Caută
Close this search box.

Utilizarea certificatului de semnătură electronică la ANAF

Depunerea declarațiilor fiscale online şi acces în SPV

Certificatul digital calificat emis de certSIGN, prestator de servicii de încredere calificat acreditat conform cerințelor regulamentului eIDAS, oferă acces la toate serviciile online oferite de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Cu un singur certificat digital de la certSIGN veți putea:

 • depune online declarațiile fiscale pentru un număr nelimitat de companii;
 • verifica online starea declarațiilor depuse;
 • accesa Spaţiul Privat Virtual (SPV);
 • semna electronic, cu valoare legală, orice document electronic.

Când nu îl folosiți la ANAF, îl puteți utiliza pentru a da valoare legală oricărui tip de document electronic (contracte, facturi, documente bancare, documentația SEAP, cereri, rapoarte etc.), în relația cu partenerii de afaceri și cu cele mai importante instituții din România.

Obţinerea documentului de confirmare

Pentru a putea depune online declarații fiscale în formă electronică sau accesa SPV, este necesară în primul rând obţinerea documentului de confirmare, urmând paşii următori:

 1. Accesați confirmare.certsign.ro și autentificați-vă cu certificatul emis de certSIGN;
 2. Descărcați și semnați electronic documentul de confirmare, urmând indicațiile disponibile pe confirmare.certsign.ro sau aici.
 3. După obținerea documentului de confirmare procesat (semnat electronic de dvs. și de certSIGN), acesta poate fi utilizat la înregistrare pentru depunerea declaraţiilor fiscale sau acces în SPV.

IMPORTANT! Paşii de urmat pentru obţinerea documentului de confirmare în cazul deţinerii unui certificat calificat de semnătură electronică la distanţă Paperless se regăsesc AICI.

 1. Accesați https://www.anaf.ro/inregcalificat și încărcați documentul de confirmare procesat efectuând click pe butonul Browse / Choose file.
 2. Completați câmpurile din tabelul Introducere date de identificare cu informațiile contribuabilului (agentului economic) pentru care veți depune declarații fiscale.
 3. Efectuați click pe butonul OBȚINERE FORMULAR 150.
 4. Pe ecran va fi afișat Formularul 150 – Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat. Efectuați click pe butonul Tipărește cererea.
  • Important: Dacă doriți să depuneți declarațiile fiscale pentru mai mulți contribuabili, efectuați click pe Continuați cu înregistrarea unui alt CUI și reluați pașii 2-4 de mai sus.
 5. Depuneți la orice unitate fiscală următoarele documente (pentru fiecare contribuabil pentru care doriți să depuneți declarații):
  • Formularul 150 semnat olograf și ștampilat de contribuabilul pentru care veți depune declarațiile fiscale;
  • Documentul dumneavoastră* de identitate, în original și copie;
  • Documentul, în original și copie, care atestă calitatea dvs.* de reprezentant legal al contribuabilului pentru care veți depune declarații (acest document poate fi Hotărârea AGA sau Statutul societății comerciale) SAU Documentul de împuternicire**, autentificat notarial, din care rezultă dreptul dvs.* de a semna declarații fiscale pentru contribuabil.
 6. ANAF va verifica documentele și vă va confirma la adresa de e-mail din formularul 150 dreptul de utilizare a serviciului „Depunere declarații on-line”, în termen de 4-7 zile lucrătoare de la depunerea documentelor.

___________
*Dumneavoastră = Titularul certificatului digital
** Se depune dacă nu aveți calitatea de reprezentant legal al contribuabilului.

 1. Accesați https://www.anaf.ro/reinnoire și încărcați documentul de confirmare procesat efectuând click pe butonul Browse / Choose file.
 2. Efectuați click pe butonul Transmite document.
 3. ANAF vă va anunța prin e-mail că numărul serial al noului certificat a fost introdus în baza lor de date.

Prin serviciul Spaţiul Privat Virtual (SPV) puteţi să vă informaţi asupra obligaţiilor fiscale pe care le aveţi neplătite, puteţi descărca decizii de impunere începând cu anul 2013, puteţi verifica cum declară angajatorul contribuţiile de asigurări sociale etc..

Documentul de confirmare contrasemnat de certSIGN poate fi utilizat şi pentru acces în SPV, în pagina Înregistrare/Înrolare persoane fizice și juridice în Spațiul Privat Virtual.

Utile

Semnarea electronică a documentului de confirmare
Reducerea dimensiunii documentului de confirmare
Salvarea documentului de confirmare