Utilizare certificat digital la CNAS: raportare, rețeta electronică

Pentru prescrierea rețetelor electronice, medicii au nevoie de o imprimantă, un calculator pe care să aibă instalată o aplicație informatică dedicată care permite crearea rețetei și înregistrarea datelor în sistemul informatic pentru prescripția electronică (SIPE) al CNAS, la care se pot conecta folosind un certificat digital calificat emis de un furnizor acreditat de servicii de certificare. 

Ce este rețeta electronică? 
Ordinul 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică definește rețeta electronică drept un formular electronic utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru prescrierea medicamentelor. Ea poate fi online sau offline și are o componentă de prescriere (pe care o completează medicul) și o componentă de eliberare (pe care o completează farmacistul). 

Cum funcționează rețeta electronică? 

  1. Pacientul se prezintă la medic;
  2. Medicul emite rețeta în format electronic și îi oferă pacientului un exemplar tipărit;
  3. Medicul înregistrează rețeta emisă în sistemul CNAS (la care se conectează folosind certificatul digital calificat și un soft specializat);
  4. Pacientul merge cu rețeta tipărită și cu actul de identitate la farmacie pentru a ridica medicația;
  5. Farmacistul scanează codul 2D din rețeta primită de la pacient și verifică validitatea rețetei (conectându-se cu certificatul digital calificat la sistemul electronic al CNAS) și eliberează medicația.

Raportare CNAS

În conformitate cu Ordinul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) nr. 974 din 03.12.2010, începând cu 01 aprilie 2011, este obligatoriu ca deconturile în relaţia cu CNAS să se realizeze în format electronic, utilizând semnătura electronică cu valoare legală în Justiţie. 

Crearea semnăturilor electronice şi accesul la Sistem Informatic Unic Integrat (SIUI) sunt permise numai utilizând certificate digitale calificate, emise de un Furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică. 

certSIGN emite certificate digitale calificate într-o ofertă specială pentru medicii şi farmaciştii care realizează deconturile cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) în format electronic:

  • Emitere rapidă, de la primirea tuturor documentelor completate corect şi a dovezii de plată a facturii proforma
  • Înregistrare on-line a datelor pentru emiterea certificatului, generarea automată a documentelor şi transmiterea prin e-mail, la adresa https://emitere.certsign.ro
  • GRATUIT: livrarea certificatelor oriunde în România

Te sunăm noi!

Îţi mulţumim pentru că vrei să intri în contact cu noi!