IDBC. Servicii de atestare a identității în medii descentralizate bazate pe tehnologii de tip blockchain

Cod apel: POC/222/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD şi universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere.

Tip proiect: Proiect tehnologic inovativ, derulat de certSIGN în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Universitatea din București.

Codul MySMIS/codul proiectului: 121512

Valoarea totală a proiectului este de 7.872.441,73 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile acordate este de 4.464.576,00 lei.

Obiectivul / Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în inovarea bazată pe cercetare-dezvoltare în vederea creării unui mediu descentralizat de gestionare a indentităţii asigurat de o rețea distribuită de tip blockchain. Obiectivul investiției inițiale pentru inovare privind o nouă activitate economică este legat de diversificarea activității întreprinderii. Proiectul tehnologic inovativ are ca scop realizarea unei inovări de produs reprezentată prin implementarea unui serviciu nou de atestare a identității în medii descentralizate bazate pe tehnologii de tip blockchain.

Obiectivul proiectului se circumscrie obiectivului general al POC și anume contribuția la realizarea obiectivului global al Acordului de Parteneriat prin susținerea CDI și TIC pentru competitivitate și dezvoltare dar și obiectivului tematic al axei: Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării și prioritatea acestuia promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general. De asemenea, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al axei și anume „Creșterea investițiilor private în CDI”

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1 Stimularea capacității de cercetare-dezvoltare-inovare a companiei, prin desfășurare a unor activități de dezvoltare experimentală în vederea realizării unui prototip pentru o rețea distribuită de tip blockchain, un sistem de stocare distribuit, un set de aplicații descentralizate de tip smart-contract ce vor fi instanţiate pe blockchain și o aplicație (IDBC-ID) prin care utilizatorul are acces la acest mediu.

2. OS2 Introducerea în producție a rezultatelor activității de cercetare desfășurată în proiectul „Servicii de atestare a identității în medii descentralizate bazate pe tehnologii de tip blockchain (IDBC)”.

3. OS3 Disemninarea rezultatelor de cercetare și dezvoltare experimentala în vederea popularizării științei și creșterii gradului de conștientizare.

4. OS4 Diversificarea activității certSIGN prin oferirea unui nou serviciu de atestare a identității ce va fi pus la dispoziția clienților prin intermediul unei platforme de semnare contract.

Data de începere a proiectului este 14.10.2021, având o perioadă de implementare de 27 luni.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.research.gov.ro.

Te sunăm noi!

Îţi mulţumim pentru că vrei să intri în contact cu noi!

.


    * campuri obligatorii