Caută
Close this search box.

Procedura privind primirea și procesarea sesizărilor

Prezenta procedura detaliază modalitatea în care certSIGN, primește, procesează reclamațiile sau sesizările dvs.. Dacă întâmpinați probleme în accesarea sau utilizarea serviciilor noastre sau doriți să formulați o reclamație cu privire la produsele și serviciile achiziționate de la certSIGN, vă rugăm să vă adresați certSIGN conform prezentei proceduri.

certSIGN:

 • verifică periodic toate mediile de comunicare de mai jos;
 • fiecare solicitare și fiecare mesaj sunt tratate în mod individual și confidențial;
 • depune toate eforturile pentru ca reclamația/sesizarea dumneavoastră să fie rezolvată într-o manieră corectă și rapidă.

Toate reclamațiile/sesizările pot fi depuse/transmise:

 • prin e-mail la adresa office@certsign.ro;
 • prin telefon la 0311011870, apelând serviciul nostru de call center;
 • prin poștă, curier sau depunere personală de către dvs. la adresa: Bd. Tudor Vladimirescu nr. 29 A, AFI Tech Park 1, Sector 5, București, România, CP 050881.

Reclamația/sesizarea va fi înregistrată de certSIGN, iar o confirmare a înregistrării vă va fi trimisă la adresa de e-mail pe care ne-ați comunicat-o.

În vederea înregistrării de către certSIGN a reclamațiilor/sesizărilor dvs. trebuie să furnizați toate informațiile necesare identificării și soluționării obiectului acesteia. Astfel, reclamația/sesizarea trebuie să conțină, după caz:

 • denumirea sau numele și prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon ale persoanei care face reclamația/sesizarea;
 • subiectul reclamației/sesizării;
 • un document sau informații care confirmă achiziționarea produsului sau serviciului la care se referă reclamația/sesizarea;
 • în cazul unei reclamații pentru erori/deteriorări/defecte ale produselor/serviciilor comandate, trebuie să returnați bunul (dacă este cazul) și să transmiteți o dovadă a erorilor în cazul produselor care conțin software sau serviciilor.
 • semnătura, dacă reclamația este transmisă pe e-mail, prin poștă/curier.

În cazul în care nu sunt furnizate toate informațiile menționate, un reprezentant certSIGN vă va informa prin telefon sau prin e-mail cu privire la necesitatea completării acestora.

Trebuie să furnizați informațiile lipsă în termen de 14 zile de la data informării. Soluționarea reclamației/sesizarii este suspendată în perioada de 14 zile menționată anterior.

Reclamațiile/sesizările anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare şi/sau de contact ale petentului nu se iau în considerare.

În funcție de complexitatea și implicațiile sesizării sau reclamației, aceasta se soluționează în maximum 30 zile de la data primirii reclamației/sesizării, respectiv de la data furnizării informațiilor lipsă, după caz, cu excepția cazurilor în care legea prevede un termen mai scurt de soluționare.

Veți fi informat prin e-mail cu privire la decizia certSIGN referitoare la reclamația/sesizarea depusă.

Dacă sunteți Consumator în sensul din OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului în cazul în care nu sunteți mulțumit de modalitatea în care v-a fost soluționată reclamația.

Totodată, aveți dreptul să vă adresați instanțelor de judecată competente.

De asemenea, aveți dreptul de a folosi metode extrajudiciare de tratare a plângerilor, respectiv de a depune o plângere prin intermediul platformei UE de soluționare online a litigiilor dintre consumatori și comercianți.