Caută
Close this search box.

Politica de confidenţialitate

certSIGN S.A., cu sediul in Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 107A, corp C1, et.1, camera 16, sector 4, inregistrata la oficiul Registrul Comertului sub nr. J40/484/17.01.2006, C.U.I. 18288250 (denumita in continuare si „certSIGN”) are calitate de operator de date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (“GDPR”).

certSIGN tratează cu seriozitate confidențialitatea datelor cu caracter personal. Pentru noi securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt foarte importante. Ca atare, luăm toate măsurile necesare si rezonabile în vederea asigurării securității și confidentialității datelor cu caracter personal, precum si în vederea prelucrării acestora în conformitate cu prevederile GDPR si legislatia europeana si nationala aplicabila.

Această politică de confidențialitate explică cine suntem, cum colectăm date cu caracter personal, cum partajăm și folosim datele cu caracter personal și cum vă puteți exercita drepturile pe care le aveți privind protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Vă recomandăm să citiți în întregime această politică de confidențialitate pentru a vă asigura că sunteți pe deplin informat.

Prezenta Politică de confidențialitate se aplică persoanelor fizice – clienți, potențiali clienți, utilizatori ai website-rilor certSIGN, persoanelor de contact, reprezentanților legali sau convenționali ai partenerilor/potențialilor parteneri contractuali persoane juridice și ale altor persoane fizice desemnate de către partenerii contractuali persoane juridice sau ale căror date ne sunt transferate în vederea prelucrării de către partenerii nostri contractuali.

Această Politică de confidențialitate descrie modul în care certSIGN colectează și prelucrează în orice fel datele cu caracter personal atunci când achiziționați și folosiți produsele și serviciile noastre și website-urile certSIGN.

Această Politică de confidențialitate se aplică tuturor serviciilor pe care certSIGN le oferă. Anumitor servicii le pot fi aplicabile și alte condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal care completează prezenta politică, precum:

 • Servicii de încredere reglementate de Regulamentul UE 910/2014 – eIDAS pentru semnătură electronică, sigiliu electronic, pentru autentificarea unui site internet și servicii de certificare în conformitate cu Legea 455/2001 privind semnătura electronică. Informatii detaliate cu privire la prelucrarea datelor realizată de certSIGN pentru prestarea acestor servicii gasiti aici https://www.certsign.ro/ro/nota-de-informare-gdpr-pentru-servicii-de-incredere/.
 • Servicii privind crearea și utilizarea unui mijloc de identificare certME. Informații detaliate cu privire la prelucrarea datelor realizată de certSIGN pentru prestarea acestor servicii găsiți aici https://www.certme.ro/app-gdpr-notice

Această politică de confidențialitate este actualizată periodic; de fiecare dată când facem o modificare, o vom afișa pe site-ul nostru web https://www.certsign.ro/ro/politica-de-confidentialitate/.

1. Cine suntem?

Suntem CERTSIGN S.A. (denumita in cele ce urmeaza “certSIGN”), cu sediul social în Bucureşti, Șos. Olteniței nr. 107 A, corp C1, et.1, camera 16, sector 4, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/484/17.01.2006, CUI 18288250, Telefon: 0311 011 870, Fax: 021 311 9905, E-mail: office@certsign.ro.

Datele de contact ale Responsabilului cu protectia datelor:

 • Email: dpd@certsign.ro / fax:(+4021) 3119905;
 • Adresa: Bdul. Tudor Vladimirescu, nr. 29A, cladirea AFI Tech Parc 1, et.2, Bucuresti, sector 5.

2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

În funcție de produsul/serviciul pe care îl furnizăm sau de modalitatea în care ați interacționat cu certSIGN, categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm includ:

