Caută
Close this search box.

Certificatul calificat de semnătură electronică în noua procedură de comunicare între ANAF şi contribuabili

Din 16 iunie 2022 se aplică noua Procedură de comunicare prin Spaţiul Privat Virtual între ANAF şi persoanele fizice, cele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, accesul la SPV putându-se realiza prin identificare electronică cu certificate calificate de semnătură electronică eliberate de furnizori acreditaţi conform Regulamentului eIDAS nr. 910/2014.

Top 5 aspecte de reţinut din noua procedură

1. Actele administrative fiscale emise în formă electronică de către organul fiscal central se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă prin intermediul Spaţiul Privat Virtual, disponibil pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

2. În cazul utilizării SPV nu se mai utilizează şi altă modalitate de comunicare a actului administrativ-fiscal.

3. Prin SPV persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică pot transmite organului fiscal central cereri, înscrisuri sau orice alte documente.

4. Se identifică electronic în SPV doar cu certificate calificate de semnătură electronică eliberate de furnizori acreditaţi conform eIDAS:

  • persoanele juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică;
  • persoanele fizice care au calitatea de reprezentant sau de împuternicit al celor de mai sus;
  • persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii liberale (numai pentru obligaţiile fiscale pentru care, în relaţia cu organul fiscal central, se identifică prin codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare).

5. Se identifică electronic în SPV cu certificate calificate sau NPOTP (nume, parolă şi cod de autentificare OTP):

  • persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent ori exercită profesii liberale, pentru obligaţiile fiscale, altele decât cele menţionate mai sus;
  • celelalte persoane fizice.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
Share on Pinterest