Declaraţia unică 2022 poate fi depusă cu semnătură electronică calificată

Declaraţie unică pe 2022 privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi depusă din această săptămână prin mijloace electronice de transmitere la distanță, cu semnătură electronică calificată, prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual” (SPV) sau pe site-ul e-guvernare.ro.

Noul model al formularului 212, stabilit prin OPANAF nr. 2127/2021 în vigoare din 5 ianuarie 2022, poate fi descărcat în format PDF editabil direct de pe site-ul ANAF.

Cine?

Declarația unică 2022 se completează și depune de către persoanele fizice care:

  • realizează venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală (cu excepția contribuabililor pentru care impozitul se reține la sursă), cedarea folosinței bunurilor – chirii, activități agricole, piscicultură și/sau silvicultură, transferul titlurilor de valoare, precum și venituri din alte surse (ex. tranzacţii cu criptomonede);
  • realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în Romania (rezidenţi);
  • nu realizează venituri, dar care doresc să se asigure în sistemul public de asigurări sociale de sănătate și optează pentru plata contribuției aferente.

Până când?

În 2022, Declaraţia unică se depune la ANAF până la data de 25 mai inclusiv, pentru:

  • declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2021;
  • declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2022;
  • exercitarea opțiunii privind redirecţionarea a 3,5% din impozitul pe venit pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

În cazul persoanelor care obţin venituri din chirii (venituri din cedarea folosinţei bunurilor) şi a celor care încep o activitate în cursul anului fiscal curent, declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părți.

Cum depunem electronic?

Cu certificatul digital calificat de semnătură electronică certSIGN puteţi accesa toate serviciile online oferite de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), respectiv puteţi:

• depune online declarațiile fiscale – inclusiv Declaraţia unică;

• verifica online starea declarațiilor depuse;

• accesa Spaţiul Privat Virtual (SPV).

În plus, atunci când nu îl folosiți la ANAF, certificatul de semnătura electronică calificată poate fi utilizat pentru semnare cu valoare legală a oricăror altor documente – contracte, facturi, documente bancare, documentația SEAP, cereri, rapoarte etc. – în relația cu partenerii de afaceri și cu cele mai importante instituții din România.

Mai multe detalii despre utilizarea certificatului de semnătură electronică calificată certSIGN la ANAF puteţi găsi AICI.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
Share on Pinterest

Te sunăm noi!

Îţi mulţumim pentru că vrei să intri în contact cu noi!

.


    * campuri obligatorii