 • date de identificare: nume, prenume, funcția și/sau calitatea deținută și organizația în care le dețineți, semnătură olografă sau electronică, datele din actul de identitate, informații cu privire la identificarea dvs. unică prin mijloace video de la distanță inclusiv prin prelucrarea de date biometrice cu consimțământul dumneavoastră în scopul emiterii unui certificat digital calificat sau al unui mijloc de identificare certME (detalii privind prelucrarea acestor date găsiți în notele de informare aferente acestor servicii, menționate în preambulul prezentei politici),
 • date financiare: informații cu privire la contul bancar sau la cardul bancar în cazul în care realizați o plată electronică,
 • date de contact și de livrare: adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de domiciliu, adresă de livrare,
 • date privind relația cu dvs.: date cu privire la emiterea, furnizarea, utilizarea și revocarea certificatelor digitale sau emiterea, utilizarea, suspendarea, revocarea și reactivarea mijlocului de identificare certME, informații legate de derularea contractului pe care îl aveți încheiat cu certSIGN, detalii cu privire la corespondențele, cererile, sesizările, reclamațiile pe care le faceți sau alte informații legate de interacțiunea dvs. cu noi (spre exemplu pentru acordarea suportului în utilizarea serviciilor noastre), informații cu privire la exercitarea drepturilor pe care le aveți cu privire la datele cu caracter personal,
 • date privind utilizarea serviciilor: date de autentificare, referitoare la contul de utilizator, date din loguri precum adresa IP, datele privind acțiunile dvs. în platformele sau website-urile certSIGN, date referitoare la dispozitivul mobil folosit, referințe – codurile criptate generate de aplicațiile folosite,
 • date colectate de cookie-uri și tehnologii similare – cum ar fi ID unic care permite identificarea sesiunii utilizatorului, date privind IP-ul, mai multe detalii puteti obtine din Politica cookies disponibila la https://www.certsign.ro/ro/politica-cookies/,

În calitate de persoană împuternicită a clienților săi în temeiul unor clauze contractuale incheiate în conformitate cu art. 28 din GDPR, certSIGN mai prelucreaza si alte categorii de date furnizate de clienți, pentru prestarea serviciilor de arhivare fizică și electronică sau de personalizare a cardurilor tahograf ori de utilizare a platformelor de semnare la distanță sau de validare a semnăturilor și sigiliilor electronice ori alte servicii pe care certSIGN le poate presta clienților săi. Astfel de date pot fi, dar fără a se limita la: datele cu caracter personal conținute de documentele supuse serviciilor menționate mai sus, date de utilizator al aplicațiilor, date aferente semnăturilor electronice și certificatelor digitale cu care au fost generate acestea, supuse serviciului de validare a semnăturilor și sigiliilor electronice, loguri.

3. Scopul și temeiul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopurile prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt:

 • inițierea relației contractuale, negocierea, încheierea și derularea contractelor cu dumneavoastra sau cu partenerii contractuali ai certSIGN, inslusiv prestarea serviciilor, livrarea produselor care fac obiectul contractelor și plata acestora sau furnizarea de informații asupra stadiului dezvoltării serviciilor contractate ori crearea unui cont de utilizator în aplicațiile sau pe website-urile certSIGN în scopul contractării de servicii, conform articolului 6 (1) (b) din GDPR;
 • îndeplinirea obligațiilor legale ale certSIGN în contextul derulării relațiilor contractuale, conform articolului 6 (1) (c) din GDPR, precum: obligațiile de întocmire și păstrare a documentelor financiar-contabile; respectarea de către certSIGN a dreptului de retragere pe care l-ați exercitat conform OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în cazul în care ați achiziționat produse și servicii online; păstrarea datelor personale pe toată perioada de derulare a raporturilor contractuale și de arhivare a documentelor; realizarea de audituri; transmiterea informațiilor care reprezintă date cu caracter personal la cererea autorităților de stat competente; asigurarea securității sistemelor și bazelor de date (inclusiv prin realizarea de copii de siguranță); alte obligații legale aplicabile în funcție de natura relației contractuale și/sau calitatea partenerului contractual;
 • pentru urmărirea intereselor legitime ale cerSIGN sau ale unui terț conform articolului 6 (1) (f) din GDPR, precum: pentru raportările interne sau pentru eficientizarea proceselor companiei; pentru gestionarea contractelor sau documentelor justificativ contabile; pentru comunicarea cu reprezentanții partenerilor contractuali, pentru soluționarea sesizărilor; pentru auditarea sau verificarea proceselor interne; prevenirea fraudei; pentru apărarea drepturilor certSIGN cum ar fi recuperarea creanțelor deținute de acesta și formularea de apărări în cazul unui eventual litigiu;
 • transmiterea de newsletter-e, materiale promoționale, comunicări de marketing, oferte comerciale sau orice alte informații relevante privind produsele și serviciile certSIGN în cazul în care v-ați dat consimțământul în acest sens conform art. 6 (1) (a) GDPR;
 • identificarea dvs. unică prin mijloace video de la distanță inclusiv prin prelucrarea de date biometrice cu consimțământul dumneavoastră conform art. 6 (1) (a) si art. 9 (2) (a) GDPR, în scopul emiterii unui certificat digital calificat sau al unui mijloc de identificare certME (detalii privind prelucrarea acestor date găsiți în notele de informare aferente acestor servicii, menționate în preambulul prezentei politici).

4. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal

certSIGN prelucrează datele dumneavoastră având următoarele temeiuri:

 • încheierea și executarea contractului cu dumneavoastră conform articolului 6 (1) (b) din GDPR,
 • interesele legitime urmărite de certSIGN sau ale unui terț conform articolului 6 (1) (f) din GDPR,
 • îndeplinirea obligațiilor legale ale certSIGN conform articolului 6 (1) (c) din GDPR,
 • consimțământul dumneavoastră conform articolului 6 (1) (a) sau art. 9 (2) (a) din GDPR, după cum a fost detaliat mai sus în secțiunea 3.

5. Cum obținem datele?

certSIGN poate obține datele:

 • direct de la dumneavoastră atunci când achizitionați și utilizați servicii și produse certSIGN ori cand ne contactați prin diverse canale sau cand ne solicitați oferte sau informații despre produsele și serviciile certSIGN ori cand vizitați website-urile noastre;
 • din alte surse: surse publice (spre exemplu site-uri web, baze de date publice precum: baza de date a Registrului Comerțului, baza de date a Ministerului de Finanțe, Monitorul Oficial, portaluri ale instanțelor de judecată etc.) sau de la terți (parteneri contractuali ai certSIGN ori terți care se bazează pe serviciile de încredere prestate de certSIGN),
 • autorități publice (spre exemplu în cazul unor solicitări ale instanțelor de judecată sau în cazul unor investigații judiciare);
 • prin generarea unor date din informațiile furnizate de dumneavoastră (precum numărul serial al certificatului digital pentru semnătură electronică sau referințe – coduri criptate generate de aplicațiile sistemului certME aferente emiterii și utilizării mijlocului de identificare electronică certME etc.).

6. Utilizarea datelor și consecințele nefurnizării acestora

Prelucrarea datelor cu caracter personal menționate anterior este necesară pentru realizarea scopurilor precizate mai sus.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate direct de către certSIGN sau cu ajutorul altor operatori de date cu caracter personal cu care ne asociem (spre exemplu în vederea identificării dumneavoastră în scopul emiterii și utilizării unui certificat digital calificat sau al unui mijloc de identificare electronică certME) cu respectarea art. 26 din GDPR.

De asemenea, certSIGN, mai poate prelucra datele cu caracter personal și prin persoane împuternicite care oferă garanții adecvate, în conformitate cu art.28 din GDPR, către care externalizăm anumite activități.

Refuzul dumneavoastră de a furniza datele poate conduce la imposibilitatea furnizării serviciilor sau produselor care fac obiectul contractelor.

În cazul în care nu mai doriți să primiți materiale promoționale și comunicări de marketing privind produsele și serviciile noastre, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră în acest scop.

7. Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite următoarelor categorii de destinatari:

 • dumneavoastră pentru exercitarea drepturilor pe care le aveți,
 • auditorilor externi ai certSIGN pentru îndeplinirea obligațiilor de audit la care suntem supuși,
 • organismului de supraveghere conform legislației aplicabile serviciului furnizat,
 • autorităților și instituțiilor publice în baza obligațiilor legale pe care le avem în conformitate cu legislația aplicabilă,
 • avocaților pentru a ne reprezenta în cazul unui eventual litigiu sau pentru consultanță,
 • executori judecătorești pentru comunicări contractuale sau punerea în executare a eventualelor hotărâri judecătorești,
 • firme de recuperare creanțe,
 • partenerilor contractuali ai certSIGN (precum firme de curierat, furnizori, subcontractori, consultanți și experți tehnici etc.) pentru încheierea și executarea contractelor,
 • băncilor pentru ipotecarea creanțelor si/sau obținerea de finanțare și/sau instrumente de garantare,
 • firme de asigurare pentru obținerea de instrumente de garantare și/sau polițe de asigurare,
 • firmele afiliate certSIGN care ne oferă suport în prestarea serviciilor pe care le furnizăm,
 • în cazul în care certSIGN va fi supusă unui proces de vânzare sau reorganizare vom furniza datele dumneavoastră către entitatea achizitoare sau rezultată în urma procesului de reorganizare.

8. Transferul datelor în afara Uniunii Europene

În general, certSIGN nu transferă datele dumneavoastră în afara Uniunii Europene.

