SPENS

Serviciu de Poştă Electronică Securizată Nerepudiabilă cu valoare legală – SPENS

Contract: acest proiect este realizat prin contractul de finanţare pentru execuţie proiecte numărul 139/2008.

Finanţarea proiectului: ste făcută prin bugetul de Stat – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – programul INOVARE

Tipul proiectului: CDI – orientate

Categoria proiectului: PDS

Numărul proiectului: 1542

Echipa proiectului

certSIGN: Cordonatorul proiectului

Academia Tehnică Militară (ATM): Partener academic

Universitatea Politehnică Bucureşti: Partener academic

Perioada desfăşurării proiectului

Proiectul a început în anul 2008 şi are termen de finalizare în data 15.07 2011.

Identificarea problemei - vulnerabilităţile poştei electronice

Dezvoltarea corespondenţei în mediul electronic implică necesitatea securizării transmisiilor şi comunicaţiilor din cadrul reţelelor de calculatoare.

Vulnerabilităţile majore ale poştei eletronice sunt:

  • Securitatea transmiterei mesajelor electronice de la expeditor către destinatar
  • Dovada recepţionării mesajelor transmise prin mijloace electronice.

Obiectivele proiectului

Funcţionalităţile SPENS:
  • Proiectarea, dezvoltarea, testarea, implementarea şi punerea în funcţiune a SPENS (Serviciu de Poştă Electronică Securizată Nerepudiabilă cu valoare legală).
  • Implementa mecanismelor de nerepudiere pentru mesajele transmise prin poştă electronicaă astfel încât expeditorul să nu poată nega trimiterea unui mesaj, iar destinatarul să nu poată nega primirea acestuia
  • Garantarea momentelor trimiterii şi primirii mesajelor, arhivarea acestora
  • Garantarea autenticităţii, integrităţii şi confidenţialităţii mesajelor
  • Auditarea şi acreditarea serviciului dezvoltat, prin Autoritatea de Poştă Electronică
  • Promovarea rezultatelor cercetării prin diferite canale (apariţii în presa de specialitate, articole pe site-ul oficial certSIGN, participarea la conferinţe ştiinţifice, organizarea workshop-uri, etc).
Pentru a afla mai multe informaţii despre acest proiect, puteţi să accesaţi descrierea proiectului SPENS

We'll call you!

Thank you for getting in touch with us!


    * campuri obligatorii