Caută
Close this search box.

Documentele cu semnătură electronică, acceptate obligatoriu de instituţiile publice

Din 4 iulie 2023, instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi persoanele juridice de drept privat cu statut de utilitate publică sau autorizate să presteze un serviciu public sunt obligate să accepte documentele eliberate de către persoanele juridice de drept public sau de drept privat în format electronic, care au o semnătură electronică calificată sau avansată, în scopul furnizării serviciilor publice către beneficiar.

Măsura este cuprinsă în Legea nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016, act normativ promulgat de Preşedintele României prin Decretul nr. 15/2023 şi publicat săptămâna trecută în Monitorul Oficial.

Documente cu semnătură electronică calificată sau avansată?

Deşi actul normativ prevede obligaţia acceptării de către instituţiile publice atât a documentelor semnate cu o semnătură electronică calificată, cât şi a celor cu semnătură electronică avansată, trebuie reţinut faptul că, în cazul contestării validităţii, doar semnătura electronică calificată se poate verifica uşor, fără expertiză tehnică, în aplicaţia gratuită Adobe Acrobat Reader, datorită existenţei unui sistem centralizat implementat la nivelul UE.

Aplicaţia realizează automat verificarea, accesând infrastructura existentă la nivelul tuturor ţărilor membre (EU Trusted List of Trust Service Providers-EUTL), unde apar companiile ce oferă servicii de semnătura calificată. Astfel, cu un singur click pe semnătura calificată din documentul deschis în Adobe Acrobat Reader (iar apoi pe Signature Properties), validitatea acesteia este confirmată prin:

  • indicarea sursei informațiilor folosite pentru validarea semnăturii: „Source of Trust obtained from the European Union Trusted Lists (EUTL)” (încrederea în semnătură este dată de listele sigure ale Uniunii Europene);
  • marca de încredere a Uniunii Europene (lacătul albastru cu steagul UE) și identificarea semnăturii electronice ca fiind calificată;
  • bifa verde și textul „Signed and all signatures are valid” (semnat și toate semnaturile sunt valide).

În schimb, în cazul semnăturii electronice avansate, revine în sarcina instituţiei publice / a persoanei care a aplicat semnătura realizarea une probe cu expertiză informatică pentru demonstrarea îndeplinirii, la momentul semnării, a celor 4 cerinţe reglementate în art. 26 al Regulamentului eIDAS.

Vezi aici mai multe detalii despre principalele diferenţe între semnătura electronică calificată şi cea avansată.

Alte măsuri de digitalizare

Legea nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 prevede şi alte măsuri ce vizează digitalizarea proceselor şi interacţiunilor cu instituţiile publice, precum:

  • obligaţia de a publica informaţii şi modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic, atât pe pagina de internet proprie, cât şi pe punctul de contact unic electronic, în varianta actualizată şi într-un format tehnic care să permită descărcarea şi editarea lor în scopul completării în format electronic de către beneficiar;
  • obligaţia de a accepta copia în format electronic a cărții de identitate, transmisă prin e-mail, asigurând condiţiile prevăzute de reglementările legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • obligaţia de a elimina cerinţa depunerii copiilor legalizate a documentelor la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către funcţionarul competent;
  • obligaţia de a nu solicita persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, dosare, dosare cu şină, precum şi niciun alt articol sau obiect de birotică sau papetărie;
  • obligaţia de a oferi metode alternative de plată a serviciilor publice furnizate contra cost, fie prin plata cu cardul, fie prin intermediul altor sisteme de plată.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
Share on Pinterest