Sunt situații în care transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Uniunii Europene, respectiv pentru a va transmite, cu consimțământul dumneavoastră, newsletter-e, materiale promoționale, comunicări de marketing privind serviciul certME, destinatarul datelor fiind din statul Georgia, SUA. Transferul de date se realizează cu asigurarea respectării drepturilor persoanelor vizate în baza unor garanții adecvate în conformitate cu art. 46 din GDPR. În acest sens, societatea a încheiat cu The Rocket Science Group LLC cu sediul în statul Georgia, SUA un contract privind clauze standard în baza deciziei Comisie Europene 2021/914 privind clauzele contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal către țări terțe în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului.

9. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

certSIGN prelucrează datele cu caracter personal, în general, pe toată perioada de negociere și derulare a raporturilor contractuale cu dumneavoastră sau cu partenerii contractuali pe care îi reprezentați sau care ne-au furnizat datele spre prelucrare. La încetarea acestor raporturi, informaţiile și datele cu caracter personal vor fi arhivate/stocate. Perioada de arhivare/stocare diferă în functie de tipul serviciului pe care l-ati contractat sau de tipul relației pe care o aveți cu certSIGN.

De asemenea, anumite categorii de date le prelucrăm pe durata prevăzută de lege sau de o autoritate publică, conform legii ori, în cazul unui litigiu, până la soluționarea definitivă a acestuia. Pentru prelucrările bazate pe interesul legitim al certSIGN sau al unui terț, prelucrăm datele conform politicilor noastre de retenție.

Spre exemplu:

 • pentru conformarea cu legislația în domeniul financiar-fiscal, păstrăm datele 5 sau 10 ani, după caz;
 • pentru soluționarea sesizărilor, păstrăm datele pe perioada termenului legal de prescripție, respectiv o perioadă de 3 ani;
 • log-urile sunt pastrate in functie de analiza de risc, cel putin o perioada de 2 ani;
 • detalii despre durata prelucrării datelor cu caracter personal în scopul prestării serviciilor de încredere sau certificare aflați din Nota de informare aferentă dând click aici.
 • detalii despre durata prelucrării datelor cu caracter personal în scopul emiterii și utilizării mijlocului de identificare certME aflați din Nota de informare aferentă dând click aici.
 • în situația în care prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră, vom prelucra datele până când vă veți retrage consimțământul cu privire la prelucrare.

După perioadele de arhivare/stocare pentru care există un temei legal justificativ, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi, după caz, distruse/șterse în conformitate cu Legea 16/1996 a Arhivelor Naționale sau vor fi anonimizate ireversibil.

10. Drepturile pe care le aveți

Drepturile de care beneficiați în conformitate cu prevederile art. 13-22 din Regulamentului UE 2016/679 sunt:

 • Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului și ale responsabilului cu protecția datelor, scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;
 • Dreptul de acces la date: dreptul de a obține de la operatorul de date confirmarea faptului că datele cu caracter personal care vă vizează sunt sau nu prelucrate de către acesta;
 • Dreptul la rectificare: dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte care va privesc, precum și completarea datelor incomplete;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării în cazul în care dumneavoastră v-ați opus prelucrării în scopul intereselor legitime urmărite de certSIGN sau de terți ori în cazul în care certSIGN nu mai are nevoie de datele cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul, în măsura în care operațiunea de prelucrare a datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră, fără ca retragerea consimțământului să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • Dreptul la ștergerea datelor în cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru realizarea scopurilor de prelucrare sau în cazul în care dumneavoastră vă retrageți consimțământul în măsura în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ ori în cazul în care vă opuneți prelucrării datelor în temeiul art.21 din GDPR și nu există motive legitime privind continuarea prelucrării care să prevaleze;
 • Dreptul la portabilitatea datelor furnizate, în măsura în care operațiunea de prelucrare a datelor se bazează pe consimțământ sau are ca temei contractul încheiat cu dumneavoastră.
 • Dreptul la opoziție din motive legate de situația dumneavoastră particulară, asupra prelucrărilor de date efectuate în scopul urmăririi intereselor legitime ale certSIGN sau ale unor terți.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afecteaza în mod similar într-o măsură semnificativă, în conformitate cu art. 22 din GDPR.

certSIGN va notifica destinatarilor cărora le-a divulgat datele cu caracter personal orice ștergere, rectificare sau restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Totodată, vă informăm ca aveți dreptul de a vă adresa Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP pentru apărarea oricaror drepturi acordate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care v-au fost încălcate, precum și de a apela la instanțele de judecată competente.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de art. 13-22 din GDPR, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă Departamentului Protecția Datelor cu Caracter Personal certSIGN:

 • adresa de email: dpd@certsign.ro
 • fax: (+4021) 3119905
 • Bd-ul. Tudor Vladimirescu, nr. 29A, clădirea AFI Tech Parc 1, et. 2, București, sector 5.

