Servicii eIDAS

Prestator de servicii de încredere acreditat eIDAS

Servicii de încredere recunoscute la nivel european:
  • Certificat calificat pentru semnătură electronică
  • Certificat calificat pentru sigiliu electronic
  • Certificat calificat pentru autentificarea unui site internet
  • Marcă temporală electronică calificată


certSIGN a parcurs cu succes etapele unui amplu proces de audit pentru serviciile de încredere definite de Regulamentul eIDAS. Auditul certSIGN a fost realizat de LSTI, membră a ACAB’c (The Accredited Conformity Assessment Bodies’ Council).Ca urmare a auditului, certSIGN continuă să ofere certificate calificate pentru semnătură electronică calificată împreună cu servicii de încredere noi definite de Regulamentul eIDAS:
  • Furnizarea de certificate calificate pentru sigilii electronice
  • Furnizarea de certificate calificate pentru autentificarea site-urilor web
  • Furnizarea de mărci temporale electronice calificate


Ce este eIDAS?

Regulamentul European nr. 910/2014 (eIDAS) referitor la identificarea electronică și servicii de încredere pentru tranzacții electronice împreună cu legislația secundară și standardele de implementare definesc un nivel comun de încredere și de interoperabilitate pentru serviciile electronice.

Regulamentul (UE) nr. 910/2014 (eIDAS) are ca obiect principal reglementarea serviciilor de încredere în țările membre UE. Regulamentul vizează creșterea încrederii în tranzacțiile electronice din interiorul UE prin oferirea unei baze comune privind interacțiunea electronică între cetățeni, companii și autorități.

Toate serviciile de încredere calificate sunt recunoscute ca având aceeași valoare în oricare stat membru UE. Fiecare stat membru înscrie într-o listă de încredere comună la nivelul UE prestatorii de servicii de încredere calificați și serviciile de încredere calificate prestate de aceștia. Această listă este cunoscută sub denumirea de Trust List și este utilizată, de exemplu, pentru a verifica automat dacă un document este semnat cu un certificat calificat.