UPDATE: Cum pot beneficia de granturi pentru retehnologizare IMM-urile din industria alimentară şi construcţii?

UPDATE: IMM-urile din industria alimentară și construcții pot transmite cerererile de finanţare pentru obţinerea de granturi de până la 500.000 euro, pentru investiții destinate retehnologizării, în perioada 7-13 octombrie 2022, potrivit formei finale a Ghidului Solicitantului publicate de AM POC, ce stabileşte condiţiile de accesare a fondurilor acordate pentru digitalizare în cadrul programului de finanţare 4.1.1. POC BIS.

Potențialii beneficiari se pot înrola în aplicația IMM Recover pentru pregătirea documentelor începând cu data de 28 septembrie 2022 (preînscriere) iar din 7 octombrie 2022, ora 10:00 şi până pe 13 octombrie 2022, ora 23:59:59 se va realiza înregistrarea şi transmiterea cererilor de finanțare (proiectelor) în aceeaşi aplicaţie electronică, împreună cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului.

Depunerea cererilor de finanţare se va realiza exclusiv online prin sistemul IMM Recover, fiind necesară deţinerea unui certificat calificat de semnătură electronică.

IMPORTANT! Printre condiţiile impuse solicitanţilor de granturi se numără şi dispunerea a minimum 10% din valoarea proiectului în investiţii ce atestă gradul de digitalizare, de tipul: site web, software de automatizare a activităţii IMM-ului, sisteme integrate de hard şi soft de automatizare a activităţii IMM-ului.

certSIGN pune la dispoziţia tuturor IMM-urilor din industria alimentară şi construcţii, interesate de obţinerea de granturi prin acest program, certificate calificate pentru înregistrarea realizată în baza unei semnături electronice valide, certificate ce pot fi obținute full online prin identificare video remote.

În plus, beneficiarii pot utiliza sumele obţinute pentru soluţii de transformare digitală precum semnătură şi arhivare electronică.

Solicitanți eligibili

Pentru granturile cu valori cuprinse între 50.000 şi 500.000 de euro vor putea aplica microîntreprinderile şi întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) care își desfășoară activitatea în domeniile de activitate eligibile prevăzute în Ghid, respectiv:

  • industria alimentară panificaţie, patiserie şi alte activităţi asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuţie şi ambalare;
  • construcţii, materiale de construcţii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcţii.

Semnătură electronică şi arhivare electronică – cheltuieli eligibile

Potrivit Ghidului, beneficiarii de granturi pentru investiții destinate retehnologizării trebuie să utilizeze 10% din sumele obţinute pentru cheltuieli cu transformarea digitală (active necorporale) respectiv achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

IMPORTANT! De reţinut faptul că aceste cheltuieli cu transformarea digitală “pot fi considerate investiții care contribuie în mod semnificativ la atenuarea schimbărilor climatice doar cele care conduc la reducerea consumului de energie (30% față de situația existentă) și / sau la reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) (30% față de situația existentă).”

Soluţiile certSIGN de digitalizare se pliază perfect pe cerinţele programului 4.1.1. POC BIS, contribuind atât la optimizarea activităţii prin automatizare proceselor, cât şi la reducerea consumului de energie/a emisiilor de gaze cu efect de seră prin eliminarea consumului de hârtie – prelucrarea digitală a datelor, de la semnare electronică până la arhivare electronică, având un impact redus asupra mediului înconjurător.

Astfel, beneficiarii fondurilor nerambursabile pot opta pentru:

  • certificate calificate de semnătură electronică, cu valoare legală, pe token sau în cloud;
  • platforma de semnătură electronică la distanţă Paperless flowSIGN, pentru digitalizarea fluxurilor de business cu partenerii sau a proceselor interne, precum cel de Resurse Umane (HR);
  • servicii de arhivare electronică autorizate conform Legii nr. 135/2007;
  • alte soluții, configurabile în funcție de specificul obiectului de activitate al solicitantului.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on LinkedIn
Share on pinterest
Share on Pinterest

Te sunăm noi!

Îţi mulţumim pentru că vrei să intri în contact cu noi!