Începând cu luna ianuarie 2021, semnătura electronică calificată poate fi utilizată în domeniile arhitectură, urbanism și construcții

Guvernul României, în data de 19 august 2020, a emis OUG 140, care a fost aprobată prin Legea 255/2020, ce prevede stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism.

Astfel, activitatea din domeniile mai sus menționate poate continua la nivelul de până acum, însă ținând cont de normele sanitare impuse și având, totodată, valoare 100% legală.

La începutul anului 2021, în prima partea a lunii ianuarie, vor intra în vigoare normele tehnice ce vor reglementa utilizarea înscrisurilor electronice în construcții, arhitectură și urbanism. Acestea stabilesc modul în care semnătura electronică calificată aplicată pe documentele și documentațiile transmise către instituțiile statului va putea fi solicitată, emisă, verificată sau modificată.

Toată documentația, de la proiect, avize, până la recepția lucrării, va putea fi semnată și transmisă electronic, mult mai ușor și mai rapid, folosind certificatul calificat.

Semnătura electronică calificată este singurul tip de semnătură ce, conform Regulamentului European eIDAS 910/2014, este echivalentă cu semnătura olografă, astfel că are integral acoperire legală.

Emiterea de avize, acorduri, aprobări şi autorizaţii se va face electronic, ca alternativă la transmiterea acestora în format fizic cu semnătură olografă şi ştampilă sau parafă profesională, această schimbare venind ca suport pentru activitatea arhitecților, constructorilor, diriginților de șantier etc, în urma restricțiilor impuse de pandemia cu SARS COV-2.

Potrivit OUG 140/2020, semnătura electronică va putea fi folosită de către arhitecți, verificatori de proiecte, experți tehnici, auditori energetici pentru clădiri, diriginți de șantier, responsabili tehnici cu execuția, specialiștii în amenajarea teritoriului și/sau în urbanism, în domeniul monumentelor istorice, persoanele care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, în proiectarea și/sau executarea de instalații electrice și gaze naturale, cei care execută lucrări de specialitate din domeniul cadastrului, topografiei, geodeziei, fotogrammetriei, teledetecției și cartografiei.

Un lucru foarte important de reținut este faptul că semnătura electronică calificată ține locul semnăturii olografe și a parafei profesionale sau a ștampilei individuale, după caz, conform OUG 140/2020.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
Share on Pinterest

Te sunăm noi!

Îţi mulţumim pentru că vrei să intri în contact cu noi!

.


    * campuri obligatorii