Facturarea electronică

Factura electronică reprezintă echivalentul legal şi în format digital al facturii clasice, astfel încât informaţiile conţinute de aceasta din urmă sunt transpuse în format electronic, semnate şi marcate temporal prin sisteme omologate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Utilizarea facturii electronice înseamnă trecerea de la sistemul clasic, cu o productivitate scăzută, la un sistem electronic prin care compania îşi reduce costurile cu până la 60%, şi deţine un proces de facturare mult mai rapid şi eficient.

Serviciul de facturarea electronică oferit de certSIGN asigură managementul întregului ciclu de viaţă al facturii, de la emitere şi transmitere la stocare şi arhivare, şi include soluţii complete, fără a mai fi necesar să apelaţi şi la alţi furnizori.

Beneficiile facturării electronice oferite de certSIGN: .
  • Reducerea costurilor - prin eliminarea chetuielilor legate de manipularea facturilor pe hârtie : emitere, transmitere ( taxe poştale/ curierat/transport), stocare, arhivare
  • Rapiditate în transmiterea şi plata facturilor – prin reducerea timpului de livrare a facturilor; astfel este posibilă implementarea politicilor de discount pentru plata promptă facturilor
  • Creşterea productivităţii – prin reducerea consumului de resurse şi eliminarea erorilor apărute în cadrul procesului de facturare (volumul de muncă manuală este diminuat)
  • Alocare eficentă a resurselor logistice – procesul de facturare are loc mult mai rapid şi necesită o alocare mult mai mică de spaţiu pentru desfăşurarea procesului
  • Management financiar eficient – prin includerea în mod automat a informaţiilor financiare în sisteme informatice, prin control asupra transmieterii facturii, fapt ce reduce riscul de neplată prin invocarea “motivelor de nerecepţionare”a facturii
  • Aplicarea politicilor răspundere socială – prin reducerea consumului de resurse naturale, facturarea electronică este o activitate verde care aduce beneficii mediului înconjurător din partea companiilor,
  • Îmbunătăţirea relaţiei cu clienţii– reducerea majoră a timpului de transmitere, coroborată cu eliminarea riscului de falsificare a facturilor contribuie la îmbunătăţirea valorii livrate clienţilor
  • Creşterea transparenţei activităţilor desfăşurate– prin dematerializarea procesului de facturare autenticitatea emitentului facturii este garantată şi, pe durata întregului proces, informaţiile conţinute de facturi sunt protejate împotriva modificării conţinutului.
certSIGN asigură toate elementele necesare implementării unui sistem unitar şi contribuie la simplificarea majoră a modului de gestionare al facturilor.

certSIGN, în calitate de furnizor de soluţii complete pentru facturarea electronică, oferă următoarele două variante pentru achiziţionarea a sistemului de facturare electroncă: Pentru mai multe informaţii, contactaţi un consultant certSIGN.