În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecția datelor cu caracter personal, veți primi răspuns în termen de cel mult 30 de zile, în condițiile prevăzute de GDPR.

11. Masuri de securitate a datelor dumneavoastra cu caracter personal

certSIGN implementează atât în calitate de operator de date cu caracter personal cât și de prestator de servicii de încredere, măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform art. 25 și 32 din Regulamentul General privind protectia datelor nr. 2016/679 si Regulamentului UE 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă.

certSIGN a implementat un Sistem de Management al securității informației fiind certificată conform standardului ISO 27001.

Ai nevoie de mai multe informații?

Selectează un subiect și citește recomandările noastre. Dacă nu ai găsit ce căutai solicită indicații suplimentare. 

  WindowsMac

  TokenCloud

  *Tipul de fișiere acceptat: pdf, jpg si png. Marime maxima: 5mb

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

  Am luat cunoștință de informațiile cuprinse în “Politica de confidenţialitate”

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în scopuri de marketing
  în conformitate cu “Politica de confidenţialitate”.

  Detalii legate de semnătura electronică sunt disponibile pe pagina cu Răspunsurile pentru cele mai frecvente întrebări ale clienților.

  Rapid pot fi aflate informații utile despre costuri, modalități de obținere, achiziție online, identificare video, instalare şi utilizare:

  • Pașii pentru e-Factura;
  • Ce semnătură aleg;
  • Cum cumpăr online;
  • Cum folosesc semnătura.

  Sunt descrise și:

  • Modalitatea de obținere a documentului de confirmare pentru ANAF/ SPV;
  • Pașii pentru obținerea unui certificat de semnătură electronică utilizat în SPV/e-Factura.

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  În acest domeniu, certSIGN furnizează servicii precum:

  • servicii pentru garantarea identității în blockchain, certME. Acesta a fost primul serviciu de acest tip din România.

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  Nu ai găsit ce căutai?

  Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns și transmite-ne un mesaj.

  TOKEN-urile pentru semnătura electronică pot fi utilizate în continuare de ORICE deținător de certificat digital, în aceleași condiții ca pana in prezent. Nu este necesara schimbarea tokenului pentru semnătură.

  Mesajul prezent pe site-ul  ANAF privind tokenurile JWT și OPAQUE se adresează EXCLUSIV persoanelor din domeniul tehnic IT: dezvoltatorilor de aplicații  ce utilizează servicii web ce folosesc protocolul OAUTH. Daca nu faceți parte din aceasta categorie va rugăm ignorați mesajul. 

   Pentru verificarea informației vedeți si manualul de utilizare din mesajul de pe site-ul ANAF, pagina 2.

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  Produse şi servicii

  • Suntem cunoscuți mai ales pentru serviciile de semnătură electronică, însă expertiza noastră acoperă domenii precum identitate digitală, securitatea organizațiilor și a dispozitivelor de lucru, arhivare.

  Cercetare și inovare

  • La certSIGN, aliniem aspectele teoretice ale tehnicii la nevoile societății, prin programe de cercetare naționale și europene și, în același timp, prin programe de investiții private.

  Citește mai multe detalii sau transmite-ne un mesaj.

  În domeniul arhivării, certSIGN oferă servicii precum: prelucrare arhivistică, digitizarea documentelor, restaurare, depozitarea documentelor, eliberarea de adeverințe, lucrări de selecționare, distrugerea confidențială a informațiilor, procesarea şi stocarea documentelor electronice.

  Sunt disponibile:

  • Servicii de prelucrare arhivistică: pregătirea documentelor pentru transport, transportul la centrul de procesare certSIGN, asigurarea materialelor necesare pentru prelucrarea arhivei, prelucrarea arhivistică și returul la sediul beneficiarului.
  • Servicii de arhivare electronică: setup inițial, încărcarea documentelor în platformă în proces manual, de client, acces în platforma de arhivare electronică 24/24h 7/7 zile la documentele încărcate.
  • Servicii de depozitare documente: asigurarea cutiilor necesare pentru depozitarea arhivei, sigilarea cutiilor, transportul la sediul depozitului de arhivă certSIGN, inițializarea cutiilor de arhivă în sistemul de depozitare, acces cutii cu documente din arhiva, în limita a 5 cutii/lună.

  Citește mai multe detalii.

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  Serviciile și soluțiile certSIGN de securitate cibernetică acoperă toate scenariile pentru protejarea asset-urilor digitale în fața amenințărilor cibernetice, în concordanță cu reglementările legislative în vigoare și cu bunele practici din domeniu.

