certSIGN lansează în premieră primul Ghid pentru utilizarea semnăturii electronice în organizaţii

Avem o soluţie de digitalizare care nu este tocmai nouă, dar care, din obişnuinţa utilizării hârtiei şi pixului, încă nu a fost adoptată la scară largă, în ciuda mutiplelor avantaje – semnătura electronică. Avem o legislaţie specifică la nivel naţional şi european – dar reglementările legislative nu pot fi atât de uşor de “tradus” şi înţeles de către toată lumea. Motiv pentru care avem extrem de multe întrebări, interpretări şi opinii despre semnătura electronică şi utilizarea ei. Avem şi răspunsuri?

DA! În premieră în România, certSIGN lansează un Ghid de bune practici și aspecte legale privind utilizarea semnăturii electronice în organizații, document digital disponibil în mod gratuit pentru toate persoanele fizice şi juridice, publice sau private. 

CE?

În Ghidul de bune practici și aspecte legale privind utilizarea semnăturii electronice în organizații veţi regăsi clarificări punctuale privind:

tipurile de semnătură electronică ce se pot utiliza într-o organizaţie (semnătură electronică, semnătură electronică avansată, semnătură electronică calificată) şi diferenţele între acestea, plecând de la reglementările naţionale şi europene (Regulamentul UE eIDAS nr. 910/2014);

modalităţile de semnare electronică a documentelor – formate de semnătură electronică, obligaţiile organizaţiilor în legătură cu acestea, tipuri de semnături electronice când există mai mulţi semnatari, recomandări privind politica de semnare electronică, formatul PDF şi Adobe Acrobat Reader DC, sisteme de management al documentelor electronice şi fluxurilor de avizare/semnare a acestora, semnătura la distanţă;

modalităţile de verificare a semnăturilor electronice – cerinţe legislative, verificarea semnăturii calificate vs avansate, recomandări pentru organizaţiile care decid să solicite documente în formă electronică, semnate electronic;

valoarea legală a documentelor semnate electronic – efectele juridice ale semnăturilor electronice, scenarii cu privire la utilizarea semnăturii electronice și la efectul juridic al acesteia, invocarea în instanţă a unei semnături electronice.

DE CE?

Ultimele luni ne-au făcut să înţelegem că digitalizarea nu mai este o simplă opţiune, ci direcţia pe care trebuie să ne calibrăm. De la modificări legislative, la modificări în stilul de desfăşurare a activităţii, până la toate întrebările care au apărut privind utilizarea semnăturii electronice – am ajuns nu doar la o concluzie, ci şi la o soluţie. Este nevoie de informare, este nevoie de răspunsuri unitare, este nevoie de consultanţă avizată. Tocmai de aceea venim în sprijinul mediului de business din România cu acest Ghid pentru utilizarea semnăturii electronice în organizaţii.

De ce noi? Pentru că nu ne bazăm pe opinii, ci pe o amplă experienţă naţională şi internaţională – atât în dezvoltarea şi implementarea de soluţii din domeniul serviciilor de încredere şi al semnăturii electronice (în 20 de țări din care 15 state membre UE), cât şi în zona standardizării în acest domeniu (prezenţă în comitetul tehnic ETSI care gestionează standardele cu privire la semnătură electronică și servicii de încredere, participarea la teste de interoperabilitate a semnăturilor electronice, membru al Cloud Signature Consortium).

În plus, echipa care a contribuit la elaborarea acestui ghid are peste 20 de ani de experiență în domeniul criptografiei, serviciilor de încredere și standardizării.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
Share on Pinterest

Te sunăm noi!

Îţi mulţumim pentru că vrei să intri în contact cu noi!

.


    * campuri obligatorii