta în cel mai scurt timp!

  * campuri obligatorii

  Ai nevoie de mai multe informații?

  Citește recomandările noastre legate de subiectul selectat. Dacă nu ai găsit ce căutai, solicită informații suplimentare. 

   WindowsMac

   TokenCloud

   *Tipul de fișiere acceptat: pdf, jpg si png. Marime maxima: 5mb

   Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

   Am luat cunoștință de informațiile cuprinse în “Politica de confidenţialitate”

   Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în scopuri de marketing
   în conformitate cu “Politica de confidenţialitate”.

   CITEȘTE DETALIILE legate de subiectul selectat sau CAUTĂ pe  site informațiile de care ai nevoie.

   Pentru semnătura electronică, sunt disponibile  Răspunsurile pentru cele mai frecvente întrebări ale clienților.

   Rapid, pot fi aflate informații utile despre obținerea documentului de confirmare, costuri, achiziție online, identificare video, reînnoire, instalare și utilizare:

   • e-Factura, e-Transport, Vamă;
   • Ce semnătură aleg;
   • Cum cumpăr online;
   • Cum folosesc semnătura;

   Sunt cuprinse inclusiv detalii despre:

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns și trimite un mesaj.

   Nu ai găsit ce căutai?

   Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns și transmite-ne un mesaj.

   Semnătura electronică se realizează cu ajutorul unui certificat digital calificat stocat pe TOKEN, iar pentru utilizarea certificatului de pe TOKEN trebuie, mai întâi, instalată pe calculator aplicația de management a dispozitivului.

   Așadar, dacă este prima utilizare a TOKEN-ului pe acest calculator:

   • Alege ultima versiune de aplicație pentru tipul de TOKEN, din secțiunea Suport/Instalarea dispozitivului a website-ului certSIGN;
   • Cu TOKEN-ul deconectat de la calculator, instalează pe calculator ultima versiune de aplicație de management a TOKEN-ului;
   • După instalare, conectează TOKEN-ul. Pentru a putea utiliza dispozitivul este necesar să cunoști codul PIN al acestuia.

    Codul PIN se găsește pe:

   • documentul generat electronic, în format pdf, de titularul certificatului, după primirea Kitului de semnătură, printr-un mecanism automat: titularul accesează un link specific primit pe email și, în pagina astfel deschisă, completează informațiile solicitate și codul pentru generare primit în plicul conținând Kitul de semnătură, din partea certSIGN;

   SAU

   • documentul fizic, securizat, transmis de certSIGN, prin curier, la adresa poștală indicată la achiziția certificatului. Acest document e transmis într-un plic separat de plicul care conține Kitul pentru semnătură.

    

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

   AI BLOCAT TOKEN-UL?

   Pentru deblocarea TOKEN-ului și stabilirea unui nou cod PIN este nevoie de codul PUK. Codul PUK are 14 caractere și se găsește pe:

   • documentul generat electronic, în format pdf, de titularul certificatului, printr-un un mecanism automat.
    • Reamintim: După primirea Kitului de semnătură, titularul accesează un link specific primit pe email și, în pagina astfel deschisă, introduce informațiile solicitate și codul pentru generare primit de la certSIGN în plicul conținând Kitul de semnătură. Astfel este generat documentul;     SAU
   • documentul fizic, securizat, primit prin curier de la certSIGN. Documentul e transmis într-un plic separat de cel care conține Kitul pentru semnătură.

   Pregătește documentul conținând codul PUK și accesează secțiunea Deblocarea dispozitivului din pagina de Suport a website-ului certSIGN. Urmează pașii descriși ținând cont de modelul TOKEN-ului și de sistemul de operare* al PC-ului/laptopului.

   * Sistemele de operare macOS Sonoma, Ventura și Monterey acceptă doar parole PIN de maxim 8 caractere. 

   Dacă NU mai sunt disponibile încercări de utilizare a codului PUK înseamnă că acest cod este blocat și nu se mai poate defini alt PIN. În această situație:

   • TOKEN-ul este blocat definitiv și nu se mai poate folosi
   • Certificatul trebuie revocat și trebuie emis alt certificat, pe alt TOKEN.

   ALTE INFORMAȚII

   • În cazul în care aplicația de management a TOKEN-ului nu este instalată, accesează secțiunea Instalarea dispozitivului și urmează pașii descriși ținând cont de modelul TOKEN-ului și de sistemul de operare al PC-ului/laptopului.
   • Verifică în aplicația de management a TOKEN-ului dacă mai sunt disponibile încercări de utilizare a codului PUK (Digital Signature PUK retries remaining = X). Urmează indicațiile disponibile pe certsign.ro/ro/suport .

