LTPS. Serviciu electronic pentru păstrarea și garantarea pe termen lung a semnăturilor electronice

Scopul proiectului

Scopul proiectului LTPS, derulat de certSIGN, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Unitatea Militară 02648 Academia Tehnică Militară, constă în realizarea unei inovări de produs reprezentată prin implementarea serviciului electronic pentru păstrarea și garantarea pe termen lung a semnăturilor electronice.

certSIGN își va extinde astfel gama de produse digitale pe care le furnizează, adaugând la serviciile de semnătură electronică calificată și semnătură electronică la distanță, identitate digitală, arhivare electronică și LTPS (mecanism prin care, pe termen lung, se poate deschide și valida orice document semnat electronic). 

Obiectivele proiectului

• Stimularea capacității de cercetare-dezvoltare-inovare a companiei, prin desfășurarea unor activități de dezvoltare experimentală în vederea realizării unui prototip care să asigure Validarea la distanță a semnăturilor și sigiliilor electronice calificate în concordanță cu definiția dată de Regulamentul eIDAS 910/2014 și păstrarea și garantarea securității și disponibilității pe termen lung a semnăturilor și sigiliilor electronice în sensul Regulamentului 

• Introducerea în producție a rezultatelor activității de cercetare desfășurată în proiectul „Serviciu electronic pentru păstrarea și garantarea pe termen lung a semnăturilor electronice (LTPS)” 

• Disemninarea rezultatelor activității de cercetare industrială și dezvoltare experimentală în vederea popularizării științei și creșterii gradului de conștientizare 

• Diversificarea activității certSIGN prin oferirea unui nou serviciu pentru păstrarea și garantarea semnăturilor electronice ce va fi pus la dispoziția clienților prin intermediul unei platforme de semnare contracte

Rezultate preconizate

• Studii privind stadiul de dezvoltare tehnologică a serviciilor de validare și păstrare a semnăturilor electronice, al implementării mecanismelor tehnice, precum și posibilitățile de utilizare a tehnologiei blockchain în vederea păstrării și garantării pe termen lung a semnăturilor electronice 

• Arhitectura componentei și serviciului de păstrare a semnăturilor, precum și documentația cerințelor de dezvoltare a sistemului

• Realizarea componentelor software pentru Autoritatea de validare a semnăturilor electronice și a certificatelor digitale, pentru Autoritatea de păstrare pe termen lung a acestora și de integrare cu tehnologii de tip blockchain

• Organizarea de workshopuri în tema proiectului pentru a face cunoscute informațiile unui public cât mai extins

• Publicarea de articole științifice

Valoarea totală a proiectului este de 6,170,317.53 lei, din care 4.648.965,8 lei reprezintă cofinanțare UE

Proiectul este cofinanțat din Fondul FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. 

Data de începere a proiectului este 01.07.2020, iar cea de finalizare este 31-05-2022.

Codul MySMIS/codul proiectului: 123423

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Etapa finală

LTPS vine în completarea serviciilor de încredere pe care le furnizează certSIGN prin servicii de validare si pastrare de semnaturi electronice.

Serviciul LTPS validează semnăturile electronice, augmentează semnăturile cu meta-informațiile necesare pentru validare pe termen lung (adaugă meta-informațiile capabile să extindă fiabilitatea semnăturilor electronice calificate dincolo de perioada de validitate tehnologică), aplică o marcă temporală calificată pentru arhivare pe termen lung, arhivează obiectul semnat electronic și salvează dovezile de păstrare. Periodic, serviciul reverifică tehnic obiectul arhivat conform politicii valabile în acel moment, re-augmentează și aplică mărci temporale și salvează dovezile pentru aceste operații.

LTPS va deveni în mod natural un serviciu indispensabil în procesul de transformare digitală, certSIGN având posibilitatea de a livra o soluție completă de gestionare a documentelor electronice prin utilizarea semnăturii electronice calificate, a mărcii temporale, arhivei electronice cu valoare legală și a serviciului de păstrare a semnăturilor electronice.

Arhitectura de nivel înalt a sistemului LTPS:

Sistemul LTPS expune public 4 interfețe care pot fi apelate de clienți:

  1. Valition Service – serviciul web de tip b2b pentru integrarea programatică a serviciului de validare de semnături electronice.
  2. LTP Service – serviciul REST standard ETSI TS 119 512 pentru integrarea programatică a serviciului de păstrare pe termen lung a semnăturilor electronice.
  3. SCVP Protocol – protocolul standard SCVP (RFC 5055) pentru validarea certificatelor digitale.
  4. ClientWebUI – interfața web pentru utilizatori prin care se expun principalele funcționalități ale sistemului.

Serviciul LTPS garantează faptul că:

  • Certificatul utilizat la momentul semnării a fost valid și calificat, iar documentul nu a fost modificat după semnare;
  • Se poate verifica oricând momentul semnării;
  • Semnăturile aplicate unui document pot fi verificate și validate, indiferent cât timp a trecut de la data semnării lui;
  • Securizarea periodică a algoritmilor criptografici utilizați la semnare folosind mecanisme tehnice specifice (ex. adăugare atribute de tip Archive-Timestamp).

Te sunăm noi!

Îţi mulţumim pentru că vrei să intri în contact cu noi!