Caută
Close this search box.

Utilizarea certificatului de semnătură electronică la CNAS

Înregistrarea certificatului digital la CNAS

Pentru a putea accesa serviciile online oferite de CNAS utilizând certificatul digital de la certSIGN, parcurgeți următorii pași:
2. Identificați site-ul CAS-ului din județul dumneavoastră în coloana Web / Link temporar.
3. În meniul din stânga al site-ului CAS, identificați secțiunea Informații pentru Furnizori și efectuați click pe Furnizori de servicii medicale. Apoi selectați Procedura de înregistrare a certificatelor digitale.
4. Descărcați, completați, semnați și transmiteți cererea de înregistrare a certificatului conform procedurii de pe site-ul CAS. Informațiile necesare completării cererii – valabilitatea, numărul serial al certificatului și adresa de e-mail din certificat – precum și certificatul digital în formă tipărită (solicitat de unele CAS-uri), se regăsesc în plicul primit de la certSIGN*:

*Le puteți obține și online, astfel:

  • Accesați Registrul de certificate certSIGN;
  • Completați câmpurile Nume, Prenume și Rezultatul adunării (fără adresa de e-mail) și efectuați click pe butonul Caută;
  • Din lista de certificate, selectați certificatul digital Calificat / operațional emis cel mai recent;
  • Pentru a tipări certificatul, efectuați click pe butonul Tipărește certificat.

Utilizarea certificatului digital pentru reţeta electronică

Pentru prescrierea rețetelor electronice, medicii au nevoie de o imprimantă, un calculator pe care să aibă instalată o aplicație informatică dedicată care permite crearea rețetei și înregistrarea datelor în sistemul informatic pentru prescripția electronică (SIPE) al CNAS, la care se pot conecta folosind un certificat digital calificat emis de un prestator calificat de servicii de încredere.

Ce este rețeta electronică?

Ordinul 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică definește rețeta electronică drept un formular electronic utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru prescrierea medicamentelor. Ea poate fi online sau offline și are o componentă de prescriere (pe care o completează medicul) și o componentă de eliberare (pe care o completează farmacistul).

Cum funcționează rețeta electronică?

  1. Pacientul se prezintă la medic.
  2. Medicul emite rețeta în format electronic și îi oferă pacientului un exemplar tipărit.
  3. Medicul înregistrează rețeta emisă în sistemul CNAS (la care se conectează folosind certificatul digital calificat și un soft specializat).
  4. Pacientul merge cu rețeta tipărită și cu actul de identitate la farmacie pentru a ridica medicația.
  5. Farmacistul scanează codul 2D din rețeta primită de la pacient și verifică validitatea rețetei (conectându-se cu certificatul digital calificat la sistemul electronic al CNAS) și eliberează medicația.

Utilizarea certificatului digital pentru raportări la CNAS

În conformitate cu Ordinul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) nr. 974 din 03.12.2010, începând cu 01 aprilie 2011, este obligatoriu ca deconturile în relaţia cu CNAS să se realizeze în format electronic, utilizând semnătura electronică cu valoare legală în Justiţie.

Crearea semnăturilor electronice şi accesul la Sistem Informatic Unic Integrat (SIUI) sunt permise numai utilizând certificate digitale calificate, emise de un prestator calificat de servicii de încredere, certificat conform eIDAS.