Dezvoltarea de tehnologii pentru securizarea datelor in Cloud

Numar contract: DPST/20.08.2013

Titlul proiectului: Dezvoltarea de tehnologii pentru securizarea datelor in Cloud – acronim DTSDC

Coordonator proiect: certSIGN SA

Director de proiect: Adrian Floarea

Finantat de catre UEFISCDI – Program Inovare – Subprogram Dezvoltare Produse-Sisteme-Tehnologii

Valoare proiect: Valoare totala 5.346.675,00 lei din care 2.120.920,00 lei valoare nerambursabila

Componenta consortiului: certSIGN SA

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al certSIGN este cresterea competitivitatii sale pe piata, obiectivul specific fiind stimularea inovarii in intreprindere prin dezvoltarea unor tehnologii pentru securizarea datelor in Cloud si implementarea acestora in produsele deja dezvoltate de companie, oferind astfel posibilitatea mentinerii competitivitatii tehnologice si comerciale in ceea ce proveste oferirea de produse noi, moderne, care sa fie utilizate pentru protectia informatiilor in cloud.

In acest sens, pe termen mediu, certSIGN isi propune atingerea urmatoarelor obiective:

 • stimularea capacitatii de cercetare a companiei prin sustinerea finantarii activitatilor de dezvoltare experimentala pentru realizarea de prototipuri care sa includa functionalitati noi, adaptate pentru lucrul in cloud, pentru fiecare dintre cele trei aplicatii software existente, certSAFE, gateSAFE si shellSAFE, si testarea acestora. Prototipurile vor fi realizate ca aplicatii software independente, diferite de versiunile curente;
 • sprijinirea activitatilor de introducere in productie a rezultatelor cercetarii prin dezvoltarea capacitatii de productie a produsului ce se dezvolta in cadrul proiectului. Astfel, se are in vedere achizitia unor sisteme dedicate care sa poata realiza productia in serie a aplicatiilor si sa permita customizarea acestora in functie de necesitatile specifice ale beneficiarilor.
 • dezvoltarea de capacitati in ceea ce priveste implementarea mecanismelor de criptare homomorfica in produsele realizate de certSIGN
 • evaluarea si certficarea aplicatiilor realizate pentru protectia informatiilor in cloud astfel incat sa corespunda standardelor industriei si evaluare posibilitatii de a permite procesarea si stocarea informatiilor confidentiale in cloud

Pe termen mediu, realizarea proiectului va permite certSIGN:

 • Sa-si dezvolte capacitatea de proiectare, cercetare-dezvoltare si productie fata de capacitatea existenta, prin adaugarea in portofoliu a unei noi game de tehnologii ce va sta la baza atacarii de noi nise de piata sau deschiderii de noi piete;
 • Sa valorifice rezultatele de cercetare –dezvoltare prin productia si comercializarea acestora, astfel incat pana in 2022 sa fie atins un volum de vanzari de minim 4.000.000 lei;
 • Sa-si intareasca echipa de cercetare-dezvoltare cu tineri valorosi, a caror formare sa inceapa inca din perioada studiilor universitare, inclusiv prin schimbul de experienta in domeniul cercetarii cu mediul academic.

Astfel, se poate constata ca obiectivele proiectului se circumscriu obiectivelor specifice ale Programului Inovare, ce vizeaza „realizarea de catre operatori economici a unor produse si tehnologii noi, inovative, care au la baza rezultate ale cercetarii si care prezinta potential evaluabil de exploatare comerciala pe piata interna si internationala” precum si „antrenarea in circuitul economiei reale a rezultatelor investitiilor private in cercetare/inovare”.

Durata implementarii:27 luni

Rezultatele preconizate ale proiectului

Studii tehnice privind protectia informatiilor in cloud utilizand mecanisme criptografice

 • Studiu de fezabilitate tehnica pentru cercetarea industriala asupra tehnologiilor de protectie a informatiilor in cloud.
 • Studiu e fezabilitate tehnica pentru dezvoltarea experimentala a tehnologiilor de protectie a informatiilor in cloud
 • Studiu tehnic privind implementarea si utilizarea mecanismelor de criptare homomorfica
 • Studiu tehnic privind integrarea mecanismelor de protectie a informatiilor in servicii cloud oferite de terti
 • Studiu privind mecanisme de securitate existente la nivelul tehnologiilor cloud
 • Studiu privind evaluarea si certificarea produselor de securitate a informatiilor in cloud.
 • Site web de prezentare a proiectului
 • Participare conferinta internationala pentru prezentarea rezultatelor obtinute in aceasta etapa

 

Elaborarea si dezvoltarea modelelor experimentale

 • Modelul experimental pentru certSAFE ce va rula in cloud.
 • Modelul experimental pentru gateSAFE ce va rula in cloud.
 • Model experimental pentru clickSIGN ce va rula in cloud
 • Model experimental pentru diskSAFE ce va rula in cloud
 • Un articol publicat in revista sau conferinta internationala.
 • Participare la conferinta internationala.

 

Proiectarea prototipurilor si elaborarea documentatiei tehnice de realizare.

 • Documentatia de proiectare si realizare a componentele prototipului care contine functionalitatile extinse ale aplicatiei certSAFE.
 • Documentatia de proiectare si realizare a prototipului care contine functionalitatile extinse ale aplicatiei gateSAFE.
 • Documentatia de proiectare si realizare a prototipului care contine functionalitatile extinse ale suitei de aplicatii shellSAFE
 • Un articol publicat in revista sau conferinta internationala.
 • Participare la conferinta internationala.

 

Dezvoltarea, testarea si validarea prototipurilor

 • Prototipul final certSAFE.
 • Prototipul final pentru gateSAFE
 • Prototipul final pentrushellSAFE-clickSIGN.
 • Prototipul final pentru shellSAFE-diskSAFE.
 • Un articol publicat in revista sau conferinta
 • indexata in baze de date cu recunoastere internationala.
 • Participare la conferinta internationala.

 

Transferul tehnologic al rezultatelor de dezvoltare experimentala

 • Documentatia de fundamentare a produselor ce vor folosi tehnologiile dezvoltate ca prototip in vederea darii lor in productie.
 • Documentatia de pregatire a fabricatiei si de executie a produselor.
 • Manuale de prezentare, instalare, punere in functiune si de utilizare.
 • Documentatia necesara pentru protejarea drepturilor de proprietate industriala.
 • Realizarea unui workshop tehnic de prezentare

Pentru a afla mai multe informaţii despre acest proiect, puteţi să accesaţi si:

Contact

Cristina Banu

Te sunăm noi!

Îţi mulţumim pentru că vrei să intri în contact cu noi!

.