Caută
Close this search box.

Eroare la semnarea PDF-urilor cu Adobe Acrobat Reader DC. Semnătură nevalidă

Windows

Ultimele update-uri ale aplicației Acrobat Reader DC au afectat unii utilizatori de semnătură electronică. În anumite cazuri, după semnarea unui document PDF utilizând Acrobat Reader DC, semnătură electronică apare ca fiind nevalidă (sau invalid), ca în imaginile de mai jos.
Dacă întâmpinați o astfel de eroare, vă recomandăm să instalați modulul criptografic al dispozitivului dumneavoastră în Acrobat Reader DC, astfel cum este prezentat în continuare, iar ulterior să reluați pașii de semnare a documentului PDF.

Instalarea modulului criptografic în Acrobat Reader DC, pe Windows

1. În Adobe Reader DC efectuați click pe Edit din meniul principal și selectați Preferences.
2. Din panoul din stânga al ferestrei care se deschide, selectați Signatures și efectuați click pe butonul More din secţiunea Identities & Trusted certificates.
3. În fereastra care apare, efectuaţi dublu click pe Digital IDs din panoul din stânga și selectati PKCS#11 Modules and Tokens.
4. Efectuați click pe butonul Attach Module din panoul din dreapta al ferestrei.
NOTĂ: Dacă butonul Attach module nu este activ, procedați astfel:
a) Efectuați click pe Windows Digital IDs (din panoul din stânga) și selectați PKCS#11 Modules and Tokens.
b) În fereastra care apare, bifaţi Always open with Protected Mode disabled și efectuați click pe OK.
c) Închideţi Adobe Reader și redeschideți-l.
d) Reluați pașii 1-4 descriși mai sus.
5. Din fereastra care se deschide, selectați librăria PKCS#11 aferentă token-ului dvs. (disponibilă la adresa din lista de mai jos) și dați click pe Open.
 • Aladdin eToken: C:\Windows\system32\etpkcs11.dll
 • SafeNet: C:\Windows\system32\etpkcs11.dll
 • Athena: C:\Windows\System32\asepkcs.dll
 • Gemalto: 
  • C:\Program Files\Gemalto\Classic Client\BIN\gclib.dll (sistem pe 32 biți)
  • C:\Program Files (x86)\Gemalto\Classic Client\BIN\gclib.dll (sistem pe 64 biti)
6. În fereastra următoare, veţi putea vedea modulul criptografic instalat. Imaginea de mai jos arată modulul criptografic al dispozitivelor Aladdin și SafeNet.

Modulele criptografice ale celorlalte tipuri de dispozitive au următoarele denumiri:

 • Oberthur PKCS#11 Library, în cazul dispozitivelor Oberthur,
 • PKCS#11 Cryptoki Multiplexer, în cazul dispozitivelor Gemalto,
 • ASE Cryptoki, în cazul dispozitivelor Athena.
7. Din panoul din stânga al ferestrei, selectați modulul criptografic și dați click pe butonul Login… din panoul din dreapta.
8. În fereastra care apare, introduceți PIN-ul token-ului și dați click pe OK. În acest moment sunteți conectat/ă la dispozitiv.
9. Selectați certSIGN, de sub modulul crptografic din panoul din stânga ferestrei. În panoul din dreapta veți vedea certificatul de pe dispozitiv importat în Acrobat Reader.
10. Pentru a folosi acest certificat la semnare, selectați-l din panoul din dreapta și dați click pe Usage Options (iconița creion) și alegeți opțiunea Use for signing.
11. În fața certificatului dvs. va apărea o iconiță de forma unui pix.
12. Întrucât Adobe Reader reține parolele, pentru generarea unei semnături valide va trebui să închideți și să redeschideți aplicația Adobe Reader.
13. Semnați electronic documentul selectând certificatul de tip PKCS#11 device și apăsând apoi butonul Continuă.
14. În fereastra care apare, introduceți PIN-ul în câmpul Enter the Digital ID PIN or Password și dați click pe butonul Sign pentru a finaliza semnarea.

MacOS

În anumite cazuri, după semnarea unui document PDF utilizând Acrobat Reader DC, este afișată eroarea „The credential selected for signing is invalid”:
Dacă întâmpinați o astfel de eroare, vă recomandăm să instalați modulul criptografic al dispozitivului dumneavoastră în Acrobat Reader DC, astfel cum este prezentat în continuare, iar ulterior să reluați pașii de semnare a documentului PDF.

Instalarea modulului criptografic în Acrobat Reader DC, pe MacOS

1. Din meniul principal al aplicației Acrobat Reader DC, selectaţi Acrobat Reader > Preferences.
2. Din panoul din stânga al ferestrei care se deschide, selectaţi Signatures şi efectuați click pe butonul More… din secţiunea Identities & Trusted certificates.
3. În fereastra care apare, efectuați click pe Digital IDs din panoul din stânga. Selectaţi PKCS#11 Modules and Tokens şi dați click pe butonul Attach Module din panoul din dreapta.
4. În câmpul care apare, introduceți biblioteca (librăria) dispozitivului dumneavoastră (conform listei de mai jos) și efectuaţi click pe butonul OK.
 • Aladdin, SafeNet: /usr/local/lib/libeTPkcs11.dylib
 • Athena IDProtect Key v2: 
  • /Library/Application Support/Athena/libASEP11.dylib sau
  • /usr/local/lib/libASEP11.dylib

5. Modulul criptografic al dipozitivului va apărea în panoul din stânga al ferestrei, sub PKCS#11 Modules and Tokens. Numele modulului criptografic este:

 • ASE Cryptoki – în cazul dispozitivelor Athena;
 • SafeNet eToken PKCS#11 – în cazul dispozitivelor Aladdin și SafeNet.

Selectaţi modulul care corespunde tipului dumneavoastră de token şi apăsaţi butonul Login din partea dreaptă a ferestrei.

6. În fereastra care apare, introduceţi codul PIN-ul (numit și parolă) dispozitivului dumneavoastră și daţi click pe OK.
7. Selectaţi certSIGN de sub librăria tokenului dumneavoastră din arborele PKCS#11 Modules and Tokens aflat în panoul din stânga al ferestrei. În panoul din partea dreapta, veţi putea vedea certificatul de pe dispozitiv importat în Adobe Reader DC.
8. Pentru a utiliza acest certificat la semnare, selectaţi-l din panoul din dreapta, dați click pe Usage Options (iconiţa creion) şi alegeți opțiunea Use for Signing.
9. În faţa certificatului dumneavoastră va apărea o pictogramă de forma unui pix.
10. Efectuați click pe butonul Close pentru a închide fereastra, apoi închideți fereastra Preferences efectuând click pe butonul OK.
11. Întrucât Acrobat Reader DC reține parolele, pentru o semnare corectă, închideţi și redeschideți aplicaţia Adobe Reader DC.
12. Semnați electronic documentul dorit introducând în câmpul Enter certificate password… PIN-ul (numit și parolă) dispozitivului dumneavoastră și apoi dați click pe butonul Sign.