Caută
Close this search box.

PLATSEC

Platforma informatică integrată pentru managementul securizat al datelor personale bazată pe smart card-uri și infrastructuri PKI - PLATSEC

Contract: Acest proiect este realizat prin contractul de finantare pentru executie proiecte numarul 82-105/ 01.10.2008. Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)Directia de Finantare a Dezvoltarii si InovariiProgramul: Parteneriate in domenii prioritareDomeniul: 8

Echipa proiectului

Universitatea Politehnica Bucuresti: Cordonatorul proiectului

UTI SYSTEMS: Partener 1

certSIGN: Partener 2

Perioada desfasurarii proiectului

Proiectul a început în anul 2008 si are termen de finalizare în data 30.09.2011.

Proiectul îsi propune realizarea a doua obiective majore:

  • Dezvoltarea unui cadru general pentru sistemele integrate ce folosesc cardul de identitate electronic.
  • Utilizarea smart-card-urilor multiaplicatie ca si carti de identitate si implementarea principalelor clase de aplicatii.

Obiectivele proiectului

I. Obiectivele specifice ale punctului I vor fi realizate prin baleierea literaturii de specialitate din domeniu la care se vor adauga eforturile proprii de cercetare. Autorii spera sa-si aduca contributia la conturarea unei metodologii generale de abordare a unui sistem integrat de tranzactii electronice avand la baza tehnologii avansate ce folosesc smart card-uri care sa armonizeze tendintele actuale manifestate la nivel national si European, prin studii privind:

  • analiza infrastructurii necesare pentru emiterea si gestionarea cardurilor electronice de identitate;
  • identificarea cerintelor aplicatiilor potentiale la nivel guvernamental, administrativ, medical si bancar;
  • analiza cerintelor specifice ale aplicatiilor si sistemelor integrate ce urmeaza sa utilizeze cardul de identitate;
  • interoperabilitatea cu sisteme integrate de servicii similare, implementate la nivel european.

Pornind de la cerintele comune ale aplicatiilor din domeniile mentionate anterior in materie de infrastructura si servicii, se va putea contura un cadru general de folosire a smart-card-urilor si a infrastructurilor PKI in sfera sectoarelor publice. Acest cadru general cuprinde definirea principalilor actori in procesele de emitere, manipulare si revocare a smart-cardurilor si a certificatelor digitale. Fiecarui actor i se vor asocia diferite roluri, sarcini si drepturi.

Pentru a asigura securitatea datelor inscrise pe card, se vor defini doua categorii de actori: cei abilitati sa citeasca datele de pe card si cei care au dreptul de scriere/actualizare a informatiilor. Astfel, in cadrul fiecarei aplicatii de pe card, corespunzator fiecaruia din cele doua roluri, vor exista autoritati de certificare separate. Actualizarea datelor se va putea realiza numai in prezenta acelor carduri care au certificate emise de autoritatea de certificare pentru scriere.

 

II. Obiectivele specifice ale punctului II sunt: a) proiectarea si realizarea unui model experimental pentru cartea electronica de identitate pentru identificarea sigura si rapida a cetatenilor si b) implementarea urmatoarele aplicatii:

  • carte electronica de identitate pentru cetateni (autentificare si semnatura digitala calificata);
  • stocare sigura informatii confidentiale (dosar medical, reteta medicala);
  • servicii administrative (completarea automata a formularelor, rambursarea automata a servciilor medicale)
  • aplicatii de verificare a identitatii folosind mecanisme biometrice (verificare de tip „match-on-card”).
Pentru a afla mai multe informatii despre acest proiect, puteti sa accesati descrierea proiectului PLATSEC