Caută
Close this search box.

Utilizarea certificatului de semnătură electronică la AFM

Începând cu data de 3 iulie 2019, a intrat în vigoare Ordinul Ministerului Mediului nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Concret, actul normativ reglementează modalitatea prin care contribuabilii – persoane fizice şi juridice – pot depune la AFM declaraţiile utilizând semnătura electronică.

Potrivit Ordinului nr. 572/2019, semnarea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu se face prin utilizarea unei semnături electronice calificate bazate un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere calificat, acreditat în conformitate cu Regulamentul (UE) eIDAS nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă.

Pentru întocmirea și depunerea online a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu este obligatorie crearea contului cu un certificat digital calificat, ca cel obținut de la certSIGN, respectiv înrolarea în serviciul “Depunere declarații on-line” la adresa https://online.afm.ro.

În cazul în care ați reînnoit certificatul, vă rugam să înregistrați noul certificat la Administrația Fondului pentru Mediu prin semnarea electronică a cererii de înrolare cu certificatul reînnoit.

Mai multe detalii puteți afla din ghidul disponibil AICI.