   

  Află detalii despre:

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

   

  Detalii legate de modalitatea de personalizare semnăturii astfel încât în aspectul acesteia să fie incluse și informațiile solicitate de OUG 140/2020  cu privire la specialiștii din domeniile construcții, arhitectură și urbanism sunt disponibile pe pagina Creare aspect semnătură OUG 140/2020

  De asemenea, alte informații legate de semnătura electronică sunt disponibile pe pagina cu 

  Răspunsurile pentru cele mai frecvente întrebări ale clienților

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  Pentru a obține de la certSIGN certificatul calificat de semnătură electronică, pentru semnarea documentelor din domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism în conformitate cu OUG 140, sunt necesare:

  • identificarea viitorul titular de certificat pentru semnătură electronică;
  • completarea și prezentarea documentelor specifice;
  • plata proformei primite din partea certSIGN.

   DOCUMENTELE

  Transmite-ne un mesaj și solicită documentele necesare pentru achiziția Kit-ului de semnătură. Vei primi din partea certSIGN un set de documente pe care trebuie să le completezi cu datele viitorului titular de certificat pentru semnătură.

  Documentele originale semnate (2 exemplare) alături de copiile documentelor ce atestă încadrarea profesională trebuie prezentate către certSIGN. Pe scurt, sunt necesare:

  ORIGINAL (2 exemplare, semnate): “Contract”, “Termeni și condiții generale”.

  Pentru cazul documentelor transmise prin curier: “Declarația” completată după modelul certSIGN

  • autentificată la notar SAU
  • atestată de un avocat în temeiul art.3 al.3 din legea 51/1995

  COPIE pentru: Cartea de identitate a titularului, Certificatul de Înregistrare Fiscală, Documentul atestare profesională,

  IDENTIFICAREA

  În vederea identificării, persoana pe numele căreia certSIGN va emite certificatul digital calificat se va prezenta personal, cu actul de identitate original, la unul din reprezentanții certSIGN la nivel național sau la sediile certSIGN.

  Alternativ, identificarea titularului de certificat se mai poate efectua și transmițând documentele de mai sus la sediul certSIGN însoțite obligatoriu de “Declarația” completată după modelul certSIGN (autentificată la notar sau atestată de un avocat în temeiul art.3 al.3 din legea 51/1995)

  ATENTIE! Pentru fiecare Entitate emitentă ( ex. OAR, ISCIR etc) se emite câte un certificat pentru semnătură electronică!

  Citește despre Semnătura electronică în construcţii, arhitectură şi urbanism

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  Detalii despre descărcarea certificatului titularului și a certificatului intermediar solicitate la înregistrarea pentru depunerea declarațiilor vamale folosind semnătura electronică sunt disponibile pe pagina Utilizarea certificatului de semnătură electronică în platforma Sistemul Informatic Integrat Vamal

  Pentru acces în Sistemul Informatic Integrat Vamal (SIIV) la secțiunile AES și NCTS5 RO UMG Trader Producție trebuie să încărci în platforma UMG Trader, într-unul dintre formatele .cer/.der/.crt, certificatul tău calificat și certificatul intermediar al autorității care a emis certificatul.

  CUM OBȚIN CERTIFICATUL PERSONAL ÎN FORMATUL SOLICITAT?

  Conectează token-ul sau deschide aplicația Paperless vToken și urmează acești pași.

  Nu ai tokenul/ aplicația la dispoziție?

  Accesează link-ul https://registru.certsign.ro/cgi-bin/pubra/pubra/get_cert , completează datele din certificatul calificat (nume și prenume complet sau adresa de email), identifică certificatul cu care dorești înregistrarea și apasă butonul „Descarcă DER”.

  Certificatul calificat se va descărca în mod automat în format .crt.

  CUM OBȚIN CERTIFICATUL INTERMEDIAR ÎN FORMATUL SOLICITAT?

  Pentru descărcarea certificatului autorității intermediare certSIGN accesează unul dintre link-urile:

  Certificatul intermediar se va descărca în mod automat în format .crt.

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  IDENTIFICAREA VIDEO NEASISTATĂ este un element important în procesul de obținere a semnăturii electronice cu certificat digital calificat.

  Procedura de identificare este simplă, dar strictă. Ea poate fi făcută după efectuarea plății certificatului și doar urmând indicațiile furnizate de certSIGN, astfel:

  • Efectuează plata și apoi se vor afișa pagina și link-ul ce trebuie accesat pentru identificarea video;
  • Pregătește documentul de identitate original și telefonul înainte de a începe. Verifică descrierea detaliată a condițiilor
  • Urmărește indicațiile afișate pe ecran.

