LTPS. Serviciu electronic pentru păstrarea și garantarea pe termen lung a semnăturilor electronice

Scopul proiectului

Scopul proiectului LTPS, derulat de certSIGN, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Unitatea Militară 02648 Academia Tehnică Militară, constă în realizarea unei inovări de produs reprezentată prin implementarea serviciului electronic pentru păstrarea și garantarea pe termen lung a semnăturilor electronice.

certSIGN își va extinde astfel gama de produse digitale pe care le furnizează, adaugând la serviciile de semnătură electronică calificată și semnătură electronică la distanță, identitate digitală, arhivare electronică și LTPS (mecanism prin care, pe termen lung, se poate deschide și valida orice document semnat electronic). 

Obiectivele proiectului

• Stimularea capacității de cercetare-dezvoltare-inovare a companiei, prin desfășurarea unor activități de dezvoltare experimentală în vederea realizării unui prototip care să asigure Validarea la distanță a semnăturilor și sigiliilor electronice calificate în concordanță cu definiția dată de Regulamentul eIDAS 910/2014 și păstrarea și garantarea securității și disponibilității pe termen lung a semnăturilor și sigiliilor electronice în sensul Regulamentului 

• Introducerea în producție a rezultatelor activității de cercetare desfășurată în proiectul „Serviciu electronic pentru păstrarea și garantarea pe termen lung a semnăturilor electronice (LTPS)” 

• Disemninarea rezultatelor activității de cercetare industrială și dezvoltare experimentală în vederea popularizării științei și creșterii gradului de conștientizare 

• Diversificarea activității certSIGN prin oferirea unui nou serviciu pentru păstrarea și garantarea semnăturilor electronice ce va fi pus la dispoziția clienților prin intermediul unei platforme de semnare contracte

Rezultate preconizate

• Studii privind stadiul de dezvoltare tehnologică a serviciilor de validare și păstrare a semnăturilor electronice, al implementării mecanismelor tehnice, precum și posibilitățile de utilizare a tehnologiei blockchain în vederea păstrării și garantării pe termen lung a semnăturilor electronice 

• Arhitectura componentei și serviciului de păstrare a semnăturilor, precum și documentația cerințelor de dezvoltare a sistemului

• Realizarea componentelor software pentru Autoritatea de validare a semnăturilor electronice și a certificatelor digitale, pentru Autoritatea de păstrare pe termen lung a acestora și de integrare cu tehnologii de tip blockchain

• Organizarea de workshopuri în tema proiectului pentru a face cunoscute informațiile unui public cât mai extins

• Publicarea de articole științifice

Valoarea totală a proiectului este de 6,170,317.53 lei, din care 4.648.965,8 lei reprezintă cofinanțare UE

Proiectul este cofinanțat din Fondul FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. 

Data de începere a proiectului este 01.07.2020, iar cea de finalizare este 31-05-2022.

Codul MySMIS/codul proiectului: 123423

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Te sunăm noi!

Îţi mulţumim pentru că vrei să intri în contact cu noi!