Semnătura electronică, esenţială pentru telemuncă în siguranţă

Din punct de vedere al securităţii pe Internet, telemunca se poate desfaşura în condiţii optime?

Interacţiunile de business prin medii digitale nu constituie o noutate şi nu sunt apanajul pandemiei – chiar dacă nu la acelaşi nivel şi volum, acestea se realizau şi înainte (ex. teleconferinţe cu participanţi aflaţi în diverse locaţii). O platformă de lucru pentru muncă la distanţă bine realizată include automat şi măsuri de securitate, oferind mecanisme tehnice criptografice, de criptate a canalului pe care se discută astfel încât să se asigure confidenţialitatea datelor. 

Însă deoarece, în contextul pandemiei, necesitatea utilizării acestor mijloace de lucru colaborativ a crescut exponenţial, trebuie acordată o atenţie sporită platformei în care dorim să lucrăm – piaţa ne  oferă multiple soluţii însă nu toate asigură acelaşi nivel de securitate, motiv pentru care este recomandată consultarea unui specialist care să prezinte riscurile utilizării soluţiei respective astfel încât să putem decide dacă aceasta este cea optimă, raportat la gradul de confidenţialitate a datelor circulate.

În ultima perioadă, nu numai telemunca s-a dezvoltat, ci şi volumul de documente semnate şi transmise electronic. Din punctul de vedere al semnăturii electronice, este aceasta sigură, putem fi siguri de identitatea semnatarului?

Desigur. De altfel o parte din munca desfăşurată de angajaţi (îndeosebi pe partea de management) implică emiterea de diverse documente chiar interne ce necesită semnături şi a căror importanţă este crescută, pe acestea bazându-se actele externe, care ajung să iasă din organizaţie. 

Astfel o parte din telemuncă este definită de generarea de documente electronice (esenţiale pentru continuitatea businessului), uşor de transmis între diverse entităţi şi roluri în interiorul sau în afara companiei, cu asumarea responsabilităţii acestora prin semnarea lor electronică. Din punct de vedere al securităţii, semnătura electronică se distinge prin:

autenticitate – certifică identitatea semnatarului, autentifică originea documentului (cine a generat şi îşi asumă documentul);

integritate – asigură integritatea acestuia (se poate verifica dacă asupra documentului au fost făcute modificări ulterior semnării sau avem forma originală);

non-repudiere – nu se poate nega ulterior semnarea documentului şi generarea acestuia.

Orice semnătură electronică asigură securitatea necesară în desfăşurarea telemuncii?

Nu, deoarece există mai multe tipuri de semnături electronice, începând de la cele realizate simplu într-un document Word (care pot fi la fel de uşor falsificate ca cele olografe, neavând siguranţa identităţii semnatarului) până la semnăturile electronice calificate care sunt cele mai sigure, fiind definite de elementele menţionate anterior – autenticitate, integritate şi non-repudiere. 

Semnătura electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului UE eIDAS nr. 910/2004 garantează faptul că numai persoana în cauză a semnat (cu posibilitatea verificării), respectiv integritatea documentului. Aceasta este bazată pe mecanisme de criptare, respectiv o cheie pe care o cunoaşte doar deţinătorul semnăturii – titularul certificatului electronic calificat de semnătură.

Evident că, odată cu dezvoltarea telemuncii, putem vorbi şi de o creştere a riscurilor de securitate cirbernetică, însă tocmai din acest motiv se recomandă utilizarea unei semnături electronice calificate pentru semnarea documentelor de business în cazul desfăşurării muncii la distanţă. Pe lungă uşurinţa utilizării acesteia, funcţionalităţile stabilite prin mecanismele tehnice asigură un grad ridicat de securitate.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
Share on Pinterest

Te sunăm noi!

Îţi mulţumim pentru că vrei să intri în contact cu noi!

.


    * campuri obligatorii