   

  AI FINALIZAT IDENTIFICAREA VIDEO, DAR N-AI PRIMIT NICIUN EMAIL?

  În maxim 24 ore, după parcurgerea procesului de identificare video, vei fi informat pe e-mail cu privire la validarea/respingerea acestuia.

  IDENTIFICAREA VIDEO A FOST RESPINSĂ?

  Din partea certSIGN vei primi un email cu un nou link pentru reluarea procedurii de identificare video. Condițiile ce trebuie respectate sunt aceleași.

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  Codurile PIN/PUK reprezintă elemente de siguranță cu ajutorul cărora se folosește TOKEN-ul. Aceste coduri sunt confidențiale și nu trebuie dezvăluite nimănui, în nicio situație.

  Codul PIN = Token Password este parola cu care se utilizează tokenul.

  Codul PUK = Administrator Password este parola cu care se poate debloca tokenul.

  NU AI PRIMIT CODUL PIN/PUK?

  Transmiterea codurilor PIN/PUK pentru certificatul calificat PE TOKEN se poate face în 2 moduri:

  ELECTRONIC – dacă adresa de e-mail asociată certificatului digital calificat pentru semnătura electronică a fost validată și este una personală (are elemente în componența sa ce pot face legătura cu titularul certificatului – ex: ion.popescu@).

  Are 2 componente:

  • LINK transmis pe e-mail. Atenție! Prin accesarea link-ului se pot genera codurile PIN/PUK cu ajutorul codului de generare primit în plicul cu tokenul. Pentru generare aveți disponibile 3 încercări, după care se blochează link-ul, situație care trebuie semnalată către certSIGN;
  • Document ce însoțește kitul de semnătură electronică care include și tokenul fizic. În acest document se regăsește codul de generare.

  FZIC – în plic, prin curier – dacă adresa de e-mail asociată certificatului digital calificat pentru semnătura electronică NU a fost validată la completarea cererii de certificat sau dacă NU este una personală (nu are elemente în componența sa ce pot face legătura cu titularul certificatului – ex: office@).

   AI UITAT CODUL PIN?

  Pentru recuperarea codului PIN este nevoie de codul PUK al tokenului.

  • Accesează link-ul www.certsign.ro/ro/suport/ și urmează pașii descriși în secțiunea “Deblocarea dispozitivului”, ținând cont de modelul tokenului și de sistemul de operare al PC-ului / laptopului;
  • Încearcă o singură dată, notând codul PUK într-un New Text Document/ Notes pentru a avea posibilitatea să îl transferi în aplicația tokenului cu COPY/PASTE (fără spații).

  AI MACOS SI VREI SA SCHIMBI CODUL PIN AL TOKENULUI?

  Urmează instrucțiunile de Schimbare a codului PIN pe MacOS

  ATENŢIE! Sistemele de operare macOS Sonoma, Ventura și Monterey acceptă doar parole de maxim 8 caractere. Prin urmare, dacă folosești unul sin aceste sisteme de operare, la schimbarea codului PIN al TOKEN-ului, trebuie să pui o parolă de maxim 8 caractere.

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  Detalii legate de semnătura electronică sunt disponibile pe pagina cu Răspunsurile pentru cele mai frecvente întrebări ale clienților.

  Rapid pot fi aflate informații utile despre costuri, modalități de obținere, achiziție online, identificare video, instalare şi utilizare:

  • Pașii pentru e-Factura;
  • Ce semnătură aleg;
  • Cum cumpăr online;
  • Cum folosesc semnătura.

  Sunt descrise și:

  • Modalitatea de obținere a documentului de confirmare pentru ANAF/ SPV;
  • Pașii pentru obținerea unui certificat de semnătură electronică utilizat în SPV/e-Factura.

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  Pentru obținerea documentului de confirmare trebuie sa parcurgi următoarele etape, în această ordine:

  • instalează aplicația pentru TOKEN sau configurează accesul în Paperless webSIGN dacă ai certificat în CLOUD;
  • conectează TOKEN-ul la calculator sau deschide aplicația vToken dacă ai certificatul în CLOUD;
  • autentifică-te în pagina https://confirmare.certsign.ro și descarcă documentul de confirmare precompletat. Păstrează browser-ul deschis pentru a putea continua procedura;
  • semnează electronic documentul în aplicația Adobe Reader folosind certificatul digital de la certSIGN;
  • încarcă documentul înapoi pe pagina certSIGN de la butonul Încarcă;
  • descarcă documentul procesat de certSIGN, din aceeași pagină, în mai puțin de 5 minute;
  • depune documentul în SPV urmând instrucțiunile ANAF de la adresa:
   https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/#tabs-2.