    

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

   IDENTIFICAREA VIDEO A FOST ÎNTRERUPTĂ SAU A FOST RESPINSĂ?

   Din partea certSIGN, în maxim 24 ore de la întrerupere/respingere, vei primi un email conținând un nou link pentru reluarea procedurii de identificare video. Nu este necesară reluarea plății. Condițiile care trebuie respectate pentru identificare sunt aceleași:

   • Pregătește documentul de identitate original – va fi nevoie să îl prezinți la cameră;
   • Pregătește telefonul mobil – în timpul identificării vei primi prin SMS un cod care va fi solicitat în aplicația de identificare video;
   • Începe identificarea – trebuie să fii singura persoană care apare în înregistrarea video;
   • Urmărește indicațiile afișate pe ecran, în aplicația de identificare video.

   AI FINALIZAT IDENTIFICAREA VIDEO, DAR N-AI PRIMIT NICIUN EMAIL?

   În maxim 24 ore după parcurgerea procesului de identificare video, vei fi informat pe email cu privire la validarea/respingerea procesului:

   • Validarea – este urmată de transmiterea pe email a indicațiilor privind emiterea certificatului;
   • Respingerea – este urmată de transmiterea unui email care conține și motivul respingerii. Mesajul va conține un nou link pentru reluarea procedurii de identificare video. Nu este necesară reluarea plății.

    ATENȚIE: Identificarea video neasistată este un element important în procesul de obținere a semnăturii electronice cu certificat digital calificat.

   Procedura de identificare este simplă, dar strictă. Poate fi făcută după efectuarea plății certificatului și doar urmând indicațiile furnizate de certSIGN. Reluăm, pe scurt, pașii:

   • Efectuează Nu închide pagina de net. Pe ecran se va afișa o altă pagină cu informații necesare în procesul de identificare video. După ce le citești, pornește identificarea video, de la butonul APĂSAȚI AICI PENTRU A ÎNCEPE;
   • Pregătește documentul de identitate original – va fi nevoie să îl prezinți la cameră;
   • Pregătește telefonul mobil – în timpul identificării vei primi prin SMS un cod care va fi solicitat în aplicația de identificare;
   • Începe identificarea – trebuie să fii singura persoană care apare în înregistrare;
   • Urmărește indicațiile afișate pe ecran, în aplicația de identificare.

   Vizionează și descrierea detaliată a condițiilor ce trebuie respectate în timpul identificării video.

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

   În acest domeniu, certSIGN furnizează servicii precum:

   • servicii pentru garantarea identității în blockchain, certME

    Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

   Produse şi servicii

   • Suntem cunoscuți mai ales pentru serviciile de semnătură electronică, însă expertiza noastră acoperă domenii precum identitate digitală, securitatea organizațiilor și a dispozitivelor de lucru, arhivare.

   Cercetare și inovare

   • La certSIGN, aliniem aspectele teoretice ale tehnicii la nevoile societății, prin programe de cercetare naționale și europene și, în același timp, prin programe de investiții private.

   Citește mai multe detalii sau transmite-ne un mesaj.

   În domeniul arhivării, certSIGN oferă servicii precum: prelucrare arhivistică, digitizarea documentelor, restaurare, depozitarea documentelor, eliberarea de adeverințe, lucrări de selecționare, distrugerea confidențială a informațiilor, procesarea şi stocarea documentelor electronice.

   Sunt disponibile:

   • Servicii de prelucrare arhivistică: pregătirea documentelor pentru transport, transportul la centrul de procesare certSIGN, asigurarea materialelor necesare pentru prelucrarea arhivei, prelucrarea arhivistică și returul la sediul beneficiarului.
   • Servicii de arhivare electronică: setup inițial, încărcarea documentelor în platformă în proces manual, de client, acces în platforma de arhivare electronică 24/24h 7/7 zile la documentele încărcate.
   • Servicii de depozitare documente: asigurarea cutiilor necesare pentru depozitarea arhivei, sigilarea cutiilor, transportul la sediul depozitului de arhivă certSIGN, inițializarea cutiilor de arhivă în sistemul de depozitare, acces cutii cu documente din arhiva, în limita a 5 cutii/lună.

   Citește mai multe detalii despre aceste servicii.

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

   Serviciile și soluțiile certSIGN de securitate cibernetică acoperă toate scenariile pentru protejarea asset-urilor digitale în fața amenințărilor cibernetice, în concordanță cu reglementările legislative în vigoare și cu bunele practici din domeniu.

