Caută
Close this search box.

Ce documente pot semna şi transmite electronic la Registrul Comerţului (ONRC)?

Persoanele fizice şi juridice care deţin un certificat calificat de semnătură electronică pot interacţiona online cu Registrul Comerţului (ONRC), prin completara, semnarea şi transmiterea electronică a cererilor specifice disponibile în Portalul de servicii dedicat.  

De altfel, în această perioadă, ONRC recomandă utilizarea cu predilecţie a căilor de comunicare alternativă pentru depunerea cererilor la oficiile registrelor comerțului de pe lângă tribunale şi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, mijloacele electronice fiind în general şi cele mai rapide şi eficiente:

• prin e-mail, semnate cu semnătură electronică calificată;

• online, prin intermediul portalului de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comerțului, https://portal.onrc.ro, semnate cu semnătură electronică calificată.

De la înfiinţare şi până la înregistrarea unor modificări, o serie de cereri se pot depune direct online: 

• cerere de înregistrare persoană fizică / persoană juridică;

• cerere de verificare disponibilitate/rezervare denumire firmă persoană fizică / persoană juridică;

• cererea de comandă eliberare acte (solicitarea de certificate constatatoare pentru licitaţie, leasing, bancă, notariat, certificate constatatoare privind procedura insolvenţei, extrase de registru privind starea firmei, extrase de registru cu obiectul de activitate actualizat, emiterea de copii certificate);

• cerere de comandă eliberare informaţii (furnizarea de informaţii la zi privind istoricul firmei, statistici);

• cerere completare dosar;

• cerere de verificare disponibilitate/rezervare emblemă (figurativă, verbală sau complexă – combinaţie de reprezentări grafice şi denumiri);

• cerere de depunere şi/sau menţionare acte (transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor, prelungirea valabilităţii sediului social/sediului secundar, depunerea actului constitutiv actualizat, depunerea dovezii de vărsământ capital social, depunerea hotărârilor adunării generale privind majorarea/reducerea capitalului social, numirea persoanelor împuternicite, durata de funcţionare, dizolvarea etc.);

• cerere de îndreptare erori materiale;

• cerere de numire lichidator (în temeiul Legii nr. 31/1990 sau al Legii nr. 359/2004);

• cerere de radiere;

• cerere pentru depunerea situaţiilor financiare (situaţii financiare anuale, situaţii financiare consolidate şi, în funcţie de caz, publicarea în Monitorul Oficial a anunţului prin care se confirmă depunerea situaţiilor financiare însoţite de actele specificate în opis, respectiv depunerea declaraţiei pe proprie răspundere);

• cerere de eliberare duplicat;

• cerere de preschimbare obiect de activitate (actualizare obiect de activitate conform CAEN Rev.2, precizare activitate principală, preschimbare certificat de înregistrare).

IMPORTANT! Aşa cum este punctat şi în ghidurile de completare a formularelor Registrului Comerţului (ONRC), pentru semnarea şi transmiterea documentelor online este necesară deținerea unui certificat digital calificat de semnătură electronică. Toate documentele, care vin în susţinerea cererii, se scanează individual, se salvează în fişiere de tip .PDF, se semnează electronic o singură dată (indiferent câte pagini conţin) şi se încarcă în secţiunea Documente din fluxul de completare al cererii. 

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
Share on Pinterest