Caută
Close this search box.

3 întrebări şi răspunsuri privind depunerea online a declaraţiilor la Fondul pentru mediu, cu semnătură electronică

Începând cu data de 3 iulie 2019, a intrat în vigoare Ordinul Ministerului Mediului nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Concret, actul normativ reglementează modalitatea prin care contribuabilii – persoane fizice şi juridice – pot depune la AFM declaraţiile utilizând semnătura electronică.

1. Ce tip de semnătură electronică pot folosi pentru depunerea online a declaraţiilor la Fondul pentru mediu?

Potrivit Ordinului nr. 572/2019, semnarea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu se face prin utilizarea unei semnături electronice calificate bazate un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere calificat, acreditat în conformitate cu Regulamentul (UE) eIDAS nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (art.3, alin. 2).

certSIGN, în calitate de furnizor de încredere calificat (QTSP), pune la dispoziţie kituri de semnătură electronică calificată cu valabilitate de 1, 2 sau 3 ani, incluzând:

· certificatul digital calificat;

· aplicația de semnare clickSIGN;

· dispozitivul securizat de creare a semnăturii;

· costurile de livrare a certificatului prin curier rapid.

2. Cine poate depune online declaraţiile la AFM?

Declaraţiile privind obligațiile la Fondul pentru mediu se pot depune online de către următoarele persoane autorizate:

· reprezentant legal, deținător al unei semnături electronice calificate;

· împuternicitul reprezentantului legal, deținător al unei semnături electronice calificate.

Pentru utilizarea platformei informatice dedicate, este necesară depunerea unei cereri de înrolare (şi a unei declaraţii notariale în cazul reprezentantului legal).

Atenţie! Dacă persoanei înrolate îi expiră valabilitatea certificatului calificat, se va efectua reînnoirea cu un nou certificat calificat pentru semnătură electronică, care va fi eliberat de către un prestator de servicii de încredere calificat.

3. Este obligatorie depunerea online a declaraţiilor la AFM?

Depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță constituie o metodă alternativă la depunerea acestora în format fizic.

Faţă de avantajele evidente ale optării pentru această metodă (valoare legală, securitate, economie de timp, reducere cosutir operaţionale), trebuie reţinut faptul că aceeaşi semnătură electronică poate fi utilizată şi în multe alte situaţii precum depunerea online a declaraţiilor fiscale la ANAF, participarea la licitaţii electronice în sistemul SEAP/SICAP, semnarea contractelor cu partenerii de afaceri, semnarea facturilor electronica sau în procele interne precum cele de HR (semnarea contractelor de muncă).

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
Share on Pinterest