Protectia datelor personale
Compania CERTSIGN este operator de date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, notificarea sa fiind înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 3160.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice compania CERTSIGN are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este:

1) prelucrarea de date cu caracter personal pentru eliberarea certificatelor digitale calificate si certificatelor digitale simple.
Este obligatoriu să furnizaţi datele, acestea fiind necesare generării certificatului digital. Refuzul dumneavoastră ar conduce la imposibilitatea emiterii certificatului digital.

2) prelucrarea de date cu caracter personal pentru eliberarea tokenurilor de marcare temporala.

3) prelucrarea de date cu caracter personal pentru furnizarea serviciului TACHOARCHIVER în vederea stocării online a datelor descărcate de pe cartelele tahograf digitale ale soferilor şi tahografele digitale aparţinând operatorilor de transport autorizaţi, denumiţi Clienti ai serviciului. Refuzul dumneavoastră ar conduce la imposibilitatea furnizării serviciului.

4) furnizarea serviciului de personalizare a cardurilor pentru tahograful digital si a cardurilor de pregatire profesionala. Refuzul dumneavoastră ar conduce la imposibilitatea furnizării serviciului.

5) furnizarea serviciilor de arhivare fizica, gestiune a arhivei, conversia si arhivarea electronica a documentelor. Refuzul dumneavoastră ar putea conduce la imposibilitatea furnizării serviciului.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate altor destinatari.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de opoziţie şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la registratura companiei CERTSIGN - punct de lucru: Bd. Timișoara nr. 5A, Sector 6, Bucureşti. Cererea dumneavoastră poate fi transmisă şi sub forma unui fax la nr. 021 311 99 05 sau a unui e-mail semnat cu semnatură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, la adresa: office@certsign.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.