Semnătura electronică în construcţii, arhitectură şi urbanism

DE CE?

Documentele elaborate de specialiştii din domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism (arhitecţi, auditori energetici, diriginți de șantier etc.), care se transmit autorităţilor şi instituţiilor competente în emiterea de avize, acorduri, aprobări şi autorizaţii, pot fi semnate cu un certificat calificat de semnătură electronică, în locul formatului fizic (pe hârtie) cu semnătură olografă şi ştampilă sau parafă profesională.

Măsura, reglementată prin OUG nr. 140/2020 şi normele de aplicare în vigoare din ianuarie 2021, mai stabileşte că documentele elaborate și prezentate în format electronic autorităților și instituțiilor trebuie să fie semnate de către toți specialiștii cu semnătură electronică calificată eliberată de un prestator de servicii de încredere calificat.

CE? SEMNĂTURA ELECTRONICĂ certSIGN

certSIGN, Prestator de servicii de încredere calificat conform Regulamentului UE eIDAS nr. 910/2014, pune la dispoziţia specialiştilor din domeniile construcții, arhitectură și urbanism certificate calificate emise în conformitate cu reglementările naţionale şi europene, pentru semnături electronice calificate cu valoare legală.

OFERTĂ KIT SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ CERTSIGN

Kit de semnătură electronică certSIGN (1 an)

47 Euro fără TVA

• Certificat calificat pentru semnătură electronică, valabil 1 an
• Dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificate (token)
• Aplicaţia clickSIGN
Kit de semnătură electronică certSIGN (2 ani)

73 Euro fără TVA

• Certificat calificat pentru semnătură electronică, valabil 2 ani
• Dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificate (token)
• Aplicaţia clickSIGN
Kit de semnătură electronică certSIGN (3 ani)

96 Euro fără TVA

• Certificat calificat pentru semnătură electronică, valabil 3 ani
• Dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificate (token)
• Aplicaţia clickSIGN

Informaţii şi resurse utile

IMPORTANT! Pentru obţinerea unui certificat calificat de semnătură electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism este necesară înscrierea unor atribute specifice reglementate prin legislaţie (vezi secţiunea “Informaţii şi resurse utile”). În acest sens, vă informăm că emiterea certificatelor se realizează în baza unor cereri individuale, prin contactarea directă certSIGN.

Ghid Semnătura electronică în construcţii, arhitectură şi urbanism
Cum semnez electronic, cu valoare legală, un PDF? (Adobe Reader DC)
Cum semnez electronic, cu valoare legală, un PDF? (Adobe Reader XI)

Certificatul calificat de semnătură electronică poate fi utilizat în desfăşurarea activităţii de:

  • Auditori energetici
  • Experţi tehnici
  • Verificatori de proiecte
  • Responsabili tehnici cu execuția (RTE)
  • Diriginți de șantier
  • Arhitecți
  • Specialiști în amenajarea teritoriului / urbanism
  • Specialiști, experți și verificatori tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice
  • Ingineri elaboratori ai proiectelor 
  • Persoanele fizice din domeniile conexe construcțiilor, arhitecturii și urbanismului (IGSU, ANCPI)
  • Autoritățile şi instituțiile împuternicite să emită avize, acorduri, autorizații (primării, ISC, AFM, Poliţie, Salubritate, Pompieri, utilităţi)

În domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism pot fi semnate electronic cu un certificat calificat toate documentele în format PDF:

  • Certificate energetice
  • Rapoarte de expertiză tehnică
  • Proiecte de arhitectură / rezistenţă / instalaţii
  • Procese-verbale
  • Dispoziţii de şantier
  • Planuri Urbanistice Zonale (PUZ)
  • Planuri Urbanistice de Detaliu (PUD)
  • Certificate de urbanism
  • Autorizaţii de construcţie
  • Planuri Urbanistice General (PUG)
  • Studii geotehnice / de impact
  • Avize

Atributele solicitate prin OUG nr. 140/2020 şi normele de aplicare, care trebuie înscrise în certificatele calificate de semnătură electronică emise specialiştilor din construcţii, arhitectură şi urbanism sunt următoarele (integral sau parţial, în funcţie de profesie/autoritatea competentă):

  • calitatea profesională;  
  • titlul de calificare; 
  • identificatorul unic al persoanei în raport cu autoritatea competentă care a acordat dreptul de practică; 
  • domeniul sau subdomeniul și specialitatea pentru care are drept de semnătură sau de practică; 
  • calitatea de coordonator sau de elaborator de documentații sau de părţi de documentații; 
  • denumirea autorităţii competențe care a acordat dreptul de semnătură sau de practică titularului semnăturii electronice calificate; 
  • data eliberării certificatului de practică; 
  • data expirării certificatului de practică. 

Potrivit art. 22 alin. (2) din Normele tehnice privind OUG nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism, documentele semnate cu semnătură electronică calificată trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie semnate cu certificat calificat pentru semnătură electronică conform Regulamentului UE nr. 910/2014;

b) formatul fișierelor semnate să fie PDF, iar semnătura să respecte specificațiile semnăturii PDF, așa cum sunt definite de art. 1 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1.506 a Comisiei din 8 septembrie 2015 de stabilire a specificațiilor referitoare la formatele semnăturilor și sigiliilor electronice avansate care trebuie recunoscute de către organismele din sectorul public în temeiul art. 27 alin. (5) și al art. 37 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă;

c) documentele să includă opțiunea LTV definită de standardul ETSI TS 102 778-4 sau versiuni ulterioare ale acestuia care permit validarea pe termen lung a documentului semnat;

d) documentele semnate cu semnătură electronică calificată să fie păstrate în format electronic.

Serviciile de securitate cibernetică furnizate de certSIGN sunt validate ca fiind conforme cu standardul SOC2 și certificate internațional de Trusted Introducer.

Lasă-ne un mesaj!

Dacă ai întrebări sau vrei să afli mai multe despre certificatele calificate de semnătură electronică certSIGN, lasă-ne un mesaj iar specialiştii noştri te vor contacta în cel mai scurt timp!

  * campuri obligatorii

  Te sunăm noi!

  Îţi mulţumim pentru că vrei să intri în contact cu noi!