Depunerea declarațiilor fiscale online

Depunerea declarațiilor fiscale online

Certificatul digital calificat emis de certSIGN, prestator de servicii de încredere calificat acreditat conform cerințelor regulamentului eIDAS, oferă acces la toate serviciile online oferite de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Cu un singur certificat digital de la certSIGN veți putea:

 • depune online declarațiile fiscale pentru un număr nelimitat de companii,
 • verifica online starea declarațiilor depuse,
 • accesa dosarul fiscal al contribuabilului,
 • semna electronic, cu valoare legală, orice document eletronic

Care sunt declarațiile fiscale pe care le poți depune online

Cu titlu de exemplu, enumerăm declarațiile fiscale care pot fi depuse online, cu mențiunea că tendința ANAF este de a simplifica relația cu contribuabilii, iar lista cu declarațiile online e foarte posibil să mai crească:

 • Declarația 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat
 • Declarația 101 privind impozitul pe profit
 • Declarația 110 – declarație de regularizare /cerere de restituire privind impozitul pe venit reținut la sursă
 • Declarația 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate
 • Declarația 120 – decont privind accizele
 • Declarația 300 – decont de taxa pe valoarea adaugată
 • Declarația 301 – decont special de TVA
 • Declarația 307 privind sumele rezultate din ajustarea TVA
 • Declarația 311 privind taxa TVA colectată datorată de persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri TVA a fost anulat
 • Declaratia 390 VIES – declarație recapitulativă privind livrările / achizițiile / prestările intracomunitare de bunuri

Când nu îl folosești la ANAF, îl poți utiliza pentru a da valoare legală oricărui tip de document electronic (contracte, facturi, documente bancare, documentația SEAP, cereri, rapoarte etc.), în relația cu partenerii de afaceri și cu cele mai importante instituții din România.

Te sunăm noi!

Îţi mulţumim pentru că vrei să intri în contact cu noi!

.


  * campuri obligatorii