    

   Află detalii despre:

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

    

   Detalii legate de modalitatea de personalizare semnăturii astfel încât în aspectul acesteia să fie incluse și informațiile solicitate de OUG 140/2020  cu privire la specialiștii din domeniile construcții, arhitectură și urbanism sunt disponibile pe pagina Creare aspect semnătură OUG 140/2020

   De asemenea, alte informații legate de semnătura electronică sunt disponibile pe pagina cu 

   Răspunsurile pentru cele mai frecvente întrebări ale clienților

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

   Pentru a obține de la certSIGN certificatul calificat de semnătură electronică, pentru semnarea documentelor din domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism în conformitate cu OUG 140, sunt necesare:

   • identificarea viitorul titular de certificat pentru semnătură electronică;
   • completarea și prezentarea documentelor specifice;
   • plata proformei primite din partea certSIGN.

    DOCUMENTELE

   Transmite-ne un mesaj și solicită documentele necesare pentru achiziția Kit-ului de semnătură. Vei primi din partea certSIGN un set de documente pe care trebuie să le completezi cu datele viitorului titular de certificat pentru semnătură.

   Documentele originale semnate (2 exemplare) alături de copiile documentelor ce atestă încadrarea profesională trebuie prezentate către certSIGN. Pe scurt, sunt necesare:

   • ORIGINAL (2 exemplare, semnate): “Contract”, “Termeni și condiții generale”.  Pentru cazul documentelor transmise prin curier e necesară “Declarația” completată după modelul certSIGN:
    • autentificată la notar SAU
    • atestată de un avocat în temeiul art.3 al.3 din legea 51/1995
   • COPIE pentru: Cartea de identitate a titularului, Certificatul de Înregistrare Fiscală, Documentul atestare profesională,

   IDENTIFICAREA

   În vederea identificării, persoana pe numele căreia certSIGN va emite certificatul digital calificat se va prezenta personal, cu actul de identitate original, la unul din reprezentanții certSIGN la nivel național sau la sediile certSIGN.

   Alternativ, identificarea titularului de certificat se mai poate efectua și transmițând documentele de mai sus la sediul certSIGN însoțite obligatoriu de “Declarația” completată după modelul certSIGN (autentificată la notar sau atestată de un avocat în temeiul art.3 al.3 din legea 51/1995)

   ATENTIE! Pentru fiecare Entitate emitentă ( ex. OAR, ISCIR etc) se emite câte un certificat pentru semnătură electronică!

   Citește despre Semnătura electronică în construcţii, arhitectură şi urbanism

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

   Detalii despre descărcarea certificatului titularului și a certificatului intermediar solicitate la înregistrarea pentru depunerea declarațiilor vamale folosind semnătura electronică sunt disponibile pe pagina Utilizarea certificatului de semnătură electronică în platforma Sistemul Informatic Integrat Vamal

   Pentru acces în Sistemul Informatic Integrat Vamal (SIIV) la secțiunile AES și NCTS5 RO UMG Trader Producție trebuie să încărci în platforma UMG Trader, într-unul dintre formatele .cer/.der/.crt, certificatul tău calificat și certificatul intermediar al autorității care a emis certificatul.

   CUM OBȚIN CERTIFICATUL PERSONAL ÎN FORMATUL SOLICITAT?

   Conectează token-ul sau deschide aplicația Paperless vToken și urmează acești pași.

   Nu ai tokenul/ aplicația la dispoziție?

   Accesează link-ul https://registru.certsign.ro/cgi-bin/pubra/pubra/get_cert, completează datele din certificatul calificat (nume și prenume complet sau adresa de email), identifică certificatul cu care dorești înregistrarea și apasă butonul „Descarcă DER”.

   Certificatul calificat se va descărca în mod automat în format .crt.

   CUM OBȚIN CERTIFICATUL INTERMEDIAR ÎN FORMATUL SOLICITAT?

   Pentru descărcarea certificatului autorității intermediare certSIGN accesează unul dintre link-urile:

   Certificatul intermediar se va descărca în mod automat în format .crt.

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

   IDENTIFICAREA VIDEO NEASISTATĂ este un element important în procesul de obținere a semnăturii electronice cu certificat digital calificat.

   Procedura de identificare este simplă, dar strictă. Ea poate fi făcută după efectuarea plății certificatului și doar urmând indicațiile furnizate de certSIGN, astfel:

   • Efectuează plata și apoi se vor afișa pagina și link-ul ce trebuie accesat pentru identificarea video;
   • Pregătește documentul de identitate original și telefonul înainte de a începe. Verifică descrierea detaliată a condițiilor
   • Urmărește indicațiile afișate pe ecran.

