Pe scurt, despre certificatul digital calificat

Reglementări legislative şi tipologii

Regulamentul UE nr. 910/2014 (eIDAS) privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă reglementează trei tipuri de certificate digitale calificate:

pentru semnătură electronică – certificat emis de un prestator de servicii de încredere calificat, pentru atestarea electronică care face legătura între datele de validare a semnăturii electronice și o persoană fizică și care confirmă cel puțin numele sau pseudonimul persoanei respective;

pentru sigiliul electronic – certificat emis de un prestator de servicii de încredere calificat, pentru atestarea electronică care face legătura între datele de validare a sigiliului electronic și o persoană juridică și care confirmă numele persoanei respective;

pentru autentificarea unui site internet – certificat emis de un prestator de servicii de încredere calificat, pentru atestarea care face posibilă autentificarea unui site internet și face legătura între site-ul internet și persoana fizică sau juridică căreia i s-a emis certificatul.

Qualified Trust Service Provider (QTSP)

Aşadar, certificatele calificate pot fi emise de prestatorii de servicii de încredere calificaţi (Qualified Trust Service Provider – QTSP), lista completă a acestora din statele membre UE putând fi consultată aici.

Dintre aceştia face parte şi certSIGN, compania parcurgând cu success auditul de conformitate în raport cu cerințele Regulamentului eIDAS și regăsindu-se în European Trusted List cu o serie de servicii conforme cu legislația europeană:

• certificat digital calificat pentru semnătura electronică;

• certificat digital calificat pentru sigiliul electronic;

• certificat digital calificat SSL EV pentru autentificarea unui site Internet.

• marcă temporală electronică calificată;

Certificatele digitale calificate şi semnătura electronică

De ce sunt atât de importante certificatele calificate? De exemplu, în cazul semnăturile electronice calificate (bazate pe un certificate calificat) un rol aparte îl are latura juridică. Potrivit art. 25 din Regulamentul eIDAS, o semnătură electronică calificată are efectul juridic echivalent al unei semnături olografe. În plus, o semnătură electronică calificată bazată pe un certificat digital calificat eliberat de un stat membru este recunoscută drept semnătură electronică calificată în toate celelalte state membre.

În ceea ce priveşte utilizarea certificatelor digitale calificate, acestea se folosesc:

obligatoriu, în relaţia cu instituţiile statului: ANAF (depunerea online a declaraţiilor fiscale, depunerea declaratiilor lunare pentru aparatele fiscale cu jurnal electronic), SICAP/SEAP (participarea la licitaţii electronice prin Sistemul Electronic de Achiziţii Publice), MySMIS (depunerea documentelor necesare pentru accesarea proiectelor finanţate cu fonduri europene), CNAS (transmiterea raportărilor, accesarea dosarului electronic de sănătate), Ministerul Sănătăţii (transmiterea raportărilor zilnice cu privire la stocurile de medicamente şi operaţiunile economice);

opţional, în relaţia cu instituţia statului: ONRC (înfiinţarea online a unei firme), AFIR (obţinerea de fonduri pentru agricultură), instanţele de judecată (depunerea documentelor în format electronic la instanţe – cereri, întâmpinări, note de şedinţă, pângeri, contestaţii), ONJN (transmiterea declaraţiilor zilnice cu privire la operaţiunile economice efectuate de către organizatorii de jocuri de noroc);

opţional, de către companii: în relaţia cu partenerii de afaceri (semnarea contractelor, semnarea facturilor electronice) şi pentru optimizarea proceselor interne precum  cele de Resurse Umane (semnarea contractelor de muncă, a ofertei de angajare în procesul de recrutare).

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
Share on Pinterest

Te sunăm noi!

Îţi mulţumim pentru că vrei să intri în contact cu noi!

.


    * campuri obligatorii