  Urmărește unul dintre aceste tutoriale, în funcție de tipul de semnătură pe care îl ai.

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  Dacă ai nevoie și de alte informații pentru a alege ce tip de certificat calificat pentru semnătură electronică ți se potrivește verifică și informațiile din secțiunea: Ce semnătură aleg

  Detalii legate de semnătura electronică sunt disponibile pe pagina cu Răspunsurile pentru cele mai frecvente întrebări ale clienților.

  Rapid pot fi aflate informații utile despre costuri, modalități de obținere, achiziție online, identificare video, instalare şi utilizare:

  • Pașii pentru e-Factura;
  • Ce semnătură aleg;
  • Cum cumpăr online;
  • Cum folosesc semnătura:

  Sunt descrise și:

  • Modalitatea de obținere a documentului de confirmare pentru ANAF/ SPV;
  • Pașii pentru obținerea unui certificat de semnătură electronică utilizat în SPV/e-Factura.

  Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

  Cum obții semnătura electronică în CLOUD?

  Semnătura electronică se realizează cu ajutorul unui certificat digital calificat iar pentru obținerea certificatului în CLOUD trebuie parcurse etapele:

  • Accesează paperless.certsign.ro
  • Alege certificatul în funcție de valabilitatea lui: 1, 2 sau 3 ani;
  • Completează formularul de înregistrare, inclusiv datele firmei dacă este cazul;
  • Efectuează plata;
  • Parcurge etapa de identificare video la distanță;
  • Verifică mesajul transmis de certSIGN la adresa e-mail indicată în formularul de înregistrare pentru a afla dacă a fost validat tot acest proces.

  În cazul în care informațiile primite sunt corecte și complete, la adresa de email indicată în formularul de înregistrare, certSIGN va trimite două invitații:

  • pentru configurarea mecanismului de autorizare;
  • pentru crearea contului în platforma de semnare Paperless webSIGN. Din invitația de creare cont poate fi descărcată și aplicația tokenului virtual Paperless vToken.

  Cu ajutorul acestor componente vei putea configura și utiliza semnătura electronică calificată în CLOUD. Dreptul de utilizare al semnăturii electronice în cloud va fi acordat după configurarea mecanismului de autorizare și crearea contului de utilizator în platforma de semnare Paperless webSIGN.

  După realizarea pașilor din cele două invitații, la prima logare în contul tău din platforma de cloud, se emite certificatul digital.

  * ATENŢIE! Dacă dorești să folosești certificatul în cloud la instituții precum ANAF, SPV, AFM etc. pentru semnarea documentelor / autentificarea la platforme web ce solicită acest lucru, o poți face local, nu în cloud, pe sistem de operare Windows. În afară de certificatul în cloud și Windows (versiuni 8.1, 10 sau 11) ai nevoie de aplicația tokenului virtual Paperless vToken (inclusă în pachet).

  Cum obții semnătura electronică cu TOKEN?Semnătura electronică se realizează cu ajutorul unui certificat digital calificat, iar pentru obținerea certificatului pe TOKEN trebuie parcurse etapele:
  • Accesează emitere2.certsign.ro
  • Alege certificatul în funcție de valabilitatea lui: 1, 2 sau 3 ani;
  • Completează formularul de înregistrare, inclusiv datele firmei dacă este cazul;
  • Efectuează plata;
  • Parcurge etapa de identificare video la distanță;
  • Verifică mesajul transmis de certSIGN la adresa de e-mail indicată în formularul de înregistrare pentru a afla dacă a fost validat tot acest proces.
  În cazul în care informațiile primite sunt corecte și complete, la adresa poștală indicată în formularul de înregistrare, certSIGN va transmite un plic conținând:
  • TOKEN-ul cu certificatul digital calificat;
  • Documentul conținând certificatul digital în formă printată.
  Codurile PIN / PUK și instrucțiunile vor fi livrate independent de plicul ce conține TOKENUL. Livrarea acestor coduri se poate face: 
  • electronic (pe email va fi transmis un mesaj ce conține un link de generare a documentului cu aceste coduri);
  sau
  • fizic (prin curier va fi transmis un plic cu documentul securizat).
  Pentru mai multe informații poți vizita și pagina Semnătură electronică cu token.