Proiect

ECRI - Echipament de criptare pentru protecția traficului în rețele informatice

certSIGN dezvoltă infrastructura pentru cercetare-dezvoltare a unui echipament de criptare pentru protecția traficului în rețele informatice, proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Bucureşti, 21 august 2013

certSIGN SA, cu sediul în Bucuresti, Şos. Olteniţei nr. 107A, cod poştal 041303, sector 4, derulează, începând cu data de 22.07.2013, proiectul „Echipament de criptare pentru protecția traficului în rețele informatice – acronim ECRI”, proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Educației Naționale în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Economiei în calitate de Autoritate de Management.

Valoarea totală a proiectului este de 3.401.866,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 919.540,50 lei astfel: 763.218,61 valoarea asistenței financiare nerambursabilă acordată de Fondul European de Dezvolare Regională și 156.321,89 lei valoarea asistenței financiare nerambursabile acordată de Guvernul României.

Proiectul se implementează în Bucureşti, Bd. Timișoara nr. 5A, sector 6, având o durată de 22 de luni.

Obiectivul proiectului îl constituie realizarea de către certSIGN a unei infrastructuri pentru cercetare-dezvoltare a unui echipament de criptare pentru protecția traficului în rețele informatice.

Bucureşti, 21 mai 2015

S.C. CertSIGN SA, cu sediul în Bucuresti, Şos. Olteniţei nr. 107A, cod poştal 041303, sector 4 a derulat in perioada 22.07.2013 – 21.05.2015, proiectul „Echipament de criptare pentru protecția traficului în rețele informatice – acronim ECRI” (cod SMIS-CSNR 39278), proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul POS CCE, Axa prioritara 2 – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Economiei (ME) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” (POSCCE).
Valoarea totală a proiectului a fost de 3.401.866,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 919.540,50 lei astfel: 763.218,61 valoarea asistenței financiare nerambursabilă acordată de Fondul European de Dezvolare Regională și 156.321,89 lei valoarea asistenței financiare nerambursabile acordată de Guvernul României.

Proiectul a fost implementat în Bucureşti, Bd. Timișoara nr. 5A, sector 6, având o durată de 22 de luni.
Obiectivul proiectului l-a constituit realizarea de către certSIGN a unei infrastructuri pentru cercetare-dezvoltare a unui echipament de criptare pentru protecția traficului în rețele informatice.

Contact

Irina Grecu
Manager Comunicare

Te sunăm noi!

Îţi mulţumim pentru că vrei să intri în contact cu noi!

.