ICDSE - Infrastructure Development for Research-Development of New Reliable Electronic Services Based on Public Key Infrastructure (PKI), Temporal Marking, Cryptography and Cryptographic Devices

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Obiectivele proiectului:

Obiectivul principal al proiectului derulat de certSIGN a fost reprezentatde dezvoltarea capacității de cercetare a întreprinderii prin dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare în domeniul serviciilor electronice de încredere., în scopul creșterii nivelului de inovare și de competitivitate pe piață a companiei.

Obiectivele strategice avute în vedere de certSIGN prin realizarea proiectului sunt următoarele:

 • adăugarea la portofoliul de servicii deja oferite (servicii de certificare, OCSP, timestamp, personalizare de carduri tahografice) a noi servicii electronice,
 • dezvoltarea de noi produse și sisteme de securitate a informației și promovarea acestora pe piață,
 • întărirea echipei de cercetare-dezvoltare cu tineri valoroși, a căror formare a început încă din perioada studiilor universitare, inclusiv prin schimbul de experiență în domeniul cercetării cu mediul academic.
 • dezvoltarea infrastructurii de Cercetare – Dezvoltare (CD) în vederea testării conformității produselor software înraport cu normativele naționale și europene pentru alinierea produselor dezvoltate de companie la standardele europene.

 

Realizarea proiectului a condus la îmbunătăţirea activităţii certSIGN, prin:

 • îmbunătăţirea capacităţii şi modernizarea infrastructurii de de cercetare – dezvoltare prin dotarea cu echipamente și aplicații software performante care să permită firmei situarea în avangarda cercetărilor din domeniul serviciilor electronice, prin posibilitatea simulării condițiilor de funcționare dintr-un mediu operațional real;
 • obţinerea rapidă a unor rezultate de cercetare ce pot fi trecute în mediul comercial real care să permită atât îmbunătăţirea performanţelor şi a calității serviciilor comerciale de încredere oferite în prezent, cât şi crearea premiselor pentru lansarea de noi servicii electronice pentru societatea românească de tip eHealth, eGovernment (declarații fiscale, colectare și returnare TVA, plata impozitelor), eBanking, eVoting, eInvoicing;
 • creşterea eficienței afacerilor, reducerea costurilor şi finanţarea liniilor de afaceri destinate direcţiei cercetare-dezvoltare din valorificarea proiectelor proprii;
 • potenţarea structurilor departamentale în domeniul marketingului şi al dezvoltării afacerilor pentru a asigura prezenţa pe segmentele de piaţă vizate;
 • asigurarea unui nivel optim al motivației profesionale a angajaților din cercetare și dezvoltare;
  atragerea de tineri specialiști de înaltă calificare și păstrarea celor existenți;
 • îmbunătăţirea transferului de cunoștinte dinspre mediul academic spre mediul comercial prin atragerea de cadre universitare și studenți capabili să lucreze cu noua infrastructură.

 

Crearea laboratorului de cercetare-dezvoltare pentru serviciile electronice propus prin proiect răspunde unei nevoi majore existente pe piaţă în ceea ce privește:

 • asigurarea unei infrastructuri de cercetare și dezvoltare cât mai apropiate de cerințele unui mediu operațional modern pentru furnizarea de servicii electronice de încredere comerciale;
 • crearea de algoritmi, rutine, proceduri, scripturi, componente sau aplicații software gândite într-o manieră unitarăși integrată;
 • concentrarea activităţii într-un singur punct şi crearea unui centru de excelenţă. Laboratorul va acoperi o nevoie crucială reprezentată de lipsa de colaborare dintre mediul academic şi industrie, asigurând astfel fructificarea eforturilor didactice în activităţi cu rezultat precis, identificate împreună;
 • păstrarea specialiștilor capabili și atragerea de noi specialiști tineri de foarte înaltă calificare;
 • crearea cadrului tehnologic şi a expertizei necesare pentru implicarea în proiecte de cercetare naţionale și internaţionale;
 • îmbunătățirea și actualizarea permanentă a serviciilor electronice oferite în prezent pentru a răspunde nevoilor în creștere ale societății informaționale din România;
 • motivarea altor companii din domeniul IT şi a mediului academic să se alăture activităţii laboratorului sau să se implice în iniţiative similare.

 

Încadrul proiectului au fost achiziționate 10 platforme ce conțin active corporale și necorporale, după cum urmează:

DESCRIERE
CANTITATE
PREȚ UNITAR
(fără TVA)
PREȚ TOTAL
(fără TVA)
I .Platforma Certificate Digitale
1
896,293
896,293.00
Active corporale
1
256,125
256,125
Active necorporale
1
640,168
640,168
II. Platforma baza de date
1
1,018,482
1,018,482.00
Active corporale
1
338,315
338,315
Active necorporale
1
680,167
680,167
III. Platforma Time Stamping
1
276,443.00
276,443.00
Active corporale
1
276,443
276,443
Active necorporale
1
276,443
276,443
IV. Platforma eInvoicing
1
231,167
231,167.00
Active corporale
1
220,574
220,574
Active necorporale
1
10,593
10,593
VI. Platforma personalizare carduri
1
675,884
675,884.00
Active corporale
1
666,990
666,990
Active necorporale
1
8,894
8,894
VII. Platforma email Sigur
1
226,309
226,309.00
Active corporale
1
221,964
221,964
Active necorporale
1
4,345
4,345
VIII. Platforma Web & eMail
1
107,883
107,883.00
Active corporale
1
103,583
103,583
Active necorporale
1
4,300
4,300
IX. Platforma email Sigur
1
72,768
72,768.00
Active corporale
1
72,088
72,088
Active necorporale
1
680
680
X. Platforma dezvoltare aplicatii pentru mobile (iPhone, Android, Windows Mobile)
1
39,728
39,728.00
Active corporale
1
39,728
39,728
Corporale
2.332.372
Necorporale
1.479.923
Total
3.812.295
Deasemenea, a fost achiziționat mobilier pentru laboratorul e cercetare dezvoltare:
DESCRIERE
CANTITATE
PREȚ UNITAR
(fără TVA)
PREȚ TOTAL
(fără TVA)
Set mobilier – birou, scaun, dulap, dulap pentru birou
1
896,293
896,293.00

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 5.194.079,96 Lei, din care 1.543.831,43 Lei reprezintă asistență financiară nerambursabilă, obținută astfel:

 • 1.281.380,09 Lei – valoarea eligibilă nerambursabilă acordată de FEDR
 • 262.451,34 Lei – valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul național.
  Proiectul a fost demarat în luna iunie 2011 și a fost finalizat în iulie 2012.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Comunicate de presă

certSIGN dezvoltă infrastructura pentru cercetarea-dezvoltarea de servicii electronice de încredere, pe baza de infrastructură cu chei publice, marcare temporală, criptografie şi dispozitive criptografice, prin co-finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE)

certSIGN SA, cu sediul în Bucuresti, Şos. Olteniţei nr. 107A, cod poştal 041303, sector 4, derulează, începând cu data de 26 iunie 2011, proiectul “Dezvoltarea infrastructurii pentru cercetarea–dezvoltarea de noi servicii electronice de încredere, bazate pe infrastructurii de chei publice (PKI), marcare temporală, criptografie şi dispozitive criptografice-acronim ICDSE”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în calitate de Autoritate de Management. Valoarea totală a proiectului este de 5.194.079,96 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.543.831,43 lei (1.281.380,09 lei din FEDR si 262.451,34 lei din bugetul naţional).

Proiectul se implementează în Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 107A, cod poştal 041303, sector 4, pe o durată de 12 luni.

Obiectivul proiectului îl constituie realizarea de către certSIGN a unei infrastructuri pentru cercetarea-dezvoltarea de servicii electronice de încredere pe bază de infrastructuri cu chei publice.

certSIGN a implementat proiectul “Dezvoltarea infrastructurii pentru cercetarea-dezvoltarea de noi servicii electronice de încredere, bazate pe infrastructuri de chei publice (PKI), marcare temporală, criptografie şi dispozitive criptografice”, prin co-finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE)

Bucureşti, 03 august 2012

certSIGN SA, cu sediul în Bucuresti, Şos. Olteniţei nr. 107A, cod poştal 041303, sector 4, derulează, începând cu data de 26 iunie 2011, proiectul “Dezvoltarea infrastructurii pentru cercetarea–dezvoltarea de noi servicii electronice de încredere, bazate pe infrastructuri de chei publice (PKI), marcare temporală, criptografie şi dispozitive criptografice-acronim ICDSE”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în calitate de Autoritate de Management.

Valoarea totală realizata a proiectului este de 4.790.847,89 Lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.535.682,79 (1.274.616,72 lei din FEDR si 261.066,07 lei din bugetul naţional).

Proiectul a fost implementat în Bucureşti, Bd. Timisoara, Nr 5A, sector 6, pe o durată de 13 luni.

Obiectivul proiectului l-a constituit realizarea de către certSIGN a unei infrastructuri pentru cercetarea-dezvoltarea de servicii electronice de încredere pe bază de infrastructuri cu chei publice.

We'll call you!

Thank you for getting in touch with us!


  * campuri obligatorii

  Ai nevoie de mai multe informații?

  Selectează un subiect și citește recomandările noastre. Dacă nu ai găsit ce căutai solicită indicații suplimentare. 

   WindowsMac

   TokenCloud

   *Tipul de fișiere acceptat: pdf, jpg si png. Marime maxima: 5mb

   Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

   Am luat cunoștință de informațiile cuprinse în “Politica de confidenţialitate”

   Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în scopuri de marketing
   în conformitate cu “Politica de confidenţialitate”.

   Detalii legate de semnătura electronică sunt disponibile pe pagina cu Răspunsurile pentru cele mai frecvente întrebări ale clienților.

   Rapid pot fi aflate informații utile despre costuri, modalități de obținere, achiziție online, identificare video, instalare şi utilizare:

   • Pașii pentru e-Factura;
   • Ce semnătură aleg;
   • Cum cumpăr online;
   • Cum folosesc semnătura.

   Sunt descrise și:

   • Modalitatea de obținere a documentului de confirmare pentru ANAF/ SPV;
   • Pașii pentru obținerea unui certificat de semnătură electronică utilizat în SPV/e-Factura.

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

   În acest domeniu, certSIGN furnizează servicii precum:

   • servicii pentru garantarea identității în blockchain, certME. Acesta a fost primul serviciu de acest tip din România.

    Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

   Nu ai găsit ce căutai?

   Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns și transmite-ne un mesaj.

   TOKEN-urile pentru semnătura electronică pot fi utilizate în continuare de ORICE deținător de certificat digital, în aceleași condiții ca pana in prezent. Nu este necesara schimbarea tokenului pentru semnătură.

   Mesajul prezent pe site-ul  ANAF privind tokenurile JWT și OPAQUE se adresează EXCLUSIV persoanelor din domeniul tehnic IT: dezvoltatorilor de aplicații  ce utilizează servicii web ce folosesc protocolul OAUTH. Daca nu faceți parte din aceasta categorie va rugăm ignorați mesajul. 

    Pentru verificarea informației vedeți si manualul de utilizare din mesajul de pe site-ul ANAF, pagina 2.

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

   Produse şi servicii

   • Suntem cunoscuți mai ales pentru serviciile de semnătură electronică, însă expertiza noastră acoperă domenii precum identitate digitală, securitatea organizațiilor și a dispozitivelor de lucru, arhivare.

   Cercetare și inovare

   • La certSIGN, aliniem aspectele teoretice ale tehnicii la nevoile societății, prin programe de cercetare naționale și europene și, în același timp, prin programe de investiții private.

   Citește mai multe detalii sau transmite-ne un mesaj.

   În domeniul arhivării, certSIGN oferă servicii precum: prelucrare arhivistică, digitizarea documentelor, restaurare, depozitarea documentelor, eliberarea de adeverințe, lucrări de selecționare, distrugerea confidențială a informațiilor, procesarea şi stocarea documentelor electronice.

   Sunt disponibile:

   • Servicii de prelucrare arhivistică: pregătirea documentelor pentru transport, transportul la centrul de procesare certSIGN, asigurarea materialelor necesare pentru prelucrarea arhivei, prelucrarea arhivistică și returul la sediul beneficiarului.
   • Servicii de arhivare electronică: setup inițial, încărcarea documentelor în platformă în proces manual, de client, acces în platforma de arhivare electronică 24/24h 7/7 zile la documentele încărcate.
   • Servicii de depozitare documente: asigurarea cutiilor necesare pentru depozitarea arhivei, sigilarea cutiilor, transportul la sediul depozitului de arhivă certSIGN, inițializarea cutiilor de arhivă în sistemul de depozitare, acces cutii cu documente din arhiva, în limita a 5 cutii/lună.

   Citește mai multe detalii.

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

   Serviciile și soluțiile certSIGN de securitate cibernetică acoperă toate scenariile pentru protejarea asset-urilor digitale în fața amenințărilor cibernetice, în concordanță cu reglementările legislative în vigoare și cu bunele practici din domeniu.

    

   Află detalii despre:

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

    

   Detalii legate de modalitatea de personalizare semnăturii astfel încât în aspectul acesteia să fie incluse și informațiile solicitate de OUG 140/2020  cu privire la specialiștii din domeniile construcții, arhitectură și urbanism sunt disponibile pe pagina Creare aspect semnătură OUG 140/2020

   De asemenea, alte informații legate de semnătura electronică sunt disponibile pe pagina cu 

   Răspunsurile pentru cele mai frecvente întrebări ale clienților

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

   Pentru a obține de la certSIGN certificatul calificat de semnătură electronică, pentru semnarea documentelor din domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism în conformitate cu OUG 140, sunt necesare:

   • identificarea viitorul titular de certificat pentru semnătură electronică;
   • completarea și prezentarea documentelor specifice;
   • plata proformei primite din partea certSIGN.

    DOCUMENTELE

   Transmite-ne un mesaj și solicită documentele necesare pentru achiziția Kit-ului de semnătură. Vei primi din partea certSIGN un set de documente pe care trebuie să le completezi cu datele viitorului titular de certificat pentru semnătură.

   Documentele originale semnate (2 exemplare) alături de copiile documentelor ce atestă încadrarea profesională trebuie prezentate către certSIGN. Pe scurt, sunt necesare:

   ORIGINAL (2 exemplare, semnate): “Contract”, “Termeni și condiții generale”.

   Pentru cazul documentelor transmise prin curier: “Declarația” completată după modelul certSIGN

   • autentificată la notar SAU
   • atestată de un avocat în temeiul art.3 al.3 din legea 51/1995

   COPIE pentru: Cartea de identitate a titularului, Certificatul de Înregistrare Fiscală, Documentul atestare profesională,

   IDENTIFICAREA

   În vederea identificării, persoana pe numele căreia certSIGN va emite certificatul digital calificat se va prezenta personal, cu actul de identitate original, la unul din reprezentanții certSIGN la nivel național sau la sediile certSIGN.

   Alternativ, identificarea titularului de certificat se mai poate efectua și transmițând documentele de mai sus la sediul certSIGN însoțite obligatoriu de “Declarația” completată după modelul certSIGN (autentificată la notar sau atestată de un avocat în temeiul art.3 al.3 din legea 51/1995)

   ATENTIE! Pentru fiecare Entitate emitentă ( ex. OAR, ISCIR etc) se emite câte un certificat pentru semnătură electronică!

   Citește despre Semnătura electronică în construcţii, arhitectură şi urbanism

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

   Detalii despre descărcarea certificatului titularului și a certificatului intermediar solicitate la înregistrarea pentru depunerea declarațiilor vamale folosind semnătura electronică sunt disponibile pe pagina Utilizarea certificatului de semnătură electronică în platforma Sistemul Informatic Integrat Vamal

   Pentru acces în Sistemul Informatic Integrat Vamal (SIIV) la secțiunile AES și NCTS5 RO UMG Trader Producție trebuie să încărci în platforma UMG Trader, într-unul dintre formatele .cer/.der/.crt, certificatul tău calificat și certificatul intermediar al autorității care a emis certificatul.

   CUM OBȚIN CERTIFICATUL PERSONAL ÎN FORMATUL SOLICITAT?

   Conectează token-ul sau deschide aplicația Paperless vToken și urmează acești pași.

   Nu ai tokenul/ aplicația la dispoziție?

   Accesează link-ul https://registru.certsign.ro/cgi-bin/pubra/pubra/get_cert , completează datele din certificatul calificat (nume și prenume complet sau adresa de email), identifică certificatul cu care dorești înregistrarea și apasă butonul „Descarcă DER”.

   Certificatul calificat se va descărca în mod automat în format .crt.

   CUM OBȚIN CERTIFICATUL INTERMEDIAR ÎN FORMATUL SOLICITAT?

   Pentru descărcarea certificatului autorității intermediare certSIGN accesează unul dintre link-urile:

   Certificatul intermediar se va descărca în mod automat în format .crt.

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

   IDENTIFICAREA VIDEO NEASISTATĂ este un element important în procesul de obținere a semnăturii electronice cu certificat digital calificat.

   Procedura de identificare este simplă, dar strictă. Ea poate fi făcută după efectuarea plății certificatului și doar urmând indicațiile furnizate de certSIGN, astfel:

   • Efectuează plata și apoi se vor afișa pagina și link-ul ce trebuie accesat pentru identificarea video;
   • Pregătește documentul de identitate original și telefonul înainte de a începe. Verifică descrierea detaliată a condițiilor
   • Urmărește indicațiile afișate pe ecran.

    

   AI FINALIZAT IDENTIFICAREA VIDEO, DAR N-AI PRIMIT NICIUN EMAIL?

   În maxim 24 ore, după parcurgerea procesului de identificare video, vei fi informat pe e-mail cu privire la validarea/respingerea acestuia.

   IDENTIFICAREA VIDEO A FOST RESPINSĂ?

   Din partea certSIGN vei primi un email cu un nou link pentru reluarea procedurii de identificare video. Condițiile ce trebuie respectate sunt aceleași.

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

   Codurile PIN/PUK reprezintă elemente de siguranță cu ajutorul cărora se folosește TOKEN-ul. Aceste coduri sunt confidențiale și nu trebuie dezvăluite nimănui, în nicio situație.

   Codul PIN = Token Password este parola cu care se utilizează tokenul.

   Codul PUK = Administrator Password este parola cu care se poate debloca tokenul.

   NU AI PRIMIT CODUL PIN/PUK?

   Transmiterea codurilor PIN/PUK pentru certificatul calificat PE TOKEN se poate face în 2 moduri:

   ELECTRONIC – dacă adresa de e-mail asociată certificatului digital calificat pentru semnătura electronică a fost validată și este una personală (are elemente în componența sa ce pot face legătura cu titularul certificatului – ex: ion.popescu@).

   Are 2 componente:

   • LINK transmis pe e-mail. Atenție! Prin accesarea link-ului se pot genera codurile PIN/PUK cu ajutorul codului de generare primit în plicul cu tokenul. Pentru generare aveți disponibile 3 încercări, după care se blochează link-ul, situație care trebuie semnalată către certSIGN;
   • Document ce însoțește kitul de semnătură electronică care include și tokenul fizic. În acest document se regăsește codul de generare.

   FZIC – în plic, prin curier – dacă adresa de e-mail asociată certificatului digital calificat pentru semnătura electronică NU a fost validată la completarea cererii de certificat sau dacă NU este una personală (nu are elemente în componența sa ce pot face legătura cu titularul certificatului – ex: office@).

    AI UITAT CODUL PIN?

   Pentru recuperarea codului PIN este nevoie de codul PUK al tokenului.

   • Accesează link-ul www.certsign.ro/ro/suport/ și urmează pașii descriși în secțiunea “Deblocarea dispozitivului”, ținând cont de modelul tokenului și de sistemul de operare al PC-ului / laptopului;
   • Încearcă o singură dată, notând codul PUK într-un New Text Document/ Notes pentru a avea posibilitatea să îl transferi în aplicația tokenului cu COPY/PASTE (fără spații).

   AI MACOS SI VREI SA SCHIMBI CODUL PIN AL TOKENULUI?

   Urmează instrucțiunile de Schimbare a codului PIN pe MacOS

   ATENŢIE! Sistemele de operare macOS Sonoma, Ventura și Monterey acceptă doar parole de maxim 8 caractere. Prin urmare, dacă folosești unul sin aceste sisteme de operare, la schimbarea codului PIN al TOKEN-ului, trebuie să pui o parolă de maxim 8 caractere.

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

   Detalii legate de semnătura electronică sunt disponibile pe pagina cu Răspunsurile pentru cele mai frecvente întrebări ale clienților.

   Rapid pot fi aflate informații utile despre costuri, modalități de obținere, achiziție online, identificare video, instalare şi utilizare:

   • Pașii pentru e-Factura;
   • Ce semnătură aleg;
   • Cum cumpăr online;
   • Cum folosesc semnătura.

   Sunt descrise și:

   • Modalitatea de obținere a documentului de confirmare pentru ANAF/ SPV;
   • Pașii pentru obținerea unui certificat de semnătură electronică utilizat în SPV/e-Factura.

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

   Pentru obținerea documentului de confirmare trebuie sa parcurgi următoarele etape, în această ordine:

   • instalează aplicația pentru TOKEN sau configurează accesul în Paperless webSIGN dacă ai certificat în CLOUD;
   • conectează TOKEN-ul la calculator sau deschide aplicația vToken dacă ai certificatul în CLOUD;
   • autentifică-te în pagina https://confirmare.certsign.ro și descarcă documentul de confirmare precompletat. Păstrează browser-ul deschis pentru a putea continua procedura;
   • semnează electronic documentul în aplicația Adobe Reader folosind certificatul digital de la certSIGN;
   • încarcă documentul înapoi pe pagina certSIGN de la butonul Încarcă;
   • descarcă documentul procesat de certSIGN, din aceeași pagină, în mai puțin de 5 minute;
   • depune documentul în SPV urmând instrucțiunile ANAF de la adresa:
    https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/#tabs-2.

   Urmărește unul dintre aceste tutoriale, în funcție de tipul de semnătură pe care îl ai.

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

   Dacă ai nevoie și de alte informații pentru a alege ce tip de certificat calificat pentru semnătură electronică ți se potrivește verifică și informațiile din secțiunea: Ce semnătură aleg

   Detalii legate de semnătura electronică sunt disponibile pe pagina cu Răspunsurile pentru cele mai frecvente întrebări ale clienților.

   Rapid pot fi aflate informații utile despre costuri, modalități de obținere, achiziție online, identificare video, instalare şi utilizare:

   • Pașii pentru e-Factura;
   • Ce semnătură aleg;
   • Cum cumpăr online;
   • Cum folosesc semnătura:

   Sunt descrise și:

   • Modalitatea de obținere a documentului de confirmare pentru ANAF/ SPV;
   • Pașii pentru obținerea unui certificat de semnătură electronică utilizat în SPV/e-Factura.

   Nu ai găsit ce căutai? Descrie cât mai detaliat situația pentru care ai nevoie de un răspuns.

   Cum obții semnătura electronică în CLOUD?

   Semnătura electronică se realizează cu ajutorul unui certificat digital calificat iar pentru obținerea certificatului în CLOUD trebuie parcurse etapele:

   • Accesează paperless.certsign.ro
   • Alege certificatul în funcție de valabilitatea lui: 1, 2 sau 3 ani;
   • Completează formularul de înregistrare, inclusiv datele firmei dacă este cazul;
   • Efectuează plata;
   • Parcurge etapa de identificare video la distanță;
   • Verifică mesajul transmis de certSIGN la adresa e-mail indicată în formularul de înregistrare pentru a afla dacă a fost validat tot acest proces.

   În cazul în care informațiile primite sunt corecte și complete, la adresa de email indicată în formularul de înregistrare, certSIGN va trimite două invitații:

   • pentru configurarea mecanismului de autorizare;
   • pentru crearea contului în platforma de semnare Paperless webSIGN. Din invitația de creare cont poate fi descărcată și aplicația tokenului virtual Paperless vToken.

   Cu ajutorul acestor componente vei putea configura și utiliza semnătura electronică calificată în CLOUD. Dreptul de utilizare al semnăturii electronice în cloud va fi acordat după configurarea mecanismului de autorizare și crearea contului de utilizator în platforma de semnare Paperless webSIGN.

   După realizarea pașilor din cele două invitații, la prima logare în contul tău din platforma de cloud, se emite certificatul digital.

   * ATENŢIE! Dacă dorești să folosești certificatul în cloud la instituții precum ANAF, SPV, AFM etc. pentru semnarea documentelor / autentificarea la platforme web ce solicită acest lucru, o poți face local, nu în cloud, pe sistem de operare Windows. În afară de certificatul în cloud și Windows (versiuni 8.1, 10 sau 11) ai nevoie de aplicația tokenului virtual Paperless vToken (inclusă în pachet).

   Cum obții semnătura electronică cu TOKEN?Semnătura electronică se realizează cu ajutorul unui certificat digital calificat, iar pentru obținerea certificatului pe TOKEN trebuie parcurse etapele:
   • Accesează emitere2.certsign.ro
   • Alege certificatul în funcție de valabilitatea lui: 1, 2 sau 3 ani;
   • Completează formularul de înregistrare, inclusiv datele firmei dacă este cazul;
   • Efectuează plata;
   • Parcurge etapa de identificare video la distanță;
   • Verifică mesajul transmis de certSIGN la adresa de e-mail indicată în formularul de înregistrare pentru a afla dacă a fost validat tot acest proces.
   În cazul în care informațiile primite sunt corecte și complete, la adresa poștală indicată în formularul de înregistrare, certSIGN va transmite un plic conținând:
   • TOKEN-ul cu certificatul digital calificat;
   • Documentul conținând certificatul digital în formă printată.
   Codurile PIN / PUK și instrucțiunile vor fi livrate independent de plicul ce conține TOKENUL. Livrarea acestor coduri se poate face: 
   • electronic (pe email va fi transmis un mesaj ce conține un link de generare a documentului cu aceste coduri);
   sau
   • fizic (prin curier va fi transmis un plic cu documentul securizat).
   Pentru mai multe informații poți vizita și pagina Semnătură electronică cu token.