Certificatul digital pentru semnătură electronică, folosit şi la depunerea online a declaraţiilor la Fondul pentru Mediu (AFM)

Certificatul digital calificat pentru semnătură electronică poate fi utilizat şi la depunerea online a declaraţiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu, prin accesarea serviciului "Depunere declarații on-line", folosindu-se formularele de declarații existente pe site-ul AFM.

Măsura a fost reglementată prin Ordinul nr. 572/2019 – în vigoare din această lună, în cadrul căruia se specifică faptul că persoanele fizice şi juridice care optează pentru această modalitate de depunere a declaraţiilor trebuie să deţină o semnătura electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere calificat, acreditat în conformitate cu Regulamentul (UE) eIDAS nr. 910/2014. 

Reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, deținător al unei semnături electronice calificate, poate depune declaraţiile în cadrul aplicaţiei informatice după efectuare procesului de înrolare, cu respectarea următoarelor condiţii;

• persoana înrolată este deținătoarea certificatului calificat pentru semnătură electronică cu care a semnat cererea de înrolare ori cererea de prelungire a valabilității acestuia;

• sunt acceptați termenii și condițiile de utilizare a serviciului "Depunere declarații on-line";

• se exprimă acordul în legătură cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul GDPR (UE) 2016/679. 

Pentru a utiliza serviciul de depunere electronică a declaraţiilor AFM fără impedimente, trebuie avută în vedere termenul de valabilitate al certificatului calificat pentru semnătură electronică utilizat, respectiv reînnoirea acestuia. 

După reînnoirea certificatului calificat pentru semnătură electronică de către un prestator de servicii de încredere calificat, persoana înrolată completează "Solicitarea de prelungire a recunoașterii certificatului" pusă la dispoziție în cadrul serviciului "Depunere declarații on-line", care va fi semnată cu noul certificat calificat pentru semnătură electronică.

Contribuabilii – persoane fizice şi juridice – înrolate pe platforma AFM vor avea acces la funcţionalităţi precum:

• editarea în format electronic, comunicarea și tipărirea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu;

• vizualizarea istoricului declarațiilor comunicate și descărcarea situației acestora;

• vizualizarea și descărcarea situației plăților efectuate la Fondul pentru mediu;

• recepționarea și descărcarea actelor administrativ-fiscale, actelor de procedură, cererilor, precum și a altor documente și informații comunicate de Administrația Fondului pentru Mediu, după caz;

• comunicarea de cereri, solicitări, notificări etc.;

• solicitarea de emitere a certificatului de atestare fiscală privind obligațiile la Fondul pentru mediu, în formă electronică;

• vizualizarea și descărcarea certificatului de atestare fiscală privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis în formă electronică, valabil cu semnătura electronică a Administrației Fondului pentru Mediu;

• revocarea ori reînnoirea certificatului calificat pentru semnătură electronică. 

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
Share on Pinterest

Te sunăm noi!

Îţi mulţumim pentru că vrei să intri în contact cu noi!

.


    * campuri obligatorii