Caută
Close this search box.

Semnătura electronică pentru profesii liberale. Dă valoare juridică semnăturii electronice (ep.2)

Semnătura electronică calificată este una dintre soluţiile esenţiale de digitalizare pentru organizaţiile de profesii liberale, indiferent despre ce sectoare de piaţă discutăm, mai ales dacă luăm în calcul diversele provocări pe care acestea le pot întâmpina. Un subiect extrem de interesant abordat de Mugur Dîlgaru, Manager Clienţi certSIGN, invitat la Radio Guerrilla pentru o nouă intervenţie în cadrul campaniei “Dă valoare juridică semnăturii electronice”.

Care sunt profesiile liberale şi care este experienţa lor cu semnătura calificată până în momentul de faţă?

Indiferent că vorbim despre sectorul public sau cel privat, organizaţii de profesii liberale găsim în toate segmentele economice din România:

  • domeniul tehnic – evaluatori, auditori, experţi tehnici, arhitecţi, constructori auto etc.
  • sectorul juridic – executori judecătoreşti, avocaţi sau practicieni în insolvenţă etc.
  • domeniul economic – experţi contabili şi contabili autorizaţi, consultanţi fiscali etc.
  • domeniul sănătăţii – medici generalişti, specialişti, farmacişti, asistenţi, medici stomatologi etc.

“[…] Sunt câteva domenii majore de profesionişti care lucrează cu semnătură electronică de foarte multă vreme, printre aceştia se regăsesc şi medicii, medici care colaborează şi utilizează semnătura electronică în relaţie cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Mai vorbim despre contabili în relaţia cu ANAF, despre achiziţiile publice din SICAP.”, a punctat Mugur Dîlgaru.

Dincolo de interacţiunea profesioniştilor cu instituţiile statului, cum ajută semnătura electronică calificată asociaţiile şi membrii acestora în activităţile lor de zi cu zi?

“Aici sunt două perspective, una face referire la digitalizarea proceselor organizaţiei în relaţia cu filialele, în relaţia cu membrii Comitetului Executiv, cu partenerii şi furnizorii. Sunt foarte multe decizii care necesită asumare şi responsabilizare din partea acestora.”, a precizat colegul nostru.

Mai exact, semnătura electronică calificată se dovedeşte un instrument extrem de util în cazul următoarelor:

  • eliberarea documentaţiilor de specialitate/autorizaţiilor: prin aplicarea semnăturii calificate şi/sau a sigiliului electronic;
  • documente unidirecţionale: eliberarea certificatelor de membru, adeverinţelor, înştiinţărilor, somaţiilor de plată, notificărilor etc.;
  • semnarea electronică a documentelor în cadrul organizaţiei (uniuni/ colegii/ asociaţii) şi în relaţia cu clienţii, partenerii, colaboratorii etc.;
  • comitete şi proiecte: semnarea electronică a proceselor verbale şi a documentelor rezultate în urma şedinţelor/hotărârilor din consiliul de administraţie, filiale, centre regionale, decizii ale comitetului director etc..

Cum vă propuneţi să creşteţi adopţia semnăturii electronice calificate de către aceste profesiuni liberale?

certSIGN îşi propune să devină, şi în cazul organizaţiilor de profesii liberale, principalul partener de transformare digitală. Iar acest lucru este posibil, în primul rând, datorită existenţei unui cadru legislativ – atât la nivel naţionl, cât şi la nivel european prin Regulamentul eIDAS nr. 910/2014 – ce reglementează utilizarea semnăturii electronice. Extrem de important de reţinut aici este faptul că semnătură electronică calificată este singura care are implicit efectul juridic echivalent al unei semnături olografe, potrivit Regulamentului eIDAS.

“Avem contextul favorabil şi anume procesele care se pot optimiza între asociaţii şi membri, cadrul legal, soluţiile de semnătură electronică – în emisiunile trecute colegii mei au prezentat platformele de semnare webSIGN şi flowSIGN, avem bunele practici – avem toate ingredientele necesare implementării semnăturii electronice la nivelul profesiilor liberale.”, a mai subliniat în încheiere Mugur Dîlgaru.

Află mai multe şi despre Semnătura electronică în zona financiar-bancară!

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
Share on Pinterest