Procedura de depunere on-line a declaratiilor fiscale

Ordinul ANAF nr. 2520/2010 simplifica modul de interactiune al contribuabililor mari si mijlocii cu institutiile statului. Actul normativ reglementeaza modalitatea prin care aceste categorii de contribuabili vor depune declaratiile fiscale prin mijloace electronice, incepand cu obligatiile cu termen de declarare 25 noiembrie 2010.

Urmatoarele documente vor putea fi semnate digital si transmise la distanta:
 • Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat - Formular nr. 100;
 • Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor
 • speciale - Formular nr. 102;
 • Declaratia privind accizele - Formular nr. 103;
 • Declaratia rectificativa – Formular nr. 710;
 • Declaratia privind impozitul pe profit – Formular nr. 101;
 • Decontul de taxa pe valoarea adaugata – Formular 300;
 • Decontul special de taxa pe valoarea adaugata – Formular 301;
 • Decontul privind accizele – Formular 120;
 • Declaratie recapitulativa privind livrarile/achiziTiile intracomunitare de bunuri
 • Formular nr. 390;
 • Decontul privind impozitul la titeiul din productia interna - Formular nr. 130;
Cu certificatul digital calificat emis de certSIGN poti semna electronic si depune on-line declaratii fiscale pentru un numar nelimitat de companii.

PROCEDURA DE INREGISTRARE IN SISTEMUL ANAF

Inainte de a incepe procedura, trebuie sa stii ca nu mai este necesara crearea unui cont pe portalul ANAF si autentificarea.

Pentru a putea depune on-line declaratii fiscale in forma electronica trebuie parcursi urmatorii pasi:

Pasul 1:
Dupa ce ai obtinut certificatul digital, descarca, completeaza si transmite la certSIGN Documentul de confirmare, asa cum este descris aici.
Pasul 2:
Dupa primirea Documentului de confirmare, certSIGN verifica corectitudinea informatiilor, il semneaza electronic si il transmite pe adresa de la care a primit e-mailul, intr-un interval de maxim 48 de ore, in zilele lucratoare.
Pasul 3:
Daca ai primit documentul de confirmare, trebuie sa accesezi www.anaf.ro rubrica "Declaratii electronice/Inregistrare certificate calificate". Aici, citeste “Lista de termene si conditii” si daca esti de acord cu ea, apasa butonul “Accepta”. Apoi, trebuie sa incarci documentul de confirmare facand Browse in calculatorul tau si alegand optiunea "Transmite documentul".

Atentie! Documentul respectiv trebuie sa aiba extensia .pdf.
Pasul 4:
Odata validat documentul de confirmare, trebuie sa completezi si urmatoarele informatii:
 • Codul Unic de Identificare (CUI) al agentului economic pentru care se vor transmite declaratiile fiscale;
 • Denumirea;
 • Adresa acestuia.
Pasul 5:
Portalul ANAF va afisa in continuare Formularul 150 - "Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat", ce va contine datele introduse la Pasul 4. Acesta trebuie:
 • tiparit;
 • semnat olograf;
 • stampilat de agentul economic pentru care se vor depune declaratiile fiscale.
Atentie! Daca doresti sa depui declaratii fiscale pentru mai multe companii, apasa linkul “Continua cu inregistrarea unui alt CUI” si procedura se reia ca mai sus.
Pasul 6:
Urmatoarele acte conform Ordinului ANAF nr. 2520/1 Octombrie 2010 si completarilor aduse acestuia prin Ordinul ANAF nr. 2568/10 Octombrie 2010 publicate in Monitorul Oficial:
 • Formularul 150 - "Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat" completat, semnat si stampilat de catre agentul economic pentru care se depun declaratiile la care se adauga urmatoarele documente:
  1. Documentul de identitate al titularului certificatului digital calificat in original si copie.
  2. Documentul, in original si copie, care atesta calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului pentru care doreste sa semneze declaratiile fiscale.
  3. Documentul de imputernicire, autentificat de notarul public, din care rezulta dreptul titularului de certificat calificat de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil. ACEST DOCUMENT SE DEPUNE IN CAZUL IN CARE TITULARUL CERTIFICATULUI NU ARE CALITATEA DE REPREZENTANT LEGAL AL CONTRIBUABILULUI REPREZENTAT.
Pasul 7:
Organul fiscal va verifica documentele depuse de tine si iti va confirma la adresa de email mentionata in cerere dreptul de utilizare a serviciului "Depunere declaratii on-line" pentru fiecare firma in parte.