    

   AI FINALIZAT IDENTIFICAREA VIDEO, DAR N-AI PRIMIT NICIUN EMAIL?

   În maxim 24 ore, după parcurgerea procesului de identificare video, vei fi informat pe e-mail cu privire la validarea/respingerea acestuia.

   IDENTIFICAREA VIDEO A FOST RESPINSĂ?

   Din partea certSIGN vei primi un email cu un nou link pentru reluarea procedurii de identificare video. Condițiile ce trebuie respectate sunt aceleași.

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

   NU AI GĂSIT CODUL PIN/PUK?

   certSIGN transmite codurile PIN/PUK pentru certificatele calificate, pe TOKEN, folosind una dintre cele două variante:

   • Un document generat electronic de titularul certificatului, în format pdf, printr-un mecanism automat. Vezi detalii mai jos;   SAU
   • Un document fizic, securizat, primit prin curier de la certSIGN. Documentul ce conține codurile PIN/PUK este transmis într-un plic separat de cel care conține Kitul pentru semnătură.

   CUM AU FOST TRANSMISE CODURILE PIN/PUK?

   ELECTRONIC, document generat în format pdf, dacă adresa de email asociată certificatului digital a fost validată de certSIGN după completarea cererii de achiziție a certificatului.

   Codurile PIN/PUK trebuie generate de titularul certificatului. Generarea documentului electronic conținând codurile PIN/PUK se poate face doar după primirea codului pentru generare.

    • Codul pentru generare este transmis de certSIGN către titular pe un document aflat în plicul cu Kitul de semnătură electronică, împreună cu TOKEN-ul fizic, la adresa poștală indicată la achiziția certificatului.
    • LINK-ul este transmis către adresa email declarată la achiziția certificatului. În pagina deschisă după accesarea link-ului, titularul completează informațiile solicitate și codul pentru generare primit în plicul conținând Kitul de semnătură .

   ATENȚIE: După 3 încercări nereușite de generare a codurilor PIN/PUK se blochează link-ul. Această situație trebuie semnalată către certSIGN.

   FZICdocument securizat, în plic, transmis prin curier la adresa poștală declarată la momentul achiziției, dacă adresa de email asociată certificatului digital calificat pentru semnătura electronică NU a fost validată de certSIGN după completarea cererii de achiziție a certificatului.

    

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

   Detalii legate de semnătura electronică sunt disponibile pe pagina cu Răspunsurile pentru cele mai frecvente întrebări ale clienților.

   Rapid pot fi aflate informații utile despre costuri, modalități de obținere, achiziție online, identificare video, instalare şi utilizare:

   • Pașii pentru e-Factura;
   • Ce semnătură aleg;
   • Cum cumpăr online;
   • Cum folosesc semnătura.

   Sunt descrise și:

   • Modalitatea de obținere a documentului de confirmare pentru ANAF/ SPV;
   • Pașii pentru obținerea unui certificat de semnătură electronică utilizat în SPV/e-Factura.

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

   CUM OBȚII DOCUMENTUL DE CONFIRMARE?

   Documentul de confirmare se obține simplu și rapid direct din platforma de confirmare certSIGN. Oricând și de câte ori este nevoie. Ai nevoie doar de certificatul tău digital calificat pentru semnătură electronică.

   Descarci documentul precompletat cu datele tale. Îl semnezi electronic. Transmiți documentul semnat pentru a fi contrasemnat automat de certSIGN. Primești documentul de confirmare semnat de certSIGN. Toate acțiunile în aceeași platformă.

   Detaliat, pentru obținerea documentului de confirmare trebuie să parcurgi următoarele etape, în această ordine:

   • conectează TOKEN-ul la calculator sau deschide aplicația Paperless vToken, dacă ai certificat în CLOUD;
    • Dacă ești la prima utilizare a certificatului, instalează aplicația de management pentru TOKEN-ul fizic SAU instalează aplicația tokenului virtual, Paperless vToken, și configurează accesul în platforma webSIGN pentru certificatul în CLOUD;
   • accesează platforma https://confirmare.certsign.ro și autentifică-te cu certificatul;
   • descarcă documentul de confirmare precompletat. Fișierul descărcat are denumirea prenume_nume.pdf (exemplu: mihai_ionescu.pdf).
    • Păstrează browser-ul deschis pentru a putea continua procedura;
   • semnează electronic documentul în aplicația Adobe Reader folosind certificatul digital de la certSIGN;
   • încarcă înapoi, în platforma de confirmare certSIGN, documentul pe care l-ai semnat. Folosește butonul Încarcă;
   • din aceeași pagină, descarcă documentul procesat automat de certSIGN, în mai puțin de 5 minute.
    • Documentul de confirmare procesat (contrasemnat) este salvat automat în folderul destinat descărcărilor de pe calculator sub denumirea confirmare.pdf.

   Urmărește unul dintre aceste tutoriale, în funcție de tipul de semnătură pe care îl ai:

    Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

   Dacă ai nevoie și de alte informații pentru a alege ce tip de certificat calificat pentru semnătură electronică ți se potrivește verifică și informațiile din secțiunea: Ce semnătură aleg

   Detalii legate de semnătura electronică sunt disponibile pe pagina cu Răspunsurile pentru cele mai frecvente întrebări ale clienților.

   Rapid pot fi aflate informații utile despre costuri, modalități de obținere, achiziție online, identificare video, instalare şi utilizare:

   • Pașii pentru e-Factura;
   • Ce semnătură aleg;
   • Cum cumpăr online;
   • Cum folosesc semnătura:

   Sunt descrise și:

   • Modalitatea de obținere a documentului de confirmare pentru ANAF/ SPV;
   • Pașii pentru obținerea unui certificat de semnătură electronică utilizat în SPV/e-Factura.

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

   Cum obții semnătura electronică în CLOUD?

   Semnătura electronică se realizează cu ajutorul unui certificat digital calificat iar pentru obținerea certificatului în CLOUD trebuie parcurse etapele:

   • Accesează paperless.certsign.ro
   • Alege certificatul în funcție de valabilitatea lui: 1, 2 sau 3 ani;
   • Completează formularul de înregistrare, inclusiv datele firmei dacă este cazul;
   • Efectuează plata;
   • Realizează identificarea video la distanță;
   • Verifică emailul și află dacă procesul a fost validat.

   Dacă informațiile legate de titularul certificatului sunt corecte și complete, certSIGN va trimite două invitații către adresa de email indicată în formularul de înregistrare:

   • pentru configurarea mecanismului de autorizare;
   • pentru activarea contului în platforma de semnare Paperless webSIGN și descărcarea aplicației pentru token-virtual, Paperless vToken (inclusă gratuit în pachet).

   Dreptul de utilizare al semnăturii electronice în cloud va fi acordat doar după configurarea mecanismului de autorizare și activarea contului de utilizator în platforma de semnare Paperless webSIGN, conform instrucțiunilor primite.

   Certificatul digital se va emite automat, după logarea în contul tău din platforma de cloud webSIGN, la prima introducere a unui cod de autorizare.

   ATENŢIE! Utilizarea certificatului în cloud, la instituții precum ANAF, SPV, AFM etc. pentru semnarea documentelor / autentificarea la platformele web se face folosind:

   • sistem de operare Windows (versiuni 8.1, 10 sau 11) și
   • aplicația tokenului virtual Paperless vToken (inclusă în pachet). Aplicația este compatibilă cu Windows 8.1, 10 și 11, dar nu poate fi utilizată pe MAC.

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

   Cum obții semnătura electronică cu TOKEN?

   Semnătura electronică se realizează cu ajutorul unui certificat digital calificat, iar pentru obținerea certificatului pe TOKEN trebuie parcurse etapele:

   • Accesează certsign.ro
   • Alege certificatul în funcție de valabilitatea lui: 1, 2 sau 3 ani;
   • Completează formularul de înregistrare, inclusiv datele firmei, dacă este cazul;
   • Efectuează plata;
   • Parcurge etapa de identificare video la distanță;
   • Verifică mesajul transmis de certSIGN, la adresa de e-mail indicată în formularul de înregistrare, pentru a afla dacă a fost validat tot acest proces.

   În cazul în care informațiile legate de titularul certificatului sunt corecte și complete, certSIGN va expedia Kit-ul pentru semnătură electronică. Plicul conținând Kit-ul va fi transmis la adresa poștală indicată în formularul de înregistrare. Plicul va conține:

   • TOKEN-ul cu certificatul digital calificat;
   • Documentul conținând certificatul digital în formă printată;
   • Instrucțiuni și cod pentru generarea codurilor PIN/PUK (dacă este cazul).

   Codurile PIN/ PUK vor fi livrate independent de plicul ce conține TOKEN-ul. Livrarea documentului ce conține codurile se poate face:

   • electronic (utilizând un mecanism automatizat: titularul primește și accesează un link specific și, în pagina astfel deschisă, completează informațiile solicitate și codul pentru generare. ); SAU
   • fizic (document securizat, transmis prin curier; independent de plicul ce conține Kit-ul pentru semnătură electronică, va fi transmis un plic conținând un document securizat).

   Pentru mai multe informații poți vizita și pagina Semnătură electronică cu token.

    Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.