CISRES. Sistem interoperabil bazat pe componente certificate pentru servicii de creare a semnăturilor electronice la distanță

Scopul proiectului este crearea unui serviciu nou de semnătură electronică la distanță, care să se integreze folosind standarde deschise cu aplicații care doresc crearea de semnături electronice.

Care sunt obiectivele CISRES?

1. Dezvoltarea unui modul software care sa implementeze standardul CSC pentru interfațarea cu aplicații terțe.

2. Dezvoltarea unui modul software care să permită integrarea cu HSM (Hardware Security Module) și SAM (Secure Access Module), pentru autorizarea creării semnăturilor.

3. Integrarea celor doua module cu aplicația de semnătură la distanță și dezvoltarea noului serviciu de semnătură electronică la distanță.

4. Dezvoltarea unei componente care să fie instalată pe sistemele celor care consumă servicii de semnătură electronică la distanță.

5. Integrarea cu aplicații client solid ale certSIGN care sunt folosite pentru crearea de semnături electronice – clickSIGN.

De ce este nevoie de CISRES?

Transformarea digitală a modului de lucru implică utilizarea a numeroase multe aplicații pentru editare de documente, flux de documente, lucru colaborativ etc. După ce documentele sunt editate în mod electronic, pentru a fi încheiată o tranzacție, de exemplu semnarea unui contract, documentele sunt tipărite în mai multe exemplare și semnate olograf. Acest lucru are impact major din punct de vedere al costurilor și al timpului.

Întâlnim această situație deoarece aplicațiile mai sus menționate nu au funcționalități de creare de semnături electronice și emitere de certificate. certSIGN oferă emiterea de certificate și semnătură la distanță și, prin realizarea proiectului, va asigura implementarea acestor funcționalități în aplicații terțe. Existenţa unui astfel de serviciu precum cel pe care îl propunem va permite o accelerare în procesul de digitalizare deoarece platformele existente menționate mai sus, vor putea integra și crea fluxuri de semnare digitală cu valoare legală.

Avantajul evident în acest scenariu este faptul că soluțiile respective au deja o bază de clienți iar prin utilizarea serviciului propus se va oferi și o recunoaștere pe piața UE a semnăturilor ce au la bază un certificat emis pe regulamentul eIDAS.

Descrierea etapelor proiectului. Obiectivele etapelor. Activități necesare atingerii obiectivelor

Etapa 1 – Studii privind serviciile de semnătură electronică la distanță

Obiectivele etapei

 • Realizarea unei analize referitoare la progresele tehnologice existente în zona serviciilor de semnătură electronică la distanță
 • Realizarea unei analize referitoare la determinarea posibilității de integrare a serviciului de semnătură electronică la distanță cu aplicații terțe, care nu permit nativ crearea de semnături electronice
 • Diseminarea rezultatelor intermediare ale proiectului

Descrierea activităților necesare atingerii obiectivelor

 • Studiu privind stadiul de dezvoltare tehnologică a serviciilor de semnătură electronică la distanță
 • Studiu privind posibilitățile de integrare a serviciului de semnătură electronică la distanță cu aplicații terțe, care nu permit nativ crearea de semnături electronice
 • Realizarea site-ului/paginii web a proiectului și diseminarea de informații despre proiect pe canale media

Livrabilele etapei 1

 • Studiu privind stadiul de dezvoltare tehnologică a serviciilor de semnătură electronică la distanță
 • Studiu privind posibilitățile de integrare a serviciului de semnătură electronică la distanță cu aplicații terțe, care nu permit nativ crearea de semnături electronice (livrare luna 3)
 • Diseminare – site/pagină web de proiect
 • Diseminare informații despre proiect pe canale media (LinkedIn, Facebook).

Arhitectura generală

Soluția propusa spre dezvoltare va conține următoarele componente software:

 • Modulul de expunere al interfeței de semnare către aplicații terțe conform standardului CSC
 • Modulul de interacțiune cu modulul de activare al semnăturii
 • Serviciul de semnare la distanță
 • Serviciul de identificare și autorizare al utilizatorilor
 • Componenta de aplicare semnătura pe documente

În dezvoltarea serviciului CISRES, vor fi create interfețe pentru serviciile aflate în producţie existente în acest moment în certSIGN, anume: serviciul de emitere certificate digitale calificate pentru semnături și sigilii electronice și serviciul de marcare temporală, conforme cu Regulamentul eIDAS/2014.

Număr proiect: PN-III-P2-2.1-PTE-2021-0655

Număr contract finanţări: 109PTE/2022

Coordonator proiect: CERTSIGN SA

Director proiect: Cristian Lupașcu

Finanţat de catre UEFISCDI – Programul 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare (PN III), Subprogramul 2.1 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare; Valoare proiect: 1.903.994,00 lei (buget: 1.192.034,00 lei / cofinantare : 711.960,00 lei).

Te sunăm noi!

Îţi mulţumim pentru că vrei să intri în contact cu noi!

.


  * campuri obligatorii