Semnătura electronică poate fi utilizată de acum şi în construcţii, arhitectură şi urbanism

Semnătura electronică poate fi utilizată de acum şi în construcţii, arhitectură şi urbanism, pentru obţinerea de avize, acorduri, aprobări şi autorizaţii, potrivit unei ordonanţe de urgenţă publicate în Monitorul Oficial la sfârşitul săptămânii trecute. Astfel, documentele elaborate şi asumate de specialiştii din aceste domenii (arhitecţi, auditori energetici, diriginți de șantier, specialiștii în amenajarea teritoriului și/sau în urbanism etc.) vor putea fi semnate cu o semnătură electronică calificată, având aceeaşi forţă juridică ca în cazul celor pe suport fizic, semnate olograf.

Conform OUG nr. 140/2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 19 august 2020, semnătura electronică calificată poate fi utilizată pe documentele şi documentaţiile elaborate şi asumate din zona construcţiilor, arhitecturii şi urbanismului, care se transmit autorităţilor şi instituţiilor competente cu emiterea de avize, acorduri, aprobări şi autorizaţii, ca alternativă la transmiterea acestora în format fizic cu semnătură olografă şi ştampilă sau parafă profesională.

În cazul elaborării şi prezentării acestor documente în format electronic, către autorităţi şi instituţii, este necesară respectarea următoarelor cerinţe:

• să fie prezentate integral în formă electronică;

să fie semnate de către toţi specialiştii cu semnătură electronică calificată eliberată de un prestator de servicii de încredere calificat;

• să îndeplinească condiţiile de fond prevăzute de legislaţia în vigoare privind autorizarea lucrărilor de construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului.

Sursa: Monitorul Oficial

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on LinkedIn
Share on Pinterest

Te sunăm noi!

Îţi mulţumim pentru că vrei să intri în contact cu noi!

.


    * campuri obligatorii