Cum se pot solicita granturi de 2.000 euro începând de luni, 12 octombrie 2020? Patru aspecte de reţinut

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM), persoanele fizice autorizate (PFA), organizaţiile non-guvernamentale (ONG) și cabinetele medicale individuale (CMI) afectate de pandemia de coronavirus se pot înscrie în perioada 12 octombrie – 16 octombrie 2020, cu o semnătură electronică calificată, în platforma online granturi.imm.gov.ro pentru a obţine microgranturi în valoare de 2.000 de euro. 

Anunţul privind măsura 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG nr. 130/2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, a fost făcut ieri de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA).

Obţine kit-ul de semnătură electronică certSIGN de aici!

1. Cine?

Pot depunere o cerere pentru acordarea ajutorului de stat următoarele categorii de beneficiari:  

IMM-uri care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;

PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 1 la OUG 130/2020;  

PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020.

2. Ce condiţii?

IMM-uri 

• Data înființării/Număr Registrul Comerțului să fie până la data de 12.10.2019;

• Numărul efectiv de angajați în 2019 este egal cu 0;

• Să nu fie în una din situațiile Concordat preventiv, proceduri de lichidare, insolvență sau faliment;

• Să nu aibă Decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral;

• Societatea are cifra de afaceri la 31.12.2019 mai mare de 5.000 de euro;

• Societatea nu se află în dificultate la 31.12.2019;

• Codul CAEN nu se afla în lista de activități exceptate.

PFA, ONG-uri (conform anexei nr. 1 la OUG 130/2020) 

• Data înființării/Număr Registrul Comerțului să fie până la data de 12.10.2019;

• Entitatea juridică să nu fie supusă Concordat preventiv, proceduri de lichidare, insolvență sau faliment;

• Să nu aibă Decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral;

• Codul CAEN se regăsește în Anexa 1 la OUG 130/2020 

PFA/CMI 

• Data înființării/Număr Registrul Comerțului să fie până la data de 01.02.2020;

• Entitatea juridică să nu fie supusă Concordat preventiv, proceduri de lichidare, insolvență sau faliment;

• Nu există Decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral;

• Codul CAEN nu se afla în lista de activități exceptate;

• Entitatea juridică are încărcată declarația semnată de managerul spitalului.

3. Când?

Înscrierile. Cererea / formularul electronic de înscriere va fi activ pe granturi.imm.gov.ro începând de luni, 12 octombrie 2020, ora 10.00, până vineri 16 octombrie 2020, ora 20.00, cu posibilitatea prelungirii perioadei de înscriere până la epuizarea bugetului.

Granturile. Potrivit Procedurii de implementare a măsurii microgranturi acrodate din fonduri externe nerambursabile (anexă Ordin MEEMA nr. 2989/2020), plăţile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023. Microgranturile se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară, pe principiul „primul venit, primul servit”.

4. Cum?

În primul rând, IMM-urile, PFA-urile, ONG-urile şi CMI-urile trebuie să deţină un certificat calificat de semnătură electronică în vederea înscrierii pe platforma destinată accesării fondurilor nerambursabile, depunerea cererii şi a documentelor conexe solicitate.  

Introducerea unei solicitări presupune parcurgerea pașilor: creare cont, completare Profilul meu, completare Identificare electronică, înrolare entitate juridică, completare Informații persoană juridică, completare Reprezentant legal, completare Locația implementării, completare acționari/asociați/titular, completare Declarație ajutor de stat, completare Declarație IMM, completare Documente atașate.

Mai multe informaţii privind procedura găsiţi în acest tutorial realizat de MEEMA.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
Share on Pinterest

Te sunăm noi!

Îţi mulţumim pentru că vrei să intri în contact cu noi!

.


    * campuri obligatorii

    We'll call you!

    Thank you for getting in touch with us!


      * campuri obligatorii