Caută
Close this search box.

Cazierul judiciar, eliberat gratuit în format electronic, cu semnătură electronică calificată

Certificatul de cazier judiciar va putea fi obţinut gratuit şi în format electronic, acesta urmând a fi semnat cu o semnătură electronică calificată şi asimilat înscrisurilor autentice.

Măsura, care se va aplica cel mai probabil din vară, a fost stabilită prin Legea nr. 3/2023 pentru completarea art. 28 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, promulgată prin Decretul nr. 2/2023, acte publicate săptămâna trecută în Monitorul Oficial.

Potrivit actului normativ, “La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în urma consemnării opţiunii în cererea-tip prevăzută la alin. (1) şi (2), certificatul de cazier judiciar se eliberează gratuit şi în formă electronică. Certificatele de cazier judiciar eliberate în formă electronică sunt semnate cu semnătură electronică calificată şi sunt asimilate înscrisurilor autentice. Noţiunea de semnătură electronică calificată are înţelesul dat de dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE.”.

Conform legislaţiei în vigoare, cererea-tip, cu datele cu caracter personal completate și motivată, se depune la orice unitate ori subunitate de poliție în care funcționează ghișeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar:

de către persoana fizică, electronic sau personal;

de către persoana juridică, electronic sau prin reprezentant legal, care trebuie să își dovedească calitatea.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 3 zile de la data solicitării.

Procedurile pentru eliberarea în formă electronică a cazierului judiciar vor fi stabilite în termen de 6 luni (n.a. 6 iulie 2023), prin ordin comun al Ministrului Afacerilor Interne şi al Ministrului Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
Share on Pinterest