SPENS

Serviciu de Poştă Electronică Securizată Nerepudiabilă cu valoare legală – SPENS

Contract: acest proiect este realizat prin contractul de finanţare pentru execuţie proiecte numărul 139/2008.

Finanţarea proiectului: ste făcută prin bugetul de Stat – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – programul INOVARE

Tipul proiectului: CDI – orientate

Categoria proiectului: PDS

Numărul proiectului: 1542

Echipa proiectului

certSIGN: Cordonatorul proiectului

Academia Tehnică Militară (ATM): Partener academic

Universitatea Politehnică Bucureşti: Partener academic

Perioada desfăşurării proiectului

Proiectul a început în anul 2008 şi are termen de finalizare în data 15.07 2011.

Identificarea problemei - vulnerabilităţile poştei electronice

Dezvoltarea corespondenţei în mediul electronic implică necesitatea securizării transmisiilor şi comunicaţiilor din cadrul reţelelor de calculatoare.

Vulnerabilităţile majore ale poştei eletronice sunt:

  • Securitatea transmiterei mesajelor electronice de la expeditor către destinatar
  • Dovada recepţionării mesajelor transmise prin mijloace electronice.

Obiectivele proiectului

Funcţionalităţile SPENS:
  • Proiectarea, dezvoltarea, testarea, implementarea şi punerea în funcţiune a SPENS (Serviciu de Poştă Electronică Securizată Nerepudiabilă cu valoare legală).
  • Implementa mecanismelor de nerepudiere pentru mesajele transmise prin poştă electronicaă astfel încât expeditorul să nu poată nega trimiterea unui mesaj, iar destinatarul să nu poată nega primirea acestuia
  • Garantarea momentelor trimiterii şi primirii mesajelor, arhivarea acestora
  • Garantarea autenticităţii, integrităţii şi confidenţialităţii mesajelor
  • Auditarea şi acreditarea serviciului dezvoltat, prin Autoritatea de Poştă Electronică
  • Promovarea rezultatelor cercetării prin diferite canale (apariţii în presa de specialitate, articole pe site-ul oficial certSIGN, participarea la conferinţe ştiinţifice, organizarea workshop-uri, etc).
Pentru a afla mai multe informaţii despre acest proiect, puteţi să accesaţi descrierea proiectului SPENS

Contact

Cristina Banu

Te sunăm noi!

Îţi mulţumim pentru că vrei să intri în contact cu noi!

We'll call you!

Thank you for